30 tháng 4

Timothy Trinh

Có một số người gọi ngày 30 tháng 4 là ngày "chiến thắng".

Liệu họ có thật sự biết được hoặc tìm hiểu xem có bao nhiêu thanh niên miền Bắc và bao nhiêu đồng bào miền Nam đã chết trong cuộc chiến 20 năm?

Ngày nay, mọi người đều có thể google để tìm hiểu thông tin.

"Chiến thắng" cái gì? để được cái gì?

Và rồi, thêm hàng vạn người di tản đã bị hãm hại, đã c.hết trên biển.

Hàng triệu người Việt đã c.hết, chỉ vì Đảng và Nhà nước muốn "chiến thắng" để củng cố một chế độ chuyên chế độc tài của những kẻ cầm quyền tham nhũng tồi tệ nhất trong lịch sử đất nước./.