Tuyên truyền và đồng hóa – Hai bảo kiếm thôn tính của nhà cầm quyền Trung Quốc

Nguyen Ngoc Chu|

1. Paul Joseph Goebbels – Bộ trưởng Bộ tuyên truyền của Hitler có nói đại ý, 100 lần chưa tin thì nói đến 1000 lần sẽ phải tin. Trong khi mẹ Mạnh Tử chỉ đến người thứ 3 phao tin Mạnh Tử giết người ngoài chợ đã vội ném khung cửi mà chạy.

2. Người Mông Cổ chiếm Trung Quốc mà bị đồng hóa thành nhà Nguyên. May mà rút lui về Mông Cổ mới bảo toàn được nòi giống. Người Mãn Thanh chiếm Trung Quốc 276 năm (1636-1912) rốt cục đến nay người Mãn Thanh hầu như biến mất.

Trung Quốc đang giam giữ hơn 1,5 triệu người Duy Ngô Nhĩ Tân Cương. Lại đưa con trai Hán đến ở trong nhà vợ của người bị giam giữ để giác ngộ. Trên 1,6 triệu km2 của Tân Cương năm 1880 có 1,18 triệu người thì năm 2018 đã có hơn 24 triệu người. Năm 1949 tỷ lệ người Hán chiếm 7% thì nay đã quá 50%. Giết con trai Duy Ngô Nhĩ, cho con trai Hán ở với phụ nữ Duy Ngô Nhĩ, chẳng bao lâu nữa người Hán sẽ chiếm 90%.

3. Tuyên truyền và Đồng hóa là 2 bảo kiếm “chém sắt như bùn” của Trung Quốc để đi thôn tính các nước khác.

Sau hơn 2000 năm các bộ tộc sống Nam Hoàng Hà – Bắc Trường Giang như các nước Sở, Tề, Ngô và Nam Trường Giang như Bách Việt lần lượt bị thâu tóm bởi người Hán Bắc Hoàng Hà.

Đến năm 1949 khi đế chế Cộng hòa Nhân dân Trung hoa ra đời, đã thâu tóm 1,6 triệu km2 Tân Cương, 1,228 4 triệu km2 Tây Tạng, 1,183 triệu km2 Nội Mông, 0,7223 triệu km2 Thanh Hải mà mở rộng diện tích Trung Quốc thành 2 lần.

4. Nay Trung Quốc:

Lấy Đàn Bầu của Việt Nam mà lập hồ sơ đưa lên UNESCO làm di sản của Trung Quốc;

Lấy Áo Dài Việt Nam vẽ thêm trăm kiểu gọi là phong cách Trung Quốc;

Lấy Nón Lá Việt Nam đội lên đầu mỹ nhân Trung Quốc;

Lấy Biển Đông của Việt Nam vẽ lên bản đồ là lãnh thổ Trung Quốc;

Đưa hàng vạn người Trung Quốc sang Việt Nam lấy vợ đẻ con rải dài từ Rạch Giá – Cà Mau quét ra Móng Cái – Điện Biên. Suốt từ cao nguyên cho xuống miền duyên hải không nơi nào vắng bóng trẻ con bố người Trung Quốc;

Thì trong mấy chục năm nữa, Việt Nam sẽ gần giống với Khu tự trị người Choang ở Quảng Tây.

5. Trung Quốc đang xâm chiếm Lãnh thổ Việt Nam.

Trung Quốc đang xâm chiếm Văn hóa Việt Nam.

Trung Quốc đang xâm chiếm Dân số Việt Nam.

Bộ máy tuyên truyền của Trung Quốc đang biến Việt Nam thành một bộ phận của Trung Quốc.

6. Thiết tha đề nghị Bộ chính trị, Chính phủ, Ban tuyên giáo Trung ương và Bộ văn hóa có đối sách thích hợp! Bộ máy tuyên truyền của Trung Quốc mới là đối thủ của Ban tuyên giáo Trung ương!