Rước voi giày mả tổ

Ngoài biển Nhà cầm quyền Việt Nam bán cát cho Trung cộng tôn tạo các đảo nhân tạo, để chúng đặt căn cứ quân sự, chúng chĩa hoả tiễn vào nước ta.

Nhiều năm qua, Trung quốc liên tục tôn tạo bãi cạn, đá chìm thành đảo Nhân tạo, rồi xây dựng các căn cứ trên đó. Người ta hỏi cát đâu để trung cộng có đủ mà san lấp các đảo nhân tạo mà chúng cướp được của ta ?

Thì các xà lan hút cát trong bờ biển nước ta, hoặc các sông ngòi được nhà cầm quyền bán cho một công ty Singapore, thực chất đó là công ty trung gian của Tàu cộng, rồi chúng chở thẳng ra đảo san lấp. Để chúng cướp bắn ngư dân ta, để chúng xâm lược nước ta.

 

Trong bờ, thì Bộ quốc phòng cũng hoảng hốt mà than rằng hàng trăm doanh nghiệp TQ đang sở hữu 162.000 ha đất, trong đó đất đắc địa ven biển là 6.300ha.

Trung quốc lập các khu phố người tàu tràn lan trên đất nước. Đưa người ra vào tự do bao năm qua mà không có một cơ quan liên quan nào để ý, không một tổ chức nào giám sát. Nhưng, riêng người Việt Nam mà ai lên mạng xã hội phản biện là lên đồn ngay.

Trong bờ thì bao công trình trung cộng xây dựng trái phép, nhất là mấy khu du lịch TQ xây công trình vạn lý trường thành, giờ đang tính xây Lăng Tần Thủy Hoàng mà không ai can thiệp.

Trong khi đó người Dân thì bị nhà cầm quyền o ép phải chạy đi làm thuê làm mướn ở các quốc gia khác. Nhà cầm quyền cướp đất của dân, bỏ tù họ để giao đất cho trung cộng.

Cuối cùng. Đến giờ tôi mới biết biết, bao nhiêu năm qua, tôi đóng thuế để nuôi một bộ máy cầm quyền ở Việt Nam, đổi lại, họ phục vụ duy nhất cho một chủ nhân đó là Trung cộng. Phục vụ cho nó quay về xâm lược VN nếu không gọi bọn cầm quyền VN là những kẻ rước voi giày mả tổ thì gọi bằng gì đây?