Ts. Nguyễn Quang A: Nhân dân cần "Quốc Hội vận" gấp

Theo chương trình nghị sự, ngày 28/11 sắp tới kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa XIII sẽ tiến hành thủ tục thông qua bản dự thảo Hiến pháp năm 1992 sửa đổi năm 2013.

Ngày 15/11, hàng trăm nhân sĩ, trí thức đã ký Lời kêu gọi gửi đến các đại biểu Quốc hội, yêu cầu dừng việc thông qua.

7 giờ sáng Chủ nhật 17/11/2013, trang mạng Anh Ba Sàm thăm dò dư luận về Lời kêu gọi này, chỉ 8 tiếng đồng hồ sau đó, lúc 15 giờ đã có 843 ngưới tán thành Lời kêu gọi. Chiếm tỷ lệ 96,12% số người được thăm dò.

Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một trong những người đầu tiên ký tên vào Lời kêu gọi đã có cuộc trao đổi với phóng viên Vân Quang về nội dung Lời kêu gọi này.

Bấm vào đường dẫn này để nghe cuộc phỏng vấn.

http://radiochantroimoi.com/tieng-noi-da-nguyen/tien-si-nguyen-quang-ap-...

Nguồn: RadioCTM