Biểu tình tại Bá Linh phản đối Trung Cộng chà đạp nhân quyền

Bá Linh, Đức Quốc - 04.02.2022

Nhân buổi khai mạc Thế Vận Hội Mùa Đông tại Bắc Kinh, nhiều nơi trên thế giới các cộng đồng người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ, người Mông Cổ, người Hồng Kông, người Việt Nam cùng các tổ chức nhân quyền khác đã tổ chức biểu tình trước công luận.

Tại Bá Linh Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức cùng sánh vai với các tổ chức nêu trên biểu tình tại quảng trường lịch sử Brandenburger Tor.
Đài truyền hình Bá Linh đưa tin buổi biểu tình này vào buổi tối cùng ngày:

https://www.ardmediathek.de/…/Y3JpZDovL3JiYi1vbmxpbmUuZGUv…/

Hoàng Uyên