Phạm Huỳnh - Phạm Tuyên

Ảnh nhạc sĩ Phạm Tuyên nhận bằng khen

Cái bả phú quý, vinh hoa,quyền lợi, bổng lộc...làm mờ lương tri...quên luôn cái chết oan khiên của người cha...chừng đó cho ta biết được, đánh giá được bản chất và cốt cách một con người..." phú quý bất năng dâm,bần tiện bất năng di,uy vũ bất năng khuất " ! Ông ta sẽ gặp lại cha mình bên kia cuộc sống, không biết có còn dám ngước mắt nhìn vào mặt cha mình nữa không ??? -

Thái Bá Tân
 
Phạm Quỳnh là tên bố
Tên con là Phạm Tuyên
Phạm Quỳnh bị đảng giết
Phạm Tuyên là đảng viên.
 
Phạm Quỳnh, trí thức lớn
Thượng thư, một quan to
Phạm Tuyên là nhạc sĩ
Viết “Như có Bác Hồ…”.
 
Mỗi người một nhân cách
Quyền của họ - nhưng tôi
Nếu có bố bị giết
Tôi sẽ thù suốt đời.
 
Hèn yếu, không dám chống
Thì ở ẩn, lặng thinh
Chứ không chịu hợp tác
Với kẻ giết cha mình.
 
Lại càng không viết nhạc
Ca ngợi kiểu bốc đồng
Không thèm nhận giải thưởng
Thế đấy, dứt khoát không!
 
Là con dân Đại Việt
Tôi tu thân, tề gia
Quyết không để lý tưởng
Xếp cao hơn mẹ cha.
 
Fb Thái Bá Tân.