Để tránh họa mất nước

Năm 1659 nhà Hậu Kim sống ở vùng Mãn Châu đánh bại nhà Minh và cai trị Trung Hoa lấy quốc hiệu Đại Thanh. Triều đình nhà Thanh cai trị Trung Hoa hết 253 năm (từ 1659-1912). Bề nổi chúng ta thấy nhà Thanh áp đặt văn hoá Mãn Thanh lên người Hán như y phục, để tóc đuôi sam. Nhưng kì thực trong 253 năm trị vì, người Mãn Thanh đã bị đồng hoá ngược, tức dân tộc bị trị đồng hoá dân tộc thống trị. Ngày nay, người Mãn Thanh đã bị mất tiếng mẹ đẻ, và người Mãn giờ nói tiếng Hán và nhiễm văn hóa Hán. Vùng đất xưa của người nhà Kim bị biến thành tỉnh lụy của Trung Quốc - vùng Hắc Long Giang.

Trung Hoa là một nền văn hóa lớn, cho nên sức mạnh đồng hoá của nó rất mạnh. Văn hoá Trung Hoa gắn liền với lối mòn hậu bối lấy tiền bối làm gương theo kiểu Khổng giáo, nên nó sinh ra một xã hội u mê nặng nề. Bởi vì những gì Khổng đề cao nó là thứ nhà tù tư tưởng làm suy theo lối mòn áp đặt từng ngàn năm trước. Tư duy phục tùng, biết ơn bề trên làm cho chính quyền nước nhỏ nô lệ chính quyền nước lớn. Người dân biết ơn và phục tùng vua quan vvv... Với tầm nhận thức của giáo dục nhồi sọ thứ khổng giáo này rất dễ có đất sống, và khi nó nhập vào giáo dục, nguy hiểm vô cùng. Dân tộc Việt thành dân tộc nô lệ ngay trong tư tưởng và sự kháng cự sẽ bị triệt tiêu.

Riêng dân tộc Việt Nam đứng vững được ngàn năm là tư tưởng chống Tàu như ăn vào máu thịt. CS cai trị Việt Nam đã 73 năm, và từ lúc đầu ông Hồ Chí Minh đã chủ trương phục tùng tư tưởng Tàu với những chính sách bê nguyên của Tàu, tờ báo Nhân Dân thờ Mao như là thờ tổ cha của nó. Và ý chống tàu như bị mai một đi rất nhiều khi ĐCS cai trị, tư tưởng Tàu - Việt là anh em đã xâm chiếm hết Trung Ương Đảng. Từ chỗ đó mà mới có công hàm 1958, mới có chuyện họ đứng khoanh tay để Tàu chiếm Hoàng Sa. Và chỉ có 1979 là lúc duy nhất Lê Duẩn dám chống Tàu. Còn lại đều là phục tùng Tàu. Chính vì thế mà tình cảnh đất nước này đang tựa con mồi trôi dần vào miệng Tàu kiểu trăn nuốt mồi.

Sức mạnh đồng hoá của văn hóa Trung Hoa là rất lớn, ngay cả người Việt cũng đang mang những nét văn hóa Trung Hoa nhiều lắm nhưng vẫn còn cái riêng của người Việt. Điều đó có được vì ý thức chống Tàu ngàn năm qua, chính nó đã giữ cho dân tộc này chỉ có ảnh hưởng mà không bị đồng hóa.

Như đã nói, dân tộc Mãn Châu bị đồng hoá ngược, ta thấy sức mạnh đồng hoá của văn hóa Trung Hoa rất đáng sợ. Hãy nhìn kỹ, quá trình đồng hoá dân tộc Mãn Châu xảy ra là do sự đồng nhất chính trị 2,5 thế kỷ. Vấn đề là đồng nhất chính trị nó đã làm mất rào cản chống đỡ trước sự tấn công của văn hóa Trung Hoa. Và hôm nay, Trung Quốc muốn xóa sổ Việt Nam và đồng hoá dân tộc Việt thì họ có ý đồ gì?

Khi chưa đồng nhất chính trị thì họ chọn giải pháp tương đồng chính trị để bơm những giá trị văn hóa Trung Hoa vào làm hồn Việt mất. Điều này đang được ĐCS giúp sức triệt để mà không hề hay biết rằng đang đưa dân tộc vào họng mãng xà. Từ mô hình chính trị, mô hình kinh tế đều bắt chước. Họ bắt chước một cách vô thức như câu nói "dùng lồng cơ chế để nhốt quyền lực" của Tập cũng được Trọng bắt chước. Rồi luật đặc khu, luật an ninh mạng đều bắt chước Tàu được Bộ Chính Trị lệnh cho Quốc hội luật hoá bằng mọi giá. Trên đất nước này, chính quyền địa phương xây đền thờ Khổng tử, xây tượng Quan Công vvv... Chương trình dạy Tiếng Trung cũng từng có ý đồ đưa vào dạy bắt bước trong giáo dục nhưng vấp phải sự phản ứng của nhân dân.

Phải nói suốt ngàn năm đất nước này đứng vững thì chưa bao giờ dân tộc này đối đầu với nguy cơ tiêu vong rõ như triều đại này. Rất may, nói đến Tàu thì như động vào ổ kiến lửa, vì tinh thần đó đã sống dậy nhờ những tư tưởng ngoài ĐCS. Chính tinh thần đó đã làm nên nước Việt độc lâp ngàn năm qua nên không để mất được, mất nó là mất tất cả. Và hôm nay luật đặc khu đã chạm vào tinh thần ấy. Đấy là một tín hiệu đáng mừng. Nhưng nói đi cũng nói lại, nếu tinh thần này không khôi phục kịp thời thì cũng khó chống đỡ được nguy cơ mất nước.

Bước đi của liên minh Tàu Cộng - Việt Cộng là:

1- Tương đồng chính trị để dọn đường đồng hoá và lấn chiếm.

2 - Đồng nhất chính trị để đi đến xóa sổ hoàn toàn một đất nước ngàn năm cứng đầu.

Với dân, chỉ có gene chống Tàu cha ông để lại mà thôi. Bài toán của dân tộc này tuy đơn giản mà khó, đó là xóa đi sự tương đồng chính trị hiện nay là thoát khỏi họng mãng xà Trung Hoa. Đó là phải xóa sổ CSVN bằng mọi giá nếu muốn còn nước Việt để lại cho con cháu sinh tồn./.