Nóng: Nể phục tinh thần người Hong kong

Hôm nay 09.06.2019, gần nửa triệu người Hongkong đã xuống đường để phản đối Dự Luật Dẫn Độ sang Trung Quốc.

Hàng ngàn sinh viên đã tự trói mình trước Tòa Nhà Lập Pháp, 3000 luật sư diễn hành cùng nửa triệu người dân HongKong. Tất cả cùng chung tiếng nói phản đối Dự Luật Dẫn Độ về Trung Quốc.

NGƯỜI DÂN HONGKONG "SAY NO TO CHINA"

Những biểu ngữ mà người dân HongKong mang theo: NO CHINA EXTRADITION, SAY NO TO CHINA...


Ngoài ra người dân còn phản đối và yêu cầu lãnh đạo HongKong hiện thời là bà Carrie Lam từ chức.

Cuộc diễn hành của người dân Hong Kong vẫn đang tiếp tục diễn ra, sẽ cập nhật tin ở những thông tin kế tiếp.

Nguồn:  Amy Truc Tran