Tuyên bố Về thực thi quyền Dân sự và Chính trị

(Danh sách từ đợt 1 đến đợt 5)

Hiến pháp hiện hành của nước ta quy định tại điều 69: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin, có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật”.

Công ước quốc tế về những quyền dân sự và chính trị (mà Nhà nước Việt Nam ký tham gia ngày 24/9/1982) quy định cụ thể về quyền bày tỏ quan điểm, quyền hội họp và lập hội: “Mọi người đều có quyền giữ vững quan niệm mà không bị ai can thiệp. Mọi người đều có quyền tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền tự do tìm kiếm, tiếp nhận, và phổ biến mọi tin tức và ý kiến bằng truyền khẩu, bút tự hay ấn phẩm, dưới hình thức nghệ thuật, hay bằng mọi phương tiện truyền thông khác, không kể biên giới quốc gia” (trích điều 19[1]); “Quyền hội họp có tính cách hoà bình phải được thừa nhận” (trích điều 21); “Ai cũng có quyền tự do lập hội, kể cả quyền thành lập và gia nhập các nghiệp đoàn để bảo vệ quyền lợi của mình” (trích điều 22). Những quy định tương tự cũng có trong Tuyên ngôn nhân quyền của Liên Hiệp Quốc được công bố ngày 10/12/1948 mà mọi quốc gia thành viên đếu phải tôn trọng [2].

 

Căn cứ vào những quy định đó, các ý kiến đóng góp cho việc sửa đổi Hiến pháp khác với quan điểm của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp do Quốc hội lập, đặc biệt là về những điều cơ bản của thể chế chính trị (như Kiến nghị do 72 người ký trực tiếp ngày 19-1-2013, thường được gọi tắt là Kiến nghị 72, Tuyên bố của Hội đồng Giám mục, Tuyên bố công dân tự do, ý kiến trên trang mạng Cùng viết Hiến pháp, và nhiều ý kiến của đồng bào trong và ngoài nước trên các trang thông tin điện tử) là hoàn toàn phù hợp với Hiến pháp và Công ước quốc tế về những quyền dân sự và chính trị (dưới đây gọi tắt là Công ước quốc tế). Điều đó cũng đúng với nhiều tiếng nói đòi dân chủ và thực hiện các quyền tự do đã được quy định trong Hiến pháp, gắn liền với yêu cầu bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia, hòa nhịp với các hình thức đấu tranh của nông dân bị mất đất, của công nhân đòi việc làm và cải thiện đời sống. Những tiếng nói đó của các tổ chức và nhóm như Hội đồng Giám mục, nhóm các chức sắc tôn giáo, nhóm công dân tự do, nhóm Tuyên bố 258, câu lạc bộ NoU, v.v., hoặc của nhiều cá nhân ở trong và ngoài nước mang tinh thần yêu nước và khát vọng dân chủ, đều được bày tỏ một cách ôn hòa, hợp pháp.

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây hoan nghênh ý thức xây dựng của những tiếng nói đó và thấy rằng để phản ảnh yêu cầu của đông đảo nhân dân, cần khởi xướng một Diễn đàn trao đổi và tập hợp các ý kiến nhằm góp phần chuyển đổi thể chế chính trị của nước ta từ toàn trị sang dân chủ một cách ôn hòa. Đó là mục đích hoạt động của Diễn đàn, hoàn toàn phù hợp với hiến pháp của nước ta và Công ước quốc tế. Diễn đàn này mang tên “Diễn đàn xã hội dân sự” và có trang thông tin điện tử là nơi bày tỏ ý kiến của các tổ chức, các nhóm, các cá nhân cùng theo đuổi mục đích nêu trên, với mong muốn xã hội dân sự ở nước ta phát triển đúng với yêu cầu của một nước dân chủ.

