VÉ THÁNG VÀO TÒA

Tại cổng kiểm soát phiên tòa xử hai tướng cầm đầu đánh bạc, một công dân hăm hở chìa cái giấy vào tòa cho cán bộ kiểm tra. Sau khi soi kỹ tấm giấy, cán bộ công an chặn cửa và nói:

- Không vào được, đây là giấy mời dự phiên tòa Ủy viên Bộ Chính trị hôm trước, còn đây là phiên tòa xử hai ông tướng công an của chúng tôi, đây cũng là ủy viên Trung ương, nhưng vụ khác.
- Thế sao? Tôi lại tưởng giấy này sử dụng vào tòa như vé tháng ấy chứ. Sao không làm thế cho tiện và tiết kiệm chứ. Sẽ còn dùng nhiều mà.
Rồi ông ta quay lại làu bàu:
- Đỗ Mười, cứ thế này thì hàng tháng lại phải đi xin giấy dự tòa à. Thế thì thời gian đâu mà đi xin giấy suốt thế.


Hai T
ướng công an tỏ chức đánh bạc ra tòa.

16/11/2018
Fb JB Nguyễn Hữu Vinh