Thương tiếc Dân biểu Anne Marie von Arx-Vernon, người bạn thân thiết của Phong Trào Dân Chủ VN

VĨNH BIỆT ANNE MARIE, NGƯỜI BẠN LỚN CỦA VN

Bà Anne Marie von Arx-Vernon, Dân biểu Thụy sĩ, người bạn thân thiết và đáng kính của những người đấu tranh cho tự do và dân chủ tại VN, bà vừa về nước Chúa ngày 4 tháng 6 năm 2020.
Bà còn là thành viên Uỷ ban Thuỵ Sĩ - Việt Nam (COSUNAM) và còn là thành viên danh dự của Đảng Việt Tân

Bà Anne Marie von Arx-Vernon đã nhiều lần tới Việt Nam để gặp gỡ những người đấu tranh cho dân chủ và thân nhân của những tù nhân lương tâm. Bà đã dành phần lớn thời gian và công sức của mình để vận động cho nhân quyền tại VN. Bà mất đi là một tổn thất, nỗi buồn cho phong trào dân chủ VN.

Xin gửi lời thành kính phân ưu tới gia đình và người thân của bà.
Nguyện xin Chúa tiếp rước linh hồn bà Anne Marie von Arx-Vernon vào nước Thiên Đàng Vinh Hiển.