30 tháng 4: Các chính khách Mỹ và các nhà hoạt động nói về thay đổi cho Việt Nam

https://www.youtube.com/watch?v=H_PMt_bJZuc

Đảng Việt Tân Bắc Mỹ, Hệ Thống Truyền Thông Tiếng Nước Tôi, Hội Dân Chủ Cho Việt Nam đã cùng phối hợp tổ chức Lễ Tưởng Niệm & hội luận hôm 30/4/2020 với sự tham dự của các nhà hoạt động dân chủ Việt Nam trong và ngoài nước cùng một số chính khách Hoa Kỳ từ hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa để tưởng niệm những người đã nằm xuống vì lý tưởng tự do, những nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản cũng như để gởi lời tri ân đến những người đang chấp nhận tù đày với hy vọng một ngày không xa ước mơ Việt Nam lớn mạnh trong tự do dân chủ sẽ thành hiện thực.

Các diễn giả tham dự đã chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của họ về tình hình và những thay đổi cần thiết cho Việt Nam.

Chương trình có sự tham dự của:
– Ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ Tịch Đảng Việt Tân, Hoa Kỳ;
– Linh Mục Đặng Hữu Nam, Nghệ An;
– Luật Sư Lê Công Định, Sài Gòn;
– Ký Giả Triều Giang, Hoa Kỳ;

cùng các dân cử lưỡng đảng Hoa Kỳ như:
– Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal (Dân Chủ-California);
– Dân Biểu Liên Bang Lou Correa (DC-California);
– Dân Biểu Liên Bang Chris Smith (Cộng Hòa-New Jersey);
– Dân Biểu Liên Bang Katie Porter (DC-California)

Một số vị dân cử khác đã gởi thông điệp đến cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ để bày tỏ sự quan tâm về tình hình nhân quyền tại Việt Nam, như:
– Thượng Nghị Sĩ Liên Bang Marco Rubio (Cộng Hòa-Florida);
– Thượng Nghị Sĩ Liên Bang John Cornyn (CH-Texas);
– Thượng Nghị Sĩ Liên Bang Mark Warner (DC-Virginia);
– Dân Biểu Liên Bang Al Green (DC-Texas);
– Dân Biểu Liên Bang Zoe Lofgren (DC-California)…

Nguồn: Youtube Việt Tân