Xin cầu nguyện cho LUẬT SƯ LÊ QUỐC QUÂN

 

xin mọi người cùng đồng hành và Cầu nguyện cho LUẬT SƯ LÊ QUỐC QUÂN...từ hôm nay cho đến ngày anh ra tòa cộng sản,,,,,

xin ơn trên cho anh sức mạnh vượt qua bóng tối và tội ác ...

không có bài hát nào có thể nói lên đươc tấm lòng của anh với tha nhân như bài KINH HÒA BÌNH

http://www.youtube.com/watch?v=shkl9TXRf7E