Đề nghị xử lý nghiêm

Luân Lê|

Sau khi các cán bộ toà báo phải ra đường căng băng rôn kêu cứu, báo CAND lại rất sốt sắng cho chuyện dân chủ ở Hồng Kông.

Mấy cái người căng băng rôn kia có lẽ lại bị đám dân chủ Hồng Kông lôi kéo, kích động, xúi giục để gây bất ổn đời sống chính trị tại Việt Nam.

Đề nghị phải bắt nhốt ngay mấy cái người dám biểu tình công khai, giữa đường giữa chợ, lại trưng biểu ngữ đòi nhà với đòi tiền toà báo. Thật mất hết thể diện với quốc tế.