Đã đến lúc cần thay thế Facebook

Fb Trung Tinh Le

Facebook đã là một môi trường tốt để chúng ta học hỏi những điều tích cực, truyền thông những hoạt động xã hội cũng như lưu trữ kỷ niệm. Và họ đáng được cảm ơn về điều này.

Cần chống lại luật pháp bất công

FB Luân Lê

Việc ban hành các văn bản pháp quy có tính quản lý hành chính ngày càng trở nên nguy hại vì bị lạm dụng bất kiểm soát và nó thường xuyên trong tình trạng trái luật cũng như Hiến pháp một cách nghiêm trọng.

Sự hủ bại của vợ chồng Bộ trưởng Trần Tuấn Anh và các thuộc cấp

Nguyễn Văn Đài – RFA

Các hoạt động mang tính chất lợi dụng chức vụ quyền hạn hay tham nhũng khác của các quan chức cộng sản và vợ con thường diễn ra khá kín đáo. Hiếm khi người dân, hay các cơ quan truyền thông có thể biết nếu như không có sự tiết lộ tình cờ hay cố ý của những người trong cuộc.

Pages