Nguyễn Tường Thụy tuyên bố rời bỏ Hội Cựu Chiến Binh

Tuyên bố về việc ra khỏi Hội Cựu chiến binh

Tôi, Nguyễn Tường Thụy, Hội viên, sinh hoạt tại chi hội 56 thuộc Hội Cựu chiến binh xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Là lứa hội viên đầu tiên khi vận động thành lập Hội.

Nay tuyên bố ra khỏi Hội Cựu chiến binh.

Lý do:

- Hội thực chất là cánh tay nối dài của Đảng CSVN, không có sự độc lập.
 

- Là một tổ chức lỏng lẻo, kết nạp cả những thành phần không thuộc đối tượng qui định theo điều lệ, sinh hoạt hình thức, không có tính chiến đấu, không biết bênh vực quyền lợi của hội viên. Hội viên không thiết tha sinh hoạt.

- Tờ báo Cựu chiến binh của Hộiđã viết những bài xuyên tạc sự thật.

- Tôi cảm thấy xấu hổ khi mang danh hội viên Hội Cựu chiến binh - mặc dù thực tế, tôi vẫn là cựu chiến binh

.

                                                                                                               Ngày 10/12/2013
                                                                                                                     Chữ ký)
                                                                                                               Nguyễn Tường Thụy
 

 

10/12/2013
NTT

nguồn: facebook Nguyễn Tường Thụy