Phái Đoàn Uỷ Ban Tự Do Tôn Giáo quốc tế Hoa Kỳ đã đến thăm và làm việc với Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam

Ảnh; Uỷ Ban Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo quốc tế đã đến thăm và làm việc với Hội Đồng Liên Tôn VN
HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM
BẢN TIN
Hôm nay ngày 18/5/2023, tại chùa Giác Hoa, Nơ Trang Long, Bình Thạnh, Sài Gòn, vào lúc 10h30, phái Đoàn của Uỷ Ban Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo quốc tế đã đến thăm và làm việc với Hội Đồng Liên Tôn VN.
Thành phần tham dự:
Ủy Ban Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo quốc tế:
-Ông Frederick A Davie, trường Ban.
-Ông Eric Ueland, Uỷ Viên.
-Ông Patrick Greenwalt, Chuyên Viên Phân Tích.
-Ông Rútum Nyquist, viên chức chính trị Toà Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn.
-Cô Nguyễn Thùy Linh, trợ Lý Chính Trị Toà Tổng Lãnh Sự
Hội Đồng Liên Tôn VN:
-Hoà Thượng Thích Không Tánh, ĐCT, Phật Giáo.
-Chánh Trị Sự Hứa Phi, ĐCT, Cao Đài.
-Đạo huynh Lê Văn Sóc, ĐCT, Phật Giáo Hoà Hảo.
-Mục Sư Nguyễn Hoàng Hoa, ĐCT, Tin Lành.
-Đạo huynh Lê Quang Hiển, Thư Ký HĐLTVN, Phật Giáo Hoà Hảo.
-CTS Lê Thị Nho, thành Viên, Cao Đài.
-Thương Toạ Thích Vĩnh Phứoc, thành viên, Phật Giáo.
-Đạo huynh Bùi Văn Luốt, thành viên, Phật Giáo Hoà Hảo.
Mở đầu, ông Frederick A Davie đại diện phái đoàn chào mừng HĐLTVN và cho biết vấn đề Tự Do Tôn Giáo là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi và chúng tôi sẽ có phúc trình thường niên về vấn đề này và Bộ Ngoại Giao Mỹ cũng vậy và chúng tôi muốn lắng nghe tiếng nói của các tôn giáo độc lập trong HĐLTVN về vấn đề này. Tiếp theo Hoà Thượng Thích Không Tánh trình bày về tình hình chung của các tôn giáo và trao bản kiến nghị của HĐLTVN tới phái đoàn, sau đó mỗi tôn giáo trình bày về tình hình tôn giáo của mình.
Buổi gặp mặt kết thúc vào lúc 12h cùng ngày.
Trân trọng kính tường trình.
Lê Quang Hiển
Thư ký HĐLTVN