Bác sĩ ở Pháp nói về biến chuyển triệu chứng COVID-19 trong hơn 14 ngày cách ly

Chương trình VN360 mời Bác Sĩ Trần Đức Tuấn Vũ chia sẻ biến chuyển của các triệu chứng COVID-19 trong thời gian ông cách ly, sau khi xét nghiệm dương tính.

Bác Sĩ Tuấn Vũ cho biết những triệu chứng khi bệnh trở nặng và cần vào bệnh viện.

Ông cũng cho biết về tiến trình thử nghiệm thuốc điều trị và thuốc ngừa COVID-19.

Bác Sĩ Trần Đức Tuấn Vũ ở Pháp. Ông hiện là bác sĩ cấp cứu ở tỉnh Seine-Saint-Denis, và là bác sĩ điều phối của tổng đài y tế SAMU 93. Bác Sĩ Tuấn Vũ cũng là một đảng viên Việt Tân đặc biệt quan tâm đến tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam.

Youtube Việt Tân