Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang..."đang đánh đố người dân"?

Xin bái phục những khối óc của giới “đỉnh cao trí tuệ” đã phát minh ra cao kiến này.

Nhưng các biện pháp đưa ra phải phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của người dân để áp dụng. Không thể đưa ra những quy đinh trên trời để đánh đố người dân.

Vẫn biết rằng công tác chống dịch hiện nay là rất cấp bách, cần phải áp dụng các biện pháp tích cực để chống lại sự lây lan ngày càng nguy hiểm của nó.

Đề nghị nhà nước cấp hoặc bán cho những ai có nhu cầu đi lại từ TP Vũng Tàu đến các địa phương khác và ngược lại, một thiết bị bay, thì mới thực hiện được theo yêu cầu của UBND TP Vũng Tàu.

Vì vậy người dân TP Vũng Tàu muốn đến UBND các huyện khác để xin phép, và ngược lại, chỉ duy nhất là họ phải…bay mà thôi.

Vậy làm sao người dân TP Vũng Tàu có thể đến UBND các huyện khác để xin phép đến, và làm sao người dân các huyện khác có thể đến UBND TP Vũng Tàu để xin phép, khi qua chốt kiểm tra không có giấy chấp thuận của UBND hai địa phương này thì họ không cho qua.

Ngược lại, người dân từ các địa phương khác muốn đến TP Vũng Tàu thì cũng cần phải đến UBND huyện mình xin phép đi, sau đó họ phải đến UBND TP Vũng Tàu xin phép được đến.

Điều đó có nghĩa là: Người dân từ Tp Vũng Tàu muốn đi đến các địa phương khác, thì trước hết họ phải đến UBND TP Vũng Tàu xin phép đi, sau đó họ đến xin UBND cấp huyện các địa phương cần đến để xin chấp thuận cho đến.

Theo đó: “Những người từ TP Vũng Tàu về các địa phương khác trong tỉnh phải được chấp thuận của UBND (cấp huyện) hai địa phương”.

(https://plo.vn/.../nguoi-tu-tp-vung-tau-sang-cac-huyen...)

Tối 13-7, UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu có công văn hỏa tốc về việc áp dụng thực hiện giãn cách xã hội toàn TP Vũng Tàu theo Chỉ thị 16 của Chính phủ.

Báo Pháp luật TP.HCM ra hôm nay(14/7/2021) có bài: “Người từ TP Vũng Tàu sang các huyện phải được cả 2 địa phương đồng ý”.
 

14/7Thảo Ngọc