Tham nhũng

Đây là gương mặt của hai người nguyên là Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông mới bị buộc tội nhận hối lộ. Một người, Nguyễn Bắc Son, nhận 3 triệu Mỹ kim; người kia, Trương Minh Tuấn, nhận 200,000 Mỹ kim. Đó chỉ là một vụ. Còn bao nhiêu vụ khác mà họ dính vào thì chưa ai biết. Đó cũng chỉ là hai người kém may mắn nhất: “Thương vụ” của họ bị lộ. Trong bộ máy cầm quyền tại Việt Nam hiện nay, còn vô số các “đồng chí chưa bị lộ” khác. Họ, nói theo lời bà Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, “ăn không từ thứ gì”. Lớn ăn lớn, nhỏ ăn nhỏ. Bao nhiêu cán bộ là bấy nhiêu kẻ tham nhũng. Cả bọn xúm vào tàn phá đất nước. Bao nhiêu gánh nặng đều oằn hết trên lưng người dân. Nợ nần kéo dài đến cả đời con, đời cháu. Cũng chưa chắc đã trả hết.

*****


 

NHỮNG BỘ MẶT THẬT NHAM NHỞ KHI VỞ HÀI KỊCH HẠ MÀN !....

"Đồng chí Nguyễn Bắc Son luôn sống và làm việc theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, luôn có tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Trên cương vị Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa X, XI, đại biểu Quốc hội khóa XIII, đồng chí Nguyễn Bắc Son đã phát huy vai trò trách nhiệm của trách nhiệm, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới xây dựng Đảng, đổi mới phương thức làm việc của Quốc hội, và góp phần nâng cao vị thế của Quốc hội trong thời gian qua.

Trên cương vị là Bộ trưởng Bộ TT&TT, đồng chí luôn thể hiện tốt vai trò trung tâm đoàn kết, phối hợp với các đồng chí trong Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ TT&TT tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị; triển khai kịp thời, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo các công tác trọng tâm trên 5 lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ về báo chí, xuất bản, viễn thông, công nghệ thông tin, bưu chính. Các lĩnh vực quản lý của Bộ TT&TT đã có những bước phát triển mới, rõ rệt, bền vững, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận”.
(Trích Tạp chí Tuyên giáo, 14/4/2016)
(Fb Phạm Đức Bảo)