Sao chưa bỏ quốc hiệu?

Ngô Trường An|

Từ khi ông Hồ đọc tuyên ngôn độc lập đến nay đã tròn 75 năm. Đây là khoản thời gian rất dài, bằng cả một đời người. Và, chính mốc thời gian này đã khẳng định, đảng csVn hoàn toàn thất bại trong công cuộc xây dựng CNXH ở VN.

Đi ngủ đi, lực lượng 47!

Trung Nguyễn –  Báo Tiếng Dân|

Lại thêm một chuyện hài hước trên không gian mạng khi Thiếu tướng Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TPHCM, ra lệnh cho Lực lượng 47 phải “không ngủ” để “đấu tranh trên mạng”. Những lời bộc bạch của ông Châu cho thấy sự rệu rã đến tận cùng trong đảng Cộng sản Việt Nam.

Pages