Bịt đường của dân bằng những viên gạch dốt nát

Luân Lê|

Nhiều khi là tôi không thể hiểu được có những luật sư hay luật gia, vào một ngày nào đó, sự xuất hiện của họ khiến tất cả giới chuyên môn ngỡ ngàng. Không thể hiểu họ từ đâu rơi xuống vào xứ này.

Hợp đồng, là những thoả thuận, không phải chỉ đơn giản là những quy định được viết vào trong giấy, mà nó ở cả những đạo luật mà bất cứ nội dung nào có liên quan tới đối tượng của hợp đồng, hẳn cũng bao gồm cả các tập quán cũng có thể là căn cứ thực hiện.

Ở đây có hai quan hệ pháp lý hoàn toàn có thể thực hiện: kiện bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; hoặc kiện vi phạm hợp đồng (dành cho khách hàng có giao kết hợp đồng dùng nước).

Việc vi phạm về điều kiện cấp nước, nghĩa vụ phải đảm bảo nguồn nước (nghĩa vụ biết hoặc buộc phải biết) phải đạt đủ điều kiện theo quy định của các văn bản đã được ấn định là nghĩa vụ pháp định – anh chỉ có thể bán cái mà nó đã đáp ứng đầy đủ điều kiện mà luật pháp cho phép, những thoả thuận khác là dành cho các thoả thuận của các bên. Nhưng những nội dung cốt yếu và quan trọng theo pháp định là một nội dung tất yếu và cơ bản của hợp đồng.

Khi sự kiện nước nhiễm bẩn xảy ra, anh buộc phải biết về hiện trạng nước bẩn (là người cung cấp và luôn phải thực hiện kiểm tra, xét nghiệm các thông số một cách thường xuyên). Việc chứng minh vi phạm (yếu tố lỗi: cố ý – biết nhưng vẫn bỏ mặc cho hậu quả xảy ra) không hề khó khăn khi dầu được đổ vào nguồn nước, khi theo đường dẫn về bộ phận xử lý, bộ phận giám sát và thực hiện theo dõi buộc phải thấy rõ tình trạng nước đã nhiễm bẩn, chỉ cần thông qua mắt thường.

Người dân Hà Nội phải mang bình, xô, chậu xách nước sạch về nhà sử dụng

Luật mẫu của UNCITRAL về thương mại quốc tế còn chẳng cần tới sự xuất hiện của bất cứ loại hợp đồng văn bản nào, chỉ cần “hành vi thực tế” (thông qua fax, thư điện tử, chứng từ, hoá đơn…) là đủ để làm căn cứ ràng buộc trách nhiệm pháp lý các bên tham gia vào.

Dù là khởi kiện bồi thường theo hợp đồng hay ngoài hợp đồng, đều có căn cứ luật pháp rõ ràng và cụ thể. Vấn đề là khách hàng có kiện ra toà hay không hoặc Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng có đại diện để thực hiện điều này cho dân chúng hay sẽ lặng im như một thiên chức vốn có trong xã hội trọng tiền bạc này?

Có những luật sư phát biểu xong mới biết họ là luật sư và thật may mắn là họ đã đưa ra những vấn đề mà giới chuyên môn sẽ phải kinh ngạc: họ làm gì với luật pháp và họ đối xử tệ bạc với luật pháp, và tất yếu cả dân chúng, đến vậy?