Chúng tôi yêu cầu nhà cầm quyền tôn trọng quyền bày tỏ quan điểm của công dân, thẳng thắn tranh luận và đối thoại, từ bỏ cách đối xử không công bằng, không minh bạch và không đường hoàng như đã và đang áp dụng đối với những kiến nghị sửa đổi Hiến pháp và những tiếng nói đòi dân chủ khác với quan điểm của nhà cầm quyền. Ý kiến khác nhau cần được tranh luận thẳng thắn để tìm chân lý; còn dựa vào quyền lực để cản trở việc công bố, không đối thoại mà chỉ đơn phương phê phán, quy kết, thậm chí dùng nhiều cách ngăn cấm và trấn áp thì không những vi hiến và trái với Công ước quốc tế mà còn không đúng với tư cách chính đáng của một nhà cầm quyền.

Việc sửa đổi Hiến pháp đang còn ý kiến khác nhau về những vấn đề cơ bản của thể chế chính trị. Dự thảo Hiến pháp sửa đổi dự định trình Quốc hội thông qua trong kỳ họp cuối năm tuy có một số điều chỉnh chi tiết nhưng về cơ bản vẫn duy trì thể chế toàn trị của giới cầm quyền nhân danh Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN). Thực tế ở nước ta cho thấy rõ: thể chế này đã tạo nên một bộ máy cầm quyền có nhiều quyết sách sai trái và quan liêu, tham nhũng nặng; một “bộ phận không nhỏ” trong bộ máy lợi dụng quyền lực (cả quyền cai trị và quyền sử dụng, định đoạt đất đai, tài nguyên, tài sản công) cấu kết với một số nhà kinh doanh làm giàu bằng nhiều thủ đoạn bất minh (cả trong khu vực kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân), hình thành các nhóm lợi ích bất chính, xâm phạm quyền lợi của nhân dân, dẫn tới sự phân hóa giàu nghèo quá bất công ở nước ta. Không ít người trong giới cầm quyền các cấp cùng với các nhóm lợi ích và sự hậu thuẫn của thế lực bên ngoài đang dựa vào bạo lực cùng nhiều thủ đoạn không chính đáng để duy trì quyền thống trị đất nước theo thể chế toàn trị, có phần do tư duy giáo điều, bảo thủ, nhưng phần quan trọng hơn, phổ biến hơn là do muốn bảo vệ và giành thêm lợi ích riêng bất chấp lợi ích chung của đất nước, của dân tộc. Đó là nguyên nhân gốc rễ khiến nước ta lâm vào khủng hoảng trên nhiều mặt: kinh tế suy giảm nặng và không ổn định, văn hóa giáo dục suy đồi, đạo đức băng hoại, môi sinh bị tàn phá, trình độ phát triển và năng lực cạnh tranh thua kém nhiều nước trong khu vực, dân mất lòng tin đối với bộ máy cầm quyền; trong khi đó, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước ta đang bị thế lực bành trướng Trung Quốc gia tăng các hành động xâm phạm.

Để vượt qua những thách thức hiểm nghèo đối với đất nước và dân tộc, giải pháp cơ bản là phải cải cách thể chế chính trị, chuyển từ toàn trị sang dân chủ, qua đó phát huy sức mạnh hòa giải và đoàn kết dân tộc, mở ra thời kỳ phát triển mới cho đất nước và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia. ĐCSVN, với vị trí là đảng đang cầm quyền, tự nhận vì nước vì dân, có trách nhiệm thúc đẩy quá trình chuyển đổi đó một cách chủ động, mở đầu bằng việc sửa đổi Hiến pháp. Đó là mệnh lệnh của cuộc sống và cũng là phương án tối ưu cho sự chuyển đổi thể chế chính trị một cách ôn hòa ở nước ta.

Nếu Hiến pháp sửa đổi vẫn duy trì thể chế toàn trị được thông qua và ban hành chính thức thì các thách thức mà đất nước và dân tộc đang đối mặt càng thêm nghiêm trọng dẫn tới hệ quả khôn lường, dân càng thất vọng và bất bình, uy tín của nước ta trong quan hệ quốc tế càng giảm sút. Đó thật sự là tai họa cho đất nước mà trách nhiệm thuộc về giới cầm quyền.

