Facebooker cai nghiệt quá

Ảnh: Dân Trí

Trương Châu Hữu Danh

Trên mạng xả hội, các anh chị của tôi đang rần rần bỉ bai bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung, khi ông tay trái cầm chén cơm đưa về phía Mẹ Việt Nam Anh Hùng - kiểu như bảo mẫu phát cơm cho trẻ nhỏ.

Người bình thường dâng cơm cho người lớn tuổi, phải dùng cả hai tay, kể cả người cầm bắt cơn đã 80 tuổi mà người nhận cơm lớn hơn.

Tấm hình này, biết là ông diễn để đăng báo, nhưng tay phải không rời cái muỗng để dâng hai tay, tức là ông không có phản xạ kính trọng trong bất kỳ trường hợp nào. Cũng có nghĩa, nó hình thức và phô diễn nhưng thiếu giáo dục.

Tuy nhiên, sự thiếu giáo dục này nó đã là căn bản, là hồn cốt, là bản chất, nên anh chị hãy thôi bỉ bai một con người như ông ấy.

Ngày 27/5/2006, trong môn thi Hành chính công của kỳ tuyển Nghiên cứu sinh trường Học viện hành chính quốc gia (Việt Nam) Đào Ngọc Dung bị bắt quả tang quay cóp, vi phạm quy chế thi "sử dụng giấy nháp không có chữ ký của giám thị".

Với vi phạm này ông đã bị lập biên bản và hội đồng tuyển sinh sau đại học của trường Học viện hành chính quốc gia trừ 50% số điểm môn thi này của ông, tuy nhiên ông đã không ký vào biển bản này với lý do không đồng ý với mức xử lý cảnh cáo.

Sau khi Học viện hành chính quốc gia báo cáo vụ việc vi phạm quy chế của ông lên Ủy ban kiểm tra trung ương,  Ban tổ chức trung ương, Thường trực ban chỉ đạo trung ương 

đảng CSVN  thì Đào Ngọc Dung đã bị ban chấp hành trung ương đảng CSVN khóa X kỷ luật bằng hình thức khiển trách và phân công công tác khác. Vị trí công tác trong Đảng CSVN trước khi ông bị kỷ luật là   Ủy viên trung ương, bí thư thứ nhất Đoàn thanh niên CS HCM!