Lại chuyện Bộ Tài nguyên Môi trường giấu diếm ĐTM

Hơn một năm qua, tôi đã nhiều lần lên án Bộ Tài nguyên – Môi trường ngang nhiên bất chấp pháp luật, giấu diếm một cách có hệ thống các bản báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM).

Bằng cách này, Bộ TN-MT không chỉ vô hiệu hóa chức năng gác cửa của quy trình ĐTM hòng mở đường cho các dự án tàn hại môi trường được nhanh chóng triển khai, mà còn cản trở người dân, báo chí và các nhà khoa học thực hiện quyền giám sát đối với các dự án này.

Từ Formosa, Nhiệt điện Vĩnh Tân 1, Công viên Đại Dương đến nhiều dự án khác đều chung một kịch bản như vậy.

Nay đến dự án Tam Đảo II của Sun Group thì mọi chuyện còn nghiêm trọng hơn. Ở những vụ việc trước, đòi hỏi công khai ĐTM chỉ được đưa ra trên mạng xã hội, nhưng trong dự án Tam Đảo II, lời yêu cầu đã được hàng ngàn người dân và báo Phụ Nữ gửi đích danh Bộ TN-MT thông qua những quy trình luật định nghiêm ngặt, song đáp lại vẫn chỉ là im lặng và né tránh.

Rất cảm ơn báo Phụ Nữ đã một lần nữa xới lại vấn đề ĐTM. Một quy trình ĐTM công khai minh bạch chắc chắn sẽ rất hữu ích trong việc ngăn chặn các dự án ô nhiễm ngay từ trong giai đoạn trứng nước, cũng như thúc đẩy sự tham gia của công chúng và báo chí trong việc giám sát ở mọi giai đoạn dự án.

Riêng về Bộ TN-MT, không thể lý giải khác ngoài việc nơi đây đã hình thành một nhóm lợi ích kiên quyết giấu diếm các bản ĐTM nhằm bảo vệ cho các dự án gây ô nhiễm môi trường, và để đổi lấy thứ gì thì chắc ai cũng rõ.

Đọc thêm:

NHÓM LỢI ÍCH BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG CÒN GIẤU DIẾM ĐTM ĐẾN BAO GIỜ?
https://www.facebook.com/nguyen.anh.tuan8690/posts/2350864254928454

NHÓM LỢI ÍCH BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG BẤT CHẤP LUẬT ĐỂ GIẤU DIẾM ĐTM RA SAO?
https://www.facebook.com/nguyen.anh.tuan8690/posts/2357361417612071

ĐÒI HỎI CÔNG KHAI ĐTM DỰ ÁN CÔNG VIÊN ĐẠI DƯƠNG (SUN GROUP)
https://www.facebook.com/nguyen.anh.tuan8690/posts/2458704410811104