Biết

Nguyen Ngoc Chu
 
1.Nhiều người thấy cướp giữa đường. Nhưng không ai BIẾT NÓI ra. Nên xã hội KHÔNG BIẾT có cướp.
Nhiều người thấy quả táo rơi xuống đất, chứ không rơi lên trời. Nhưng chỉ có Newton BIẾT NÓI ra, nên xã hội mới BIẾT “Định luật vạn vật hấp dẫn”. Newton là người BIẾT.
Xã hội tiến bộ nhờ những người BIẾT.
 
2.Huy Đức là người BIẾT.
Huy Đức BIẾT vì có trí có dũng.
Huy Đức BIẾT vì yêu nước.
Huy Đức không thuộc “Bên thắng cuộc”, cũng không thuộc “Bên thua cuộc”. Huy Đức thuộc “Bên nhân dân”.
Những người như Huy Đức chỉ ĐỘ TRỄ LỊCH SỬ mới phản chiếu đúng bóng hình.
 
3.Hà Tĩnh lắm nhân sĩ.
Mấy ai như Huy San!