Lý tưởng cách mạng là lý tưởng gì?

Phạm Phú Quốc

Phạm Minh Vũ|

Việc đồng phí Phạm Phú Quốc bị lộ ra vì có quốc tịch thứ 2 ở Síp là một câu chuyện thật bi hài.

Về tư cách đảng viên, 2 năm qua Phạm Phú Quốc có quốc tịch khác mà ông đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng không hề biết mới là điều phi lý nhất trong các điều phi lý.

Hài hước hơn, khi báo chí hỏi thì Đại diện Quốc hội mới đi xác minh, Quốc là Dân biểu, những hoạt động liên quan có quốc tịch mà Quốc hội lại không hề biết?

Như vậy đảng của ông trọng và quốc hội của Bà Ngân nó vô liêm sỉ quá. Vô liêm sỉ là để cho một thằng Dân biểu có quốc tịch ngoại bang luồn sâu leo cao vào thao thao bất tuyệt các chuyện đại sự của Việt Nam. Và cái liêm sỉ ấy vô tình nó đội lên đầu của ông trọng bà ngân.

Chuyện xử lý Quốc có thể chiếu lệ và Quốc sẽ thoát qua Síp với khối tài sản mà y đã vơ vét được vì đã “tận hiến cả đời cho cách mạng”.

Người Dân đặt câu hỏi, vậy đích đến cuối cùng của Thiên đường XhCN mà đảng cộng sản cố dẫn dắt cả Dân tộc đi ấy, nó là Síp hay là Pháp hay là Đức? Cái gọi là lý tưởng mà người cộng sản theo đuổi là cái gì?

Ta có thể trả lời một cách tóm tắt qua một số ví dụ, nếu hỏi lý tưởng với Tất Thành Cang, Lê Thanh Hải là gì thì chắc chắn các ông ấy sẽ nói rằng: lý tưởng cộng sản chẳng có gì ngoài cướp trắng nhà Dân mà không hề bị xử lý, thậm chí còn được đảng tặng nhiều danh hiệu Huân huy chương cao quý khác nữa.

Nếu hỏi lý tưởng cách mạng là gì với Hồ Thị Kim Thoa thì trả lời rằng “ Nắng Mùa thu Paris” đẹp hơn Hà Nội, hỏi Phạm Phú Quốc thì chẳng phải thiên đường XHCN đích đến là Síp sao?

Ta hỏi Nguyễn Đức Chung thiên đường XhCN ở đâu thì chẳng phải ông Chung chỉ về phía Hoa Thịnh Đốn đó sao?

Đại biểu Nguyễn Văn Thân thì không chỉ về phía Mỹ mà ông ta nói nó chắc chắn ở Balan.

Bà Hường Dân biểu và chồng là ông Tuấn (chợ) thì lại nói không phải ở Balan, mà nó ở tận Malta kia.

Và nếu hỏi lý tưởng cách mạng của Lê Khả Phiêu là gì ngoài gái tàu và quyền lực cai trị có gì khác?

Và nếu ta hỏi lý tưởng cách mạng của Ông trọng là gì? Thì còn câu trả lời nào gọn ghẽ bằng: là được cai trị 90 triệu dân bằng đầu óc lú lẫn, mặc dầu chẳng ai bầu mà cung phụng ông ta như vua như chúa. Biến công thổ thành của riêng để bán cho tàu, biến tài sản của dân thành của đảng. Chỉ ngồi và hưởng thụ?

Người cộng sản luôn thực hiện chính sách ngu dân, rồi tuyên truyền để Nhân dân cày lưng đóng thuế cho các quan xây dựng thiên đường bên tận trời Âu trời Mỹ chứ nào có ai chịu vì dân. Lý tưởng cộng sản chẳng có nghĩa lý gì nếu không thêm màu vị là bóc lột, cướp và cướp không chừa một thứ gì của dân.

Lý tưởng của người cộng sản đôi khi nó đơn giản là tấm hộ chiếu 2,5 triệu đô mà thôi!