Nghị sĩ Daniel Caspary trưởng khối các đảng Ki-tô-giáo Dân Chủ tại nghị viện Liên Hiệp Âu Châu đặt vấn đề bắt giam TNLT VN

Ông nghị sĩ Daniel Caspary, trưởng khối các đảng Ki-tô-giáo Dân Chủ tại nghị viện Liên Hiệp Âu Châu đặt vấn đề bắt giam các ông Châu Văn Khảm, Trần Văn Quyền và Nguyễn Năng Tĩnh cũng như những nhà văn của Hội Nhà Báo Độc Lập Phạm Chí Dũng, Trần Đức Thạch, Phạm Thành và Nguyễn Tường Thụy.

Trong tuần lễ vừa qua ông Daniel Caspary đã thông báo cho ông Trịnh Đỗ Tôn Vinh (Việt Tân tại Đức) về một lá thư ông gửi đến vị đại sứ Việt Nam, ông Vũ Quang Anh, tại Brussels, Vương Quốc Bỉ một yêu cầu làm sáng tỏ vụ việc bắt giam những người nêu trên. Ông nhấn mạnh những tiêu chuẩn nhân quyền mà Việt Nam đã ký trong Hiệp ước Thương mại tự do Âu Châu - Việt Nam và trong Hiệp Định bảo vệ đầu tư. Những hiệp ước này sẽ bắt đầu có hiệu lực vào Tháng Tám, 2020.


Xin chia sẻ với quý độc giả văn thư của ông nghị sĩ Daniel Caspary, trưởng khối các đảng Ki-tô-giáo Dân Chủ tại nghị viện Liên Hiệp Âu Châu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Daniel Caspary
Thành viên nghị viện Âu Châu
Rue Wiertz
1047 Brüssel
Belgien

Ông Vũ Anh Quang
Boulevard Général Jacques 1
1050 Brussel
Belgien

Kính thưa ông đại sứ,

Tôi hài lòng vì cả Nghị viện Châu Âu và Quốc hội Việt Nam đã phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Âu Châu - Việt Nam và Hiệp định bảo vệ đầu tư Âu Châu-Việt Nam theo đại đa số. Quan hệ đối tác này là một cột mốc quan trọng cho mối quan hệ thương mại và đầu tư giữa Liên Hiệp Âu Châu và Việt Nam cũng như hệ thống thương mại toàn cầu dựa trên quy tắc.

Trong các Hiệp định đó, chúng ta cũng đã đồng ý về các tiêu chuẩn nhân quyền, vốn có tầm vóc then chốt cho thương mại. Nghị viện Châu Âu đã nhận được phản hồi tích cực từ Việt Nam về vấn đề này, ví dụ liên quan đến việc tuân thủ các công ước chính của Tổ chức Lao động Quốc tế.

Bất chấp sự hỗ trợ có trên nguyên tắc cho sự hợp tác của tôi và các đồng nghiệp trong khối đảng Dân Chủ Ki-tô-Giáo và những xu hướng tích cực từ Việt Nam, tôi muốn yêu cầu làm rõ về việc bắt giam một số nhà hoạt động nhân quyền. Vào tháng 12 năm 2019, việc bắt giữ ba nhà hoạt động Việt Nam Châu Văn Khảm, Trần Văn Quyền và Nguyễn Năng Tĩnh đã được báo cho tôi. Năm nay, bốn nhà hoạt động nhân quyền Phạm Chí Dũng, Trần Đức Thạch, Phạm Thành và Nguyễn Tường Thụy bị cầm tù. Tôi sẽ biết ơn cho tôi thêm dữ kiện về vụ việc trên để có được một bức hình hoàn chỉnh về tình huống này.

Hiệp định thương mại tự do Âu Châu-Việt Nam và Hiệp định bảo vệ đầu tư Âu Châu-Viênam sẽ có hiệu lực vào tháng 8 năm 2020. Cùng với các đồng nghiệp của tôi trong cả phái đoàn Liên Minh Ki-tô-giáo Dân Chủ của Đức cũng như trong khối đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo, tôi mong muốn tăng cường quan hệ song phương của chúng ta.

Trân trọng

Daniel Caspary
Trưởng khối các đảng Dân Chủ Ki-tô-Giáo
tại Nghị Viện Âu Châu