Milton Friedman phản bác Kennedy và những người theo đuôi ông ta

Milton Friedman phản bác Kennedy và những người theo đuôi ông ta:

Tổng thống MJohn F. Kennedy

"Một đoạn trong diễn văn nhậm chức của Tổng thống Kennedy: “Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho mình; hãy hỏi mình làm gì cho tổ quốc?” được rất nhiều người trích dẫn. Đó là tín hiệu đáng chú ý về tâm trạng của thời đại của chúng ta, những cuộc tranh cãi về đoạn văn này chủ yếu tập trung vào nguồn gốc của nó chứ không phải vào nội dung của nó.

Cả hai nửa của lời tuyên bố thể hiện quan hệ giữa người công dân với chính phủ của mình đều không phải là lý tưởng của những người tự do trong xã hội tự do. Tính gia trưởng của “bạn có thể làm gì cho tổ quốc” hàm ý rằng chính phủ là người giám hộ, còn công dân là người được giám hộ, là quan điểm mâu thuẫn với niềm tin của những người tự do vào trách nhiệm của chính họ đối với số phận của mình.

“Bạn có thể làm gì cho tổ quốc” hàm ý chính phủ là ông chủ hoặc thánh thần, còn công dân, là công bộc hoặc con chiên. Đối với những người tự do, đất nước là tập hợp của những cá nhân tạo nên nó, không phải một cái gì đó hơn và đứng bên trên.

Con người tư do tự hào về di sản chung và trung thành với truyền thống chung. Người đó coi chính phủ là phương tiện, là công cụ, chứ không phải là người ban ân huệ và quà tặng, cũng không phải là chủ nhân hay thượng đế để thờ cúng và phụng sự.

Người đó không công nhận bất cứ mục tiêu quốc gia nào, trừ sự đồng thuận về các mục tiêu mà các công dân tự mình phục vụ.

Người đó không công nhận bất cứ mục đích quốc gia nào, trừ sự đồng thuận về các mục đích mà các công dân tự mình phấn đấu".