Chính quyền Hà Tĩnh không nên “thử thách lòng dân”

Người Tây Yên - Thanh Niên Công Giáo|

Sáng nay, 8/2/2020, người dân Tây Yên thuộc Kỳ Thịnh, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh đang biểu tình phản đối Công ty Năng lượng An Việt Phát và Công ty Tâm Viết Hải dùng hàng chục ngàn tấn chất thải độc hại của Formosa để san lấp mặt bằng nơi khu vực đông dân cư.

***

Pages