Vì vậy, Diễn đàn xã hội dân sự yêu cầu Quốc hội dừng việc thông qua bản Hiến pháp sửa đổi trong đó thể chế chính trị hiện hành vẫn được duy trì về cơ bản, kéo dài thời gian thảo luận về Hiến pháp và thật lòng tổ chức nghiên cứu, tranh luận một cách thẳng thắn, nghiêm túc và công khai về những điều cơ bản của thể chế chính trị đang còn ý kiến khác nhau.

Tuyên bố này được gửi tới các thành viên cơ quan lãnh đạo ĐCS và Nhà nước; đồng thời được công bố trên mạng xã hội để phổ biến rộng rãi, mong đồng bào trong và ngoài nước biểu thị sự đồng tình, hưởng ứng.

Ngày 23 tháng 9 năm 2013

Những người khởi xướng Diễn đàn xã hội dân sự

Ghi chú:

- Ý kiến hưởng ứng Tuyên bố này
xin gửi về địa chỉ e-mail: diendanxahoidansu@gmail.com
- Cách thức tham gia Diễn đàn sẽ được thông báo sau.

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI KÝ TÊN TUYÊN BỐ THỰC THI QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ 23-9-2013

STT Họ và tên, chức danh (nghề nghiệp, nơi làm việc), thành phố/ nước

1. Nguyễn Đông Yên, GS TSKH, nhà toán học, Hà Nội
2. Phạm XuânYêm, GS Vật lý, Paris, Pháp
3. Nguyễn Đắc Xuân, nhà văn, nhà nghiên cứu Lịch sử Văn hoá Huế, Huế
4. Tô Nhuận Vỹ, nhà văn, Huế
5. Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, cựu Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, Hà Nội
6. JB Nguyễn Hữu Vinh, blogger, Hà Nội
7. Nguyễn Hữu Vinh, cử nhân luật, doanh nhân, Hà Nội
8. Vũ Quang Việt, nguyên chuyên viên cấp cao của Liên Hiệp Quốc, New York, Hoa Kỳ
9. Phan Thế Vấn, bác sĩ, TP HCM
10. Trần Thanh Vân, kiến trúc sư, Hà Nội
11. Lưu Trọng Văn, nhà báo, nhà nghiên cứu văn hóa, TP HCM
12. Hà Dương Tường, nguyên giáo sư Đại học Công nghệ Compiègne, Pháp
13. Trần Thị Tươi, cộng tác viên báo chí, TP. HCM
14. Hoàng Tụy, GS Toán học, nguyên Chủ tịch IDS, Hà Nội
15. Vũ Quốc Tuấn, nguyên trợ lý của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Hà Nội
16. Phạm Quang Tuấn, PGS, Đại học New South Wales, Sydney, Australia
17. Nguyễn Thế Trường, đại tá, cựu chiến binh, nguyên phóng viên báo Quân đội Nhân dân, nguyên Tổng biên tập báo Quân giải phóng Trung Trung Bộ, Hà Nội
18. Nguyễn Trung, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan, nguyên trợ lý cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nguyên thành viên IDS, Hà Nội
19. Phạm Đình Trọng, nhà văn, TP HCM
20. Nguyễn Thị Khánh Trâm, nghiên cứu viên, Phân viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam tại TP HCM, TP HCM
21. Nguyễn Thị Ngọc Trai, hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam, hội viên Hội Nhà Báo Việt Nam, nguyên Phó Tổng biên tập báo Văn nghệ, Hội Nhà Văn Việt Nam, Hà Nội
