Việt Nam không cần cộng sản và không chấp nhận cộng sản

Phạm Minh Vũ|

Trong bài viết mới đây của Tiến sĩ xây dựng đảng Vũ Thị Nghĩa trên báo đồng nai ngày 21-07 nói rằng VN không cần đa đảng và không chấp nhận đa đảng. Bài viết ngắn nhưng vì tôi thường xuyên nghiên cứu những bài viết có đề tài này nên tôi biết, Chị Nghĩa ngồi phòng lạnh và coppy bài của nhiều người, trong đó có bài của PGS.TS. Nguyễn Xuân Tú (Bài đăng Tạp chí Tuyên giáo số 7/2018), và nhiều bài viết khác của nhiều tác giả nữa, chính vì vậy tôi tin chắc chắn rằng, chị Nghĩa không hề biết mình đang nói gì, nhất là thứ bằng tiến sĩ xây dựng đảng, một loại bằng cấp rác rưởi của nhân loại thì phát biểu mang tính thần kinh như Thị là điều không khó hiểu.

Mở bài Thị nói rằng:

‘’Chế độ một đảng duy nhất cầm quyền ở Việt Nam hoàn toàn không phải sự áp đặt từ phía Đảng hay một lực lượng chính trị nào khác mà chính là sự lựa chọn của dân tộc, của nhân dân. Từ thực tiễn cách mạng Việt Nam cho phép khẳng định: Ở Việt Nam không cần và không chấp nhận chế độ đa đảng’’. Chỉ mở bài như thế này thôi thì chúng đã thấy sự bệnh hoạn trong não trạng của Thị nói riêng và người cộng sản VN nói chung.

Họ quá ảo tưởng đến mức bệnh hoạn, lập luận cho rằng đảng cộng sản cầm quyền ở VN là do lựa chọn của dân tộc, của nhân dân? Dân tộc nào lựa chọn? Nhân dân nào mà lựa chọn đảng cộng sản?

Chính phủ Trần Trọng Kim mới hình thành non 5 tháng, phải giải quyết hàng loạt hệ lụy đang tồn tại trong xã hội VN bấy giờ, Việt Minh chui từ rừng về xách động quần chúng, lợi dụng nạn đói để tuyên truyền và cướp chính quyền, bằng nhiều thủ đoạn hạ bệ các đảng phái chính trị đối lập sau đó, Cộng sản nắm hoàn toàn quyền lực ở Miền Bắc sau 1954. Sau đó được sự hỗ trợ về người và của của Bắc Kinh, Sô-Viết, một lần nữa tắm máu đồng bào Miền Nam, đảng cộng sản dùng ý chí ngoại bang ở đây là Trung quốc, là Chủ nghĩa Cs để cai trị lên dân tộc VN, chứ Dân tộc nào chọn?

Cộng sản từ khi nắm quyền tới bây giờ, chưa một lần tổ chức bầu cử tự do, nhân sự chính quyền đều do đảng cs bế lên rồi bế xuống, diễn trò với nhau, chưa một lần cho nhân dân lựa chọn, mà Nghĩa bảo là Nhân dân lựa chọn?

Những năm qua, đảng cộng sản đã cố gắng nhượng chủ quyền, bán đất bán biển, hợp tác toàn diện với kẻ thù, xem kẻ thù là bạn, đảng cộng sản đã tự thể hiện là một tổ chức phản động, đi ngược lại quyền lợi của dân tộc.

Đảng cộng sản đã nắm quyền cai trị, thâu tóm mọi định chế trong đất nước, xem Nhân dân là kẻ thù để cai trị, đảng cộng sản tàn ác với dân bằng các chính sách bóc lột thuế, bằng cách hành xử cướp đất đẩy hàng vạn Nhân dân vốn dĩ có nhà cửa ruộng vườn thành tay không. Trong khi đó cộng sản lại giao hơn 162.000 ha đất cho người TQ sử dụng. Đảng cộng sản quản lý kinh tế làm cho đất nước điêu tàn, nào là cú đấm thép, nào là ‘’kiến tạo’’ tất cả đều chìm ngỉm trong đống nợ công. Hoàn toàn thất bại, hoàn toàn lỗ vì đường lối tham ô của đảng tạo điều kiện cho những cú đấm thép, tập đoàn ấy chết trong trứng nước, chỉ duy nhất nợ là phát triển, nợ đến nỗi ông trọng phải bán 3 đặc khu cho tàu cộng, nhưng may Nhân dân họ tỉnh táo mới không bị mắc lừa bởi đảng cộng sản.

Về mặt chính trị đảng cộng sản cấm hoàn toàn quyền tự do, đảng cộng sản chà đạp trên Hiến pháp khi cấm người Dân lập hội nhóm, quyền biểu tình, quyền tự do ngôn luận, tất cả các quyền đó là Phổ quát, quyền được Hiến định, vậy mà đảng cộng sản bỏ tù ai mà sử dụng các quyền ấy.

Đảng cộng sản đẩy Nhân dân vào bước đường khốn khổ, khắp nơi đều oán hận Dân tình điêu linh, nhà nhà căm phẫn cách hành xử của một chế độ bạo tàn.

Chỉ nhiêu đó thôi, chúng ta thấy, đảng cộng sản chính là kẻ thù trực tiếp của Dân tộc của Nhân dân Việt Nam. Cộng sản là tổ chức phản động, ngụy quyền luôn đi ngược lại lợi ích Nhân dân, đất nước. Vì vậy, tôi dám tự tin mà khẳng định rằng, Dân tộc, Nhân dân Việt Nam không cần và không chấp nhận đảng cộng sản.

Dân tộc, Nhân dân ấy trong đó có tôi!