Trại hè Đồng Hành Summer Camp - Hamburg

 
Mời các bạn hoặc con cháu bạn đang sống ở Đức/gần Đức tham dự Trại hè "Đồng Hành" từ ngày 18.07 đến ngày 21.07.2024 tại Hamburg.
. Các bạn sẽ sống thật vui trong gần 4 ngày với nhau. Nhiều trò chơi cộng đồng bổ ích, không khích vui tươi trẻ trung đang chờ các bạn!