22. Nguyễn Thị Ngọc Toản, GS, bác sĩ, đại tá cựu chiến binh, TP HCM
23. Phạm Gia Toàn, cán bộ nghỉ hưu, Hà Nội
24. Phạm Toàn, nhà giáo, Hà Nội
25. Nguyễn Tường Thụy, blogger, cựu chiến binh, Hà Nội
26. Nguyễn Thị Thục, nhà báo, nguyên phóng viên đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng, Đà Lạt
27. Phan Văn Thuận, Giám đốc Công ty TNHH Phú An Định, TP HCM
28. Trần Quốc Thuận, luật sư, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, TP HCM
29. Võ Văn Thôn, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp TP HCM, TP HCM
30. Trần Văn Thọ, GS Kinh tế, Tokyo, Nhật Bản
31. Đào Tiến Thi, thạc sĩ Ngữ văn, Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Hà Nội
32. Lê Thân, cựu tù chính trị Côn Đảo trước 1975, nguyên Tổng Thư ký Lực lượng Nhân dân Tranh thủ Dân chủ Đà Lạt (1966), TP HCM
33. Giuse Maria Lê Quốc Thăng, linh mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, TP HCM
34. Nguyễn Quốc Thái, nhà báo, TP HCM
35. Nguyễn Văn Thạch, kỹ sư, TP Đà Nẵng
36. Trần Công Thạch, cán bộ hưu trí, TP HCM
37. Bùi Ngọc Tấn, nhà văn, Hải Phòng
38. Lê Văn Tâm, TS Hóa học, nguyên Chủ tịch Hội Người Việt Nam ở Nhật Bản, TP HCM
39. Nguyễn Văn Tạc, giáo học hưu trí, Hà Nội
40. Trần Đình Sử, GS TS, Hà Nội
41. Tô Lê Sơn, kỹ sư, TP HCM
42. Đào Xuân Sâm, nguyên thành viên Tổ Tư vấn của Thủ tướng, Hà Nội
43. André Menras - Hồ Cương Quyết, nhà giáo, cựu tù trước 1975, Pháp
44. Trần Thị Quyên, nghề nghiệp tự do, TP HCM
45. Bùi Minh Quốc, nhà thơ, Đà Lạt
46. Đỗ Trung Quân, nhà thơ, TP HCM
47. Nguyễn Đăng Quang, nguyên cán bộ Bộ Công an, Hà Nội
48. Đặng Bích Phượng, cán bộ nghỉ hưu, Hà Nội
49. Phạm Xuân Phương, đại tá, nguyên chuyên viên Tổng cục Chính trị, cựu chiến binh, Hà Nội
50. Đoàn Văn Phương, nguyên cán bộ Ban Giao bưu Trung ương Cục Miền Nam, TP HCM
51. Nguyễn Thị Hoài Phương, làm nghề tự do, Hà Nội
52. Huỳnh Sơn Phước, nhà báo, nguyên Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, nguyên thành viên Viện IDS, Hội An
53. Nguyễn Hữu Phước, nhà báo, nguyên cán bộ Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam, TP HCM
54. Hoàng Xuân Phú, GS TSKH Toán học, Hà Nội
55. Phan Thị Hoàng Oanh, TS, giảng viên đại học, TP HCM
56. Hồ Ngọc Nhuận, nguyên Giám đốc chính trị, Chủ bút nhật báo Tin sáng Sài Gòn TP Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam TP HCM, TP HCM
57. Nguyễn Quang Nhàn, cán bộ công đoàn hưu trí, Đà Lạt
58. Phạm Xuân Nguyên, Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội, Hà Nội
59. Nguyễn Thái Nguyên, TS, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, Hà Nội
60. Trần Đức Nguyên, nguyên Trưởng ban Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội
