THANH NIÊN CÔNG GIÁO: LỜI KÊU GỌI

Các bạn hãy cùng tham dự phiên tòa xử Luật sư Lê Quốc Quân.

Thời gian: Từ 8 giờ sáng, ngày 2 tháng 10 năm 2013
Địa điểm: Trụ sở Tòa án Nhân Dân Thành Phố Hà Nội
43 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

Để hỗ trợ cho một luật sư luôn đi đầu trong mọi hoạt động bảo vệ nhân quyền và chủ quyền đất nước và đấu tranh cho sự thật và công lý. Chúng tôi kêu gọi các các bạn hãy cùng nhau vận động mọi người và tham dự phiên tòa xử Ls Quân sắp tới.

Hãy đồng tâm hiệp ý có mặt thật đông tại trụ sở Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội.
 

Sự có mặt của đông đảo của các bạn và mọi người sẽ là một tiếng nói mạnh mẽ bác bỏ những cáo buộc phi lý, vô pháp luật của nhà cầm quyền cộng sản đối với Luật sư yêu nước Lê Quốc Quân và cũng nói lên sự đồng hành của các bạn cùng với Ls Lê Quốc Quân trên con đường ĐẤU TRANH CHO SỰ THẬT VÀ CÔNG LÝ!