Nghề Bất Lương

Phạm Minh Vũ|

Vậy là kỳ họp thứ 9 khoá XIV Quốc hội đã bế mạc trong chiều qua. Kết thúc kỳ họp đầy tốn kém ngân sách quốc gia, nhưng đọng lại trong Dân chỉ một cảm xúc, sự giận dữ là cảm xúc ấy. Trong đó, không có cái gọi là góp ý thẳng thắn như đảng thường dùng, mà dân chửi thẳng trên mạng xã hội, mới thấy mỗi lần QH họp, ngoài chọc cho dân chửi ra chẳng để lại dấu ấn gì?

Kỳ họp QH vừa qua vẫn như những lần trước, những đề xuất như Thu phí rác hay thu tiền vĩnh viễn những BOT hết hạn, thu thêm thuế này phí nọ được các đại biểu QH nườm nượp đồng thanh để tận thu của dân không chừa một thứ gì.

Hay vừa Chánh án Tối Cao Nguyễn Hòa Bình vừa là Đại biểu QH mượn Hội trường QH như là phiên tòa để tuyên án cho HDH, Phạm Hồng Phong Phó chánh án Cao cấp thành hồ thì mượn QH như là nơi để tuyên truyền rằng những thông tin trên mạng là do thế lực thù địch chống phá, các vị đừng có tin.

Những thông tin dân chẳng muốn nghe, nó không đáng nói thì được một đám đại biểu hùa nhau vào phân tích, mổ xẻ bắt cho dân nghe. Những điều dân muốn nghe muốn thấy thì lờ đi.

Những thông tin liên quan đến an ninh quốc gia, chủ quyền đất nước như đất đai ở VN bị mất 162.000 ha vào tay TQ, hay phố TQ tràn lan trên đất nước thì Bộ quốc phòng chỉ gửi báo cáo, chứ không có một ai đem ra nghị trường để bàn thảo, để tìm giải pháp giải quyết. Khi hỏi riêng từng cá nhân liên quan Nguyễn Hồng Hà hay Tô Lâm thì chỉ nhận câu trả lời lạnh ngắt là ‘’tôi không nghe, tôi không thấy tôi không biết’’.

Chưa kể, QH đầu tháng 9 năm 2019 khi thông qua luật sửa đổi nhập cảnh là cho phép người nước ngoài đến các ‘’đặc khu’’ khỏi cần xin Visa.

Như vậy, QH ngoài mục đích gặp nhau để bàn cho ra các luật mà thu thuế của dân thì họ gần như không màng đến những quyết sách an ninh quốc gia, hay mở ra hướng đi phát triển kinh tế khác mới mẽ hơn trước sự bế tắc, trì trệ bao năm qua. Chúng lên Hội trường tỏ ra như là một đầy tớ trung thành của nhân dân, khóc lóc thương cảm nhân dân, nhưng khi Dân oan kéo đầy ra đường, thậm chí cởi truồng chặn xe mà một đám nghị gật này đâu có nhòm ngó tới?

Thế mới thấy, cái nghề đại biểu QH là một cái nghề rất bất lương thay. Trong số các nghề bất lương, thì nghề đại biểu QH có lẽ bất lương nhất. Bởi lẽ, chúng đạo mạo trong mũ ni, áo quần bảnh bao, dưới vỏ bọc quan chức đảng viên, ví dụ như công an là trùm bảo kê, trùm cướp ngày lẫn cướp đêm của dân, hay bọn phá môi trường như Trần Hồng Hà lại lên ra luật bảo vệ môi trường, bọn cục Thuế lại làm đại biểu QH nữa, thì chúng họp chúng bàn cái gì, ngoài cướp?

Bản chất Đại biểu QH là không xấu, nhưng là Đại biểu mà thấm nhuần tư tưởng HCM, kiên định Mác-Lê Nin cộng là đảng viên thì..đám này chỉ khác với bọn xã hội đen ở cái áo Đại biểu QH.