61. Phạm Đức Nguyên, PGS, giảng viên cao cấp Đại học Xây dựng Hà Nội, Hà Nội
62. Hạ Đình Nguyên, cử nhân giáo khoa Triết Đại học Sài Gòn, cựu tù chính trị Côn Đảo, TP HCM
63. Nguyên Ngọc, nhà văn, nguyên thành viên IDS, Hội An
64. Kha Lương Ngãi, nguyên Phó Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải phóng, TP HCM
65. Trần Tố Nga, nữ cựu tù chính trị, cán bộ hưu trí, TP HCM, Paris
66. Phạm Gia Minh, TS, Hà Nội
67. Huỳnh Công Minh, linh mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, TP HCM
68. Huỳnh Tấn Mẫm, bác sĩ, Đại biểu Quốc hội khóa 6, nguyên Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn trước 1975, TP HCM
69. Nguyễn Khắc Mai, nguyên Vụ trưởng Ban Dân vận Trung ương, Hà Nội
70. Nguyễn Văn Ly (Tư Kết), nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Sở Văn hóa Thông tin TP HCM, TP HCM
71. Trần Lương, nghệ sĩ thị giác, Hà Nội
72. Ngô Vĩnh Long, GS Sử học, University of Maine, Hoa Kỳ
73. Trần Văn Long, nguyên Phó Bí thư Thành đoàn Thanh niên Cộng sản TP HCM, nguyên Tổng Thư ký Uỷ ban cải thiện chế độ lao tù miền Nam Việt Nam trước 1975, TP HCM
74. Hồ Uy Liêm, nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, Hà Nội
75. Nguyễn Quang Lập, nhà văn, TP HCM
76. Cao Lập, cựu tù chính trị Côn Đảo, nguyên Giám đốc Làng Du lịch Bình Quới thuộc Tổng công ty Du lịch Sài Gòn, TP HCM
77. Phạm Chi Lan, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, nguyên Viện phó Viện IDS, Hà Nội
78. Tương Lai, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học, nguyên thành viên Tổ Tư vấn của Thủ tướng, nguyên thành viên Viện IDS, TP HCM
79. Nguyễn Khuê, cán bộ hưu trí, TP HCM
80. Lê Xuân Khoa, nguyên giáo sư thỉnh giảng, Viện Chính sách Đối ngoại, Đại học Johns Hopkins, Washington, DC, Hoa Kỳ
81. Nguyễn Vi Khải, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, Hà Nội
82. Lê Phú Khải, nhà báo, nguyên phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, TPHCM
83. Phạm Khiêm Ích, PGS, nguyên Phó Viện trưởng Viện Thông tin, Uỷ ban Khoa học Xã hội Việt Nam. Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, Hà Nội
84. Hà Thúc Huy, PGS TS, giảng viên đại học, TP HCM
85. Nguyễn Thị Hoài Hương, làm nghề tự do, Hà Nội
86. Hoàng Hưng, làm thơ - dịch sách - làm báo, TP HCM
87. Nguyễn Đăng Hưng, TSKH, GS Đại học Liège, Bỉ, đã hồi hương, TP HCM
88. Nguyễn Thế Hùng, GS Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng
89. Nguyễn Mạnh Hùng (Nam Dao), nguyên GS Kinh tế, Đại học Laval, Quebec, Canada
90. Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh, Nghệ An
91. Ngô Kim Hoa, nhà báo tự do, TPHCM
92. Hồ Hiếu, cựu tù Côn Đảo, nguyên Chánh văn phòng Ban Dân vận Mặt trận, Thành uỷ TP HCM, TP HCM
