Nhàn đàm - Cây cột điện ở Úc có chân cũng chạy về Việt Nam

Nghia HP Nguyen
 

Vấn đề là tại sao hoa hậu người Việt này không bán dâm trong cộng đồng người Việt ở Úc mà về Quốc Nội bán dâm?

Câu trả lời là:

1.Thị trường ở Úc kém. Đại gia gốc Việt ở Úc sinh lý yếu hơn quan chức, đại gia Quốc Nội. Thêm nữa đại gia người Việt ở Úc có thu nhập rõ ràng, minh bạch trong tài khoản. Chi tiêu thế nào, vào khoản gì các bà vợ đều biết, không như ở Việt Nam các quan chức, đại gia có thu nhập ngoài luồng ở mọi nơi, mọi chỗ, tiệc tùng liên miên, vào khu đèn đỏ lúc nào, chi bao nhiêu các bà vợ cũng bó tay.

2. Nói là Việt kiều nhưng đại gia Việt ở Úc không chịu chơi như quan chức, đại gia trong Quốc Nội. Chỉ nghe một lần phải chi ra đến 30 -40 ngàn usd đại gia Việt kiều ở Úc đã phát khiếp
.
3. Cô hoa hậu gốc Việt này còn yêu Việt Nam vô cùng. Cô cống hiến vốn tự có cho quan chức, đại gia Quốc nội. Cô đánh bay dư luận cho rằng chỉ có phụ nữ quốc nội ra nước ngoài bán dâm. Ra nước ngoài bán dâm là gái hạng bét. Về quốc nội bán dâm là hạng sang. Gái hạng sang ắt khách mua dâm cũng hạng sang. Đừng đùa với quan chức, đại gia Quốc Nội.

4. Cô dùng vụ việc từ Úc về Quốc Nội bán dâm của cô để khuyến khích thủ tướng Phúc nói thêm câu: " Cái cột điện ở Úc mà có chân nó cũng chạy về Việt Nam"