Ý nghĩa về sự hiện diện 3 hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ tại Biển Đông

Phạm Nhật Bình – Web Việt Tân

Những hành động bành trướng thô bạo của Trung Quốc trên Biển Đông trong thời gian gần đây đã đẩy Malaysia, Việt Nam, Philippines, Indonesia xích lại gần nhau qua trận chiến công hàm. Các quốc gia này đã cùng nhau bác bỏ toàn bộ đòi hỏi phi pháp của Trung Quốc ở vùng biển đang tranh chấp này.

Pages