93. Phạm Duy Hiển, GS, nguyên Viện trưởng Viện Hạt nhân Đà Lạt, nguyên thành viên IDS, Hà Nội
94. Phạm Duy Hiển, kỹ sư, Vũng Tàu
95. Võ Thị Hảo, nhà văn, Hà Nội
96. Đặng Thị Hảo, TS, nguyên Phó Ban Văn học Cổ cận đại, Viện Văn học, Hà Nội
97. Nguyễn Gia Hảo, nguyên thành viên Tổ Tư vấn của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, Hà Nội
98. Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, nguyên thành viên IDS, Hà Nội
99. Trần Hải Hạc, TS, nguyên PGS Đại học Paris 13, Paris, Pháp
100. Hoàng Thị Hà, giáo viên về hưu, Hà Nội
101. Ngô Thanh Hà, cán bộ hưu trí, TP HCM
102. Lê Công Giàu, nguyên Tổng thư ký Tổng hội Sinh viên Sài Gòn (1966-1967), nguyên Phó Bí thư Thường trực Đoàn Thanh niên Cộng sản TP HCM (1975-1980), nguyên Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP HCM (ITPC), TP HCM
103. Nguyễn Ngọc Giao, nguyên Phó Tổng thư ký Hội Người Việt Nam tại Pháp, Chủ biên tạp chí Diễn Đàn, Paris
104. Trần Tiến Đức, nhà báo, nguyên vụ trưởng Vụ Giáo dục - Truyền thông, Uỷ ban Quốc gia dân số và kế hoạch hóa gia đình, Hà Nội
105. Huy Đức, nhà báo, TP HCM
106. Uông Đình Đức, kỹ sư cơ khí, TP HCM
107. Phạm Văn Đỉnh, TSKH, Toulouse, Pháp
108. Nguyễn Đình Đầu, nhà nghiên cứu, TP HCM
109. Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam TP HCM, đại biểu Hội đồng Nhân dân TP HCM khóa 4, khóa 5, TP HCM
110. Nguyễn Duy, nhà thơ, TP HCM
111. Nguyễn Văn Dũng, nhà giáo, TP Huế
112. Trần Hữu Dũng, GS, nhà giáo nghỉ hưu, Dayton, Hoa Kỳ
113. Hoàng Dũng, PGS TS, TP HCM
114. Phạm Chí Dũng, nhà báo, TP HCM
115. Nguyễn Anh Dũng, nhà giáo, cựu chiến binh, Hà Nội
116. Lê Đăng Doanh, TS, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, nguyên thành viên IDS, Hà Nội
117. Nguyễn Xuân Diện, TS, Viện Hán Nôm, Hà Nội
118. Nguyễn Đắc Diên, bác sĩ, TP HCM
119. Tống Văn Công, nhà báo, nguyên Tổng biên tập báo Lao Động, TP HCM
120. Nguyễn Huệ Chi, GS, nguyên Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Văn học, Hà Nội
121. Huỳnh Ngọc Chênh, nhà báo, TP HCM
122. Ngô Bảo Châu, GS Toán học, Hà Nội, Chicago
123. Bùi Chát, Nhà Xuất bản Giấy vụn, TP HCM
124. Thái Văn Cầu, chuyên gia về không gian, Hoa Kỳ
125. Nguyễn Trọng Bình, nguyên Hiệu trưởng Đại học tại chức Hải Phòng, TP HCM
126. Nguyễn Nguyên Bình, Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội, Hà Nội
127. Huỳnh Kim Báu, nguyên Tổng thư ký Hội Trí thức Yêu nước TP HCM, TP HCM
128. Đặng Thị Nguyệt Ánh, TS, Hà Nội
129. Bùi Tiến An, cựu tù chính trị chuồng cọp Côn Đảo, nguyên cán bộ Ban Dân vận Thành ủy TP HCM, TP HCM
130. Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện IDS, Hà Nội

