London - Thư mời tham dự biểu tình Ngày Quốc Tế Nhân Quyền.

Chủ đề: Tự Do Cho Tất Cả Tù Nhân Lương Tâm

Từ cuối năm 2010 đến nay, chế độ độc tài CSVN đã thực hiện một chiến dịch đàn áp khốc liệt nhắm vào hơn 250 nhà yêu nước và đấu tranh cho dân chủ tự do trong nước, bằng những bản án khủng bố rất dã man. Mới nhất là bản án áp đặt 20 năm tù cho nhà yêu nước Lê Đình Lượng. Hiện nay TNLT Trần Huỳnh Duy Thức đang chịu án 16 năm tù giam. Đây là hành động dùng toà án nhân dân khủng bố nhằm triệt hạ phong trào dân chủ Việt Nam, tiếp theo sau chiến dịch bắt bớ hàng loạt gần 60 nhà dân chủ yêu nước trong suốt năm 2018 Các chính phủ khắp nơi trên thế giới từ EU, Mỹ châu và A' Châu và các NGOs nhân quyền như Amnesty International, HRW, RSF đã lên tiếng phản đối các phiên tòa khủng bố đó của nhà cầm quyền CSVN.

Chúng ta cần phải lên tiếng mạnh hơn nữa vào ngày QTNQ 10/12/2018 nầy, đặc biệt tập chú vào việc đòi tự do cho TNLT LÊ ĐÌNH LƯỢNG và TNLT Trần Huỳnh Duy Thức.

Và chúng ta có nhiệm vụ đồng hành với các chính phủ dân chủ tự do khắp thế giới. Để phản đối chế độ CSVN khủng bố người dân và tố cáo chế độ CSVN trước dư luận thế giới về những hành động chà đạp nhân quyền, đàn áp dân chủ.

Xin kính mời quý Bạn & quý đồng hương về tham dự trước đại sứ quán CSVN tại London:

12-14 Victoria Road, London W8 5RD, lúc 12 giờ trưa THỨ HAI 10/12/2018.

Ban Tổ Chức Việt Tân Anh Quốc
Đồng tổ chức :
HỘI ANH EM THANH NIÊN CÔNG GIÁO
PHONG TRÀO DÂN QUYỀN

Fb Kim Le