Cảnh sát viên gốc Việt ở Houston xâm nhập Quốc Hội ngày bạo loạn

Cảnh sát viên Phạm Đình Tâm tại Houston bị tạm ngưng chức vì tham gia trong cuộc bạo loạn tại Quốc Hội.

Ông Art Acevedo, cảnh sát trưởng thành phố Houston, cho biết một cảnh sát viên dưới quyền tham gia trong cuộc bạo loạn tại Quốc Hội vào ngày 6 Tháng Giêng.

Trong buổi họp báo ngày Thứ Tư, 13 Tháng Giêng, ông Acevedo cho hay rằng ông đã nhận nhiều thông tin về một nhân viên trong Sở Cảnh Sát Houston tham gia trong cuộc bạo loạn tại điện Capitol, và ngay lập tức vị cảnh sát trưởng liên lạc với FBI cùng phối hợp điều tra nội vụ.

Nguồn tin của đài Fox 26 cho biết tên của cảnh sát viên được đề cập là Phạm Đình Tâm.

“Một nhân viên thuộc Sở Cảnh Sát Houston được xác định đã dùng thời giờ riêng để tham gia cuộc tập họp, điều này phù hợp với quyền tự do ngôn luận, nhưng qua cuộc điều tra cá nhân này đã xâm nhập trái phép vào điện Capitol,” vị cảnh sát trưởng thông báo.

Cảnh sát viên Tâm đã bị ngưng chức vụ và có 48 tiếng để có một cuộc giải trình với cảnh sát trưởng.

“Xin lưu ý, tất cả mọi người đều có quyền tự do ngôn luận hiến định để hành xử phù hợp với tu chánh án này, nhưng lưu ý rằng chúng ta không được phép vượt qua giới hạn và làm trái luật,” cảnh sát trưởng diễn giải.

Ông Acevedo nhấn mạnh: “Điều tôi có thể nói hiện tại đó là nhân viên này hầu như sẽ bị truy tố tội liên bang.”

Ông Tâm làm việc tại Sở Cảnh Sát Houston trong 18 năm và chưa hề bị kỷ luật.

“Cho đến lúc này, chúng tôi tin rằng ông Tâm đã đến Washington, DC một mình, nhưng mọi việc vẫn trong vòng điều tra với FBI và đội đặc trách chống khủng bố, và văn phòng điều tra nội bộ của sở cảnh sát địa phương,” ông Acevedo cho biết thêm.

Nghiệp đoàn cảnh sát thành phố Houston cho biết dự đoán ông Tâm sẽ từ chức vào ngày Thứ Năm. (MPL) [qd]

Nguồn: https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/cong-dong/canh-sat-vien-goc-vie...