[1] Điều 19 của Công ước này còn có khoản kế tiếp như sau: 3-Việc hành xử quyền tự do phát biểu quan điểm đòi hỏi đương sự phải có những bổn phận và trách nhiệm đặc biệt. Quyền này chỉ có thể bị giới hạn bởi pháp luật vì nhu cầu: a-Tôn trọng những quyền tự do và thanh danh của người khác. b-Bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng, sức khỏe công cộng hay đạo lý.
2 Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền quy định tại điều 19: “Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận và bày tỏ quan điểm. Quyền này bao gồm sự tự do quan điểm mà không bị xen vào quấy rầy và được tự do tìm kiếm, thu nhận và quảng bá tin tức và tư tưởng qua mọi phương tiện truyền thông bất kể biên giới” và điều 20: “Mọi người đều có quyền tự do hội họp và lập hội, một cách ôn hòa. Không một ai có thể bị cưỡng bách gia nhập vào một đoàn thể”.

Danh sách ký tên Đợt 2 – hưởng ứng Tuyên bố 23/9 (tổng cộng đợt 1 và 2: 258 người)
131. Doãn Kiều Anh, kỹ sư, TP HCM
132. Lã Việt Dũng, kỹ sư tin học, Hà Nội
133. Nguyễn Việt Hà, kỹ sư, TP HCM
134. Chientrantien, Schanzen str 25, 90478 Nürnberg, CHLB Đức
135. Lê Quốc Chơn, nghiên cứu sinh TS Hóa vật liệu, Pháp
136. Nguyễn Thị Hải Yến, TS, CHLB Đức
137. Lê Nguyên Long, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội
138. Nguyên Thi Thanh Van, phóng viên, Paris, Pháp
139. Phan Quốc Tuyên, kỹ sư tin học, Genève, Thuỵ Sĩ
140. Nguyễn Quyền, công nhân, München, CHLB Đức
141. Gerardo Nguyễn Nam Việt, linh mục Giáo phận Vinh, Hoa Kỳ
142. Trần Kim Thập, giáo chức, Perth, Australia
143. Nguyễn Công Hệ, thuyền trưởng viễn dương, TP HCM
144. Đặng Lợi Minh, giáo viên hưu trí, Hải Phòng
145. Trịnh Trọng Thủy, đảng viên đã bỏ sinh hoạt 3 năm, Hà Nội
146. Nguyễn Bá Dũng, kỹ sư, Hà Nội
147. Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Hội Người Hải Phòng tại CHLB Đức
148. Joseph Le, CPA, Sydney, Australia
149. Tô Oanh, giáo viên THPT, đã nghỉ hưu, TP Bắc Giang, Bắc Giang
150. Võ Văn Tạo, nhà báo, Nha Trang, Khánh Hòa
151. Trương Long Điền, công chức hưu trí, Long Xuyên, An Giang
152. Ngô Khiết, công dân tự do, TP HCM
153. Nguyễn Hòa, Cao-học hành-chánh Sài-Gòn, đã nghỉ hưu, Hoa Kỳ
154. Le Mai Linh, thi sĩ/nhà văn, Hoa Kỳ
155. Phạm Đỗ Chí, nguyên chuyên viên cấp cao Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Washington DC, Hoa Kỳ
156. Hà Văn Thùy, nhà văn, thành phố Hồ Chí Minh
157. Hà Văn Chiến, cựu chiến binh, Thái Bình
158. Vu Huy Do, công nhân, Seattle, Hoa Kỳ
159. Nguyễn Thái Hùng, kỹ sư xây dựng, Vinh
160. Nguyễn Trung Thành, kỹ sư giao thông vận tải, Phú Thọ
161. Nguyễn Đình Lộc, nguyên Bộ trưởng Tư pháp, Hà Nội
162. Chu Sơn, làm thơ viết văn tự do, TP HCM
163. Nguyễn Thị Kim Thoa, bác sĩ, TP HCM
164. Hồ Quang Huy, kỹ sư, Nha Trang
165. Dao Minh Chau, Hà Nội
166. Nguyễn Thượng Long, viết báo tự do, Hà Nội
167. Lê Anh Hùng, blogger, Hà Nội
168. Bùi Ngọc Mai, nội trợ, TP HCM
169. Lê Văn Xuân, Đắk Lắk
170. Nguyễn Văn Pháp, kỹ sư công nghệ sinh học, Thanh Hoá
171. Lê Văn Sinh, cựu giảng viên Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Hà Nội
172. Nguyễn Văn Trì, TP Biên Hòa, Đồng Nai
173. Nguyễn Chương, nhà báo tự do, TP HCM
174. Hoàng Bá Long, kinh doanh, Hải Phòng
175. Nguyễn Hồng Khoái, sĩ quan quân đội về hưu, Hà Nội
176. Nguyen Phuc Nguyen, kĩ sư, đã nghỉ hưu, Hà Nội
177. Đinh Hoàng Giang, doanh nhân, Hải Phòng
178. Bùi Phan Thiên Giang, chuyên viên mạng máy tính, TP HCM
179. Nguyễn Anh Tuấn, nhà làm phim độc lập, Hà Nội
180. Hà Huy Sơn, luật sư, Công ty Luật TNHH Hà Sơn, Hà Nội
181. Nguyễn Ngọc Cúc, kỹ sư, Thủ Dầu Một, Bình Dương
182. Lê Đoàn Thể, Hà Nội
183. Ngô Thanh Tú, blogger, Cam Ranh, Khánh Hòa
184. Nguyễn Hùng Sơn, họa sĩ, Hà Đông, Hà Nội
185. Hoang Nguyen Thuy Khe, nhân viên văn phòng, TP HCM
186. Phạm Ngọc Cảnh Nam, nhà văn, Đà Nẵng
187. Lương Đình Dzụ, TS, chuyên gia tại Hoa Kỳ, cựu du học