Nụ cười nhân bản

Tù nhân lương tâm Lê Đình Lượng

Đây là tấm hình sẽ đi vào lịch sử cuộc tranh đấu chống cộng sản trên toàn thế giới. Đón nhận bản án 20 năm tù mà anh vẫn cười hiền từ và hồn nhiên, một nụ cười mang năng lượng hóa giải hận thù.

Rồi một ngày tên anh - LÊ ĐÌNH LƯỢNG - sẽ được đặt cho con đường lớn nhất ở Nghệ An.

Yêu quý và kính trọng anh!

Ls Lê Công Định