Linh mục Anton Đặng Hữu Nam “được” nghỉ mục vụ vì “Nói chuyện chính trị” - Phần I

Ảnh: Linh mục Anton Đặng Hữu Nam
 
JB Nguyễn Hữu Vinh  -
nguyenhuuvinh's blog

Những ngày gần đây, dư luận xôn xao về việc Linh mục Anton Đặng Hữu Nam, đang quản xứ Mỹ Khánh, thuộc Giáo phận Vinh bị “nghỉ mục vụ” theo Thông báo của Tòa Giám mục Xã Đoài, Giáo phận Vinh.

Một linh mục dấn thân

Pages