Inhaftierter Menschenrechtsaktivist im Hungerstreik (Nhà hoạt động nhân quyền tuyệt thực trong tù)

10. Juni 2013Der vietnamesische Jurist und Menschenrechtsaktivist Dr. Cu, Huy Ha Vu befindet sich seit Tagen in einem Hungerstreik, um gegen die brutale Behandlung durch die Vollzugsbeamten zu protestieren. Nicht nur er, sondern auch die Mitgefangenen werden geschlagen und gefoltert.

Mittlerweile hat sich auch seine Frau Nguyen, Thi Duong Ha in einem Offenen Brief an die Regierung Vietnams gewandt, um gegen die untragbaren Haftbedingungen zu protestieren. Sie bittet zudem die Öffentlichkeit im In- und Ausland inständig um Hilfe und Unterstützung für ihren Mann. Ich dokumentiere nachfolgend das Schreiben im Wortlaut.

Josef Bordat

*******

Hanoi, 4 June 2013

LETTER CALLING FOR URGENT HELP

From the family of Dr Cu Huy Ha Vu

To the attention of :

- The Vietnamese people inside the country and overseas;
- The Party and Nation Leaders with conscience
- The patriotic Personalities, Intellectuals, religious Groups and all
classes of citizens who love Veracity – Justice – Peace;
- All the Organisations inside the country and overseas.

My name is Nguyen Thi Duong Ha, residing at 24 Dien Bien Phu, Ba Dinh, Hanoi.

In unity with all members of our family, this is our urgent appeal for help we would like to convey to you all.

Frau Nguyen, Thi Duong Ha

My husband, Dr Cu Huy Ha Vu, the person who was sentenced for 7 years imprisonment and 3 years parole by the Socialist Republic of Vietnam for “propaganda against the Socialist Republic of Vietnam” through a “public hearing but secret trial” in Hà Nội.

Those who have observed and known about the activities of Dr Cu Huy Ha Vu to clear up his country have seen this sentence as a dirty stain difficult to wash out committed by the so called “National Jurisdiction of the Socialist Republic of Vietnam”. Though everything Dr Cu has said, published, and done are being verified as reflecting the reality, and the society accepts his proposals as a path towards the progression of the country. However, the person Cu Huy Ha Vu who loves his country and his compatriots, who is keen to contribute to the destiny of the nation and to the future of the population is being maltreated at the place he is being detained, the prison no 5 – Department of Police in Yên Định, Thanh Hoá.

Dr Cu. Huy Ha Vu

The surveillance team of this prison is purposely not applying correctly the article rules of the law applicable to the prisoners here, and in particular to Dr Cu. His most recent letter of denunciation has been hushed up for 180 days (one hundred eighty days) without reply, and Dr Cu Huy Ha Vu has got no other option but to go on a hunger strike to protest.

To-date 4 June 2013, Dr Cu Huy Ha Vu has gone on his 9th day of hunger strike, and his health is being at high peril. His life is being highly threatened as he gets a congenital heart disease plus other multiple illnesses acquired in the course of his imprisonment.

Ladies and gentlemen, sisters and brothers, we have sent several urgent letters of denunciation to the leaders, and to the highest organisms of the Party and the Nation, requesting the liberation, and, for the immediate, an improvement of the conditions of imprisonment of Dr Cu Huy Ha Vu.
However, to-date, we have not received any feed back reply.

Please be compassionate with the situation of our family at this moment. Raise up your voices with your own conscience and use all the capacity in your possession to rescue Dr Cu Huy Ha Vu.

We sincerely address this letter seeking for help to the population, the individuals, the organisations inside of the country and overseas, asking you to come to the rescue of my husband, an honest citizen, an intellectual who loves his country and his compatriots.

Very truly yours,

Nguyen Thi Duong Ha

*****

Was können wir tun? Erstens: Beten. Zweitens: Unter Berufung auf den Offenen Brief Frau Nguyens an die vietnamesische Botschaft in Deutschland schreiben (Anschrift: Elsenstraße 3, 12435 Berlin – weitere Informationen auf der website). Drittens: Die Angelegenheit bekannt machen und dabei Unterstützung suchen (Kirchengemeinde, örtliche Gruppe von Amnesty International etc.). Einmal mehr gilt: Lassen wir die Vietnamesen nicht allein, die sich für ein offenes, demokratisches Vietnam einsetzen, für ein Land, in dem die Menschenrechte geachtet und geschützt werden!

(Josef Bordat)

http://jobo72.wordpress.com/2013/06/10/inhaftierter-menschenrechtsaktivist-im-hungerstreik/
 

Blogger Josef Bordat lên tiếng cho Cù Huy Hà Vũ

 10/06/2013 (FVN21) – Blogger người Đức, Tiến sĩ Josef Bordat, người đã khởi xuớng thỉnh nguyện thư gửi quốc hội liên bang Đức yêu cầu can thiệp để cải thiện tình trạng nhân quyền tại Việt Nam, hôm nay đã lên tiếng về cuộc tuyệt thực của Ts. Cù Huy Hà Vũ trên blog tiếng Đức của ông.
 
Với tựa đề “Nhà hoạt động nhân quyền tuyệt thực trong tù“, ông viết:
 
“Ts. Cù Huy Hà Vũ, luật sư và nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam, đã tuyệt thực từ nhiều ngày nay để phản đối hành vi đối xử tàn bạo của các quan chức nhà tù. Không chỉ có ông mà các tù nhân khác bị đánh đập và tra tấn.
 
Trong khi đó, vợ ông bà Nguyễn Thị Dương Hà trong một bức thư ngỏ gửi chính phủ Việt Nam đã phản đối các điều kiện giam cầm không thể chấp nhận. Bà cũng kêu gọi công chúng trong và ngoài nước chân thành giúp đỡ và hỗ trợ chồng bà. Tôi đăng bên dưới nguyên văn bức thư”.
 
Kế đó ông Bordat đăng nguyên văn bức thư tiếng Anh của bà  Nguyễn Thị Dương Hà.
 
Sau cùng, ông viết: “Chúng ta có thể làm gì?

Thứ nhất: Xin hãy cầu nguyện.

Thứ hai: dựa vào bức thư ngỏ của bà Nguyễn hãy viết thư đến đại sứ quán Việt Nam ở Đức (địa chỉ: Elsenstraße 3, 12.435 Berlin – xem thêm thông tin trang web).
 
Thứ ba: phổ biến vấn đề này đến công luận và tìm kiếm hỗ trợ (các giáo xứ, nhóm địa phương của Tổ chức Ân xá quốc tế, v.v.). Một lần xin nhấn mạnh: đừng để người Việt Nam chịu đơn độc khi họ tranh đấu cho một nước Việt Nam cởi mở, dân chủ, một đất nước mà ở đó các quyền con người được tôn trọng và bảo vệ!”.
 
Ngoài thỉnh nguyện thư gửi quốc hội liên bang Đức nói trên (vẫn còn duy trì để ký tên đến ngày chót trước khi khoá sổ 2/7/2013), ông Bordat đã lên tiếng về việc Nguyễn Trí Dũng bị cản trở khi đi thăm cha trong tù là blogger Điếu Cày (Sách nhiễu – Hay là: Nhà nước Việt Nam sợ công dân Việt Nam 18/01/2013), về bản án nặng nề cho 22 phật tử (Lại Việt Nam 05/02/2013) và về sự kiện nhà báo Nguyễn Đắc Kiên bị sa thải sau khi phê bình TBT Nguyễn Phú Trọng (Bị sa thải vì phê bình. Chuyện hàng ngày tại Việt Nam 01/03/2013). Ngoài ra, bài thơ Bởi Vì Tôi Khao Khát Tự Do của Nguyễn Đắc Kiên đã được Josef Bordat chuyển sang Đức ngữ với tưạ đề “Freiheit” (Tự Do).
 
Một nghĩa cử thật đẹp khi một blogger nước ngoài như ông Bordat lên tiếng bênh vực cho nhân quyền tại Việt Nam, người Việt Nam dù ở trong hay ngoài nước lẽ nào có thể thụ động, ngoảnh mặt làm ngơ trong khi nhân quyền đang bị chà đạp, blogger bị giam tù, đi biểu tình bày tỏ lòng yêu nước thì bị đàn áp.