Nữ tu viện Đa Minh tại Đức Quốc cầu nguyện dâng thánh lễ cho những Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam

Ngọc Hòa|

Speyer, 06.12.2020, Đức Quốc

Hôm nay là ngày Chủ nhật thứ hai Mùa Vọng. Lời Chúa trong Tin Mừng mời gọi "Hãy dọn đường sửa lối cho thẳng để Người đi!"

Tu viện Đa Minh tại Đức Quốc


 

Cụ thể là mỗi người chúng ta được kêu gọi chuẩn bị tâm hồn bằng cách lưu tâm đến những anh chị em kém may mắn trong xã hội, những người bị đối xử bất công, bị tra tấn, bị bỏ tù vì họ đã lên tiếng cho Công Bằng và Công Lý.

Trong tinh thần đó anh chị em Việt Tân và các thân hữu, dầu không đến được nhà nguyện của tu viện vì tình trạng đại dịch Covid-19, nhưng đã gửi tin và hình ảnh của những Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam đến các soeurs dòng Đa Minh để thông tin và để xin các nữ tu cầu nguyện cho các anh chị em đang bị giam cầm, đang tuyệt thực và đang cần sự quan tâm và tình liên đới của chúng ta, đặc biệt là các anh chị em Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Bắc Truyển, Phan Kim Khánh, Nguyễn Vượng, Trần Hoàng Phúc, Đinh Thị Thu Thủy, Nguyễn Văn Hóa, Lê Đình Lượng, Hoàng Đức Bình cũng như những nhà báo độc lập...

TNLT Đinh Thị Thu Thủy.

TNLT Trần Hoàng Phúc