Từ năm 2007 nhạc sĩ Tô Hải đã chỉ rất trúng đích

Bauxite Việt Nam

Từ ngày 16 tháng 12 năm 2007 chứ không phải mới gần đây đâu, người nhạc sĩ lão thành mà chúng ta hằng yêu kính đã dùng kính chiếu yêu của mình chỉ hẳn ra một nhân vật chỉ điểm cho an ninh bắt người biểu tình yêu nước giữa thành phố Sài Gòn. Đây mời các bạn xem đây:

http://www.youtube.com/watch?v=NJ_XcKqjh9A

Thử xem từ đó đến nay cái kẻ bị bắt tận tay day tận trán nọ đã biến hóa như thế nào. Xã hội chúng ta quả là tiến vọt, có khả năng biến mọi thứ thành người. Rõ là không thể tin vào mắt mình được nữa: 6 năm thấm thoắt, hôm nay “hình bóng xưa” bỗng nhiên đã  trở thành… một người phát biểu những lời rất “quyết tâm”, rất “sắt đá” giữa hội trường Quốc hội: “Chúng ta nhất quán xây dựng đất nước theo định hướng XHCN”, và phát biểu trong một cương vị vô cùng danh giá, với một nụ cười không gì rạng rỡ hơn. Tốt đẹp biết bao! Cuộc đời lên hương biết bao!

Nhưng dưới cặp kính chiếu yêu của vị Đại lão nhạc sĩ, ẩn sau nụ cười với hàm răng trắng ấy thực chất là gì? Không thấy có lời bình luận nào của ông. Thôi thì xin mượn hình ảnh trên trang Ba Sàm ngày 23-6-2013 để giúp độc giả cùng tìm lời giải đáp:
 

Vậy là “Nhất quán… định hướng xã hội chủ nghĩa” cũng có nghĩa trước sau như một: hãy dò la nhằm điểm chỉ thật kịp thời những thanh niên ưu tú giương khẩu hiệu “Tàu Khựa cút khỏi Biển Đông” để bắt hết họ vào tù?
 

Phương Uyên: “Tàu Khựa cút khỏi Biển Đông”

Thảo nào đất nước ngày càng có nhiều người tin vào thế giới tâm linh là phải.

Nguồn: Bauxite Việt Nam