Nghiệp quật?

Nguyễn Tấn Thành

Giá như anh Thích Đủ Thứ (Thích Cúng Dường, Thích giảng Pháp nhân quả kiếp trước kiếp sau, Thích bằng cấp...) không đố kỵ với ruột nồi cơm điện khi phê phán hằn học “thằng ba trợn”... Thì có lẻ chưa đến nổi bị nghiệp quật như hôm nay.

Dẫu lâu nay tai tiếng anh Thích đủ thứ không phải là nhỏ liên quan đến việc lạm dụng cúng dường thái quá, đăng đàn YouTube giảng Phật pháp một cách tuỳ tiện, đến mức bị ban trị sự treo mỏ 2 năm... Thì chắc “để lâu cứt trâu cũng hóa bùn”, thời gian rồi cũng lặng lẽ qua sông bình yên như anh Thích Trục vong.

Song vì Thích đủ thứ cố tình gây ra nghiệp chướng, bị khẩu quật khi xỉa xói thằng ba trợn mặc áo rách ôm nồi cơm điện đi lang thang... Để giờ đây đời tư của Thích Đủ Thứ bị thiên hạ soi mói chi li... Từ chuyện người đẹp đến chuyện bằng cấp, khiến trường luật danh giá Hà Thành bị vạ lây. Không ít người tự hỏi, bằng cấp trường này cấp chất lượng có na ná như bằng Tiến sĩ mà trường này cấp cho Thần sư Thích Đủ Thứ ? Nhiều người còn mỉa mai, lẽ nào Đại học luật HN đạp nước đái Đại học Đông Đô ?

Giờ đây chắc Thần sư Thích Đủ Thứ rất muốn sóng yên gió lặng ? Song tiếc là nghiệp vẫn quật:

Cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng...