Đừng có mà lợi dụng oan khuất

 " Bao năm giải phóng như thế nầy phải không anh"

Luân Lê|

Mất đất, đi kêu oan, mang theo những chiến công với tượng bán thân đi kèm dòng chữ kia bên dưới, không khéo lại bị tội bôi nhọ và phỉ báng lãnh tụ hoặc chống chính quyền. Làm gì thì làm, mất hết rồi, oan khuất cũng chịu rồi, đừng để thêm tội nữa.

Ở xã hội ta làm gì có cướp bóc với bất công, ngôn từ thì rất nhiều thứ nhạy cảm và vùng cấm, không ai biết mình có phạm tội hay không vì ranh giới là rất mong manh, mà thực ra nó chẳng có ranh giới nào cả. Nên cố mà tránh để mà sống. Nếu mà không sống được ở đây thì sang nước ngoài mà sống nhé.