Nhà nguyện dòng Trái Tim Đức Chúa Giêsu (Herz-Jesu-Kloster), Neustadt-Hambach cầu nguyện cho LS. Lê Quốc Quân.

Hôm nay, 01.10.2013 là ngày lễ kính thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu (Thérèse von Lisieux, * 02.01.1873; + 30.9.1897)  là Tiến Sĩ Hội Thánh Công Giáo Roma và là Bổn Mạng các giáo hội truyền giáo. Tại nhà nguyện nhà dòng Trái Tim Đức Chúa Giêsu (Herz-Jesu-Kloster), Neustadt-Hambach rất đông các linh mục và tu sĩ nam nữ cũng như giáo dân trong vùng đã cử hành thánh lễ hiệp thông cầu nguyện cho tất cả các nước truyền giáo, đặc biệt cho Việt Nam, là nơi nữ thánh Têrêsa có một mối tương giao rất sâu đậm.

Trong lúc sinh thời nữ thánh luôn ao ước được về Việt Nam truyền giáo và chung sống với người dân. Vì lý do sức khỏe Ngài đã không thực hiện được ước mơ đó. Tuy nhiên, trong suốt cuộc đời ngắn ngủi Ngài luôn luôn gắn bó với  các vị Thừa Sai, với giáo dân và giáo hội Việt Nam qua lời kinh nguyện hằng ngày. Qua lối sống rất đơn sơ và khiêm tốn cũng như những suy tư phát xuất từ cuộc sống chiêm niệm để lại trong cuốn nhật ký đã giúp cho rất đông tín hữu khắp nơi trên thế giới được ủi an và vững tâm trước những thử thách trong đời.

Các linh mục và tu sĩ nam nữ đang tĩnh tâm nơi đây trong tuần lễ này sẽ tiếp tục dâng lời cầu nguyện cho những tín hữu đang bị bách hại tại Việt Nam, đặc biệt cho LS Lê Quốc Quân.

(Minh Hoài tường thuật)