Đòn thù chính trị

3-anh-hùng-thông-tin-RSF-năm-2014. 

Nguyễn Nam (VNTB)|

Luật sư Đặng Đình Mạnh kể, “ông Nhất cho rằng mình là nạn nhân của ‘đòn thù chính trị’. Khi chúng tôi tò mò hỏi thêm về tác giả của ‘đòn thù chính trị’, ông khẳng định ‘vì họ đã không mua được tôi’ rồi nghẹo cổ về bên phải một cách đầy ẩn ý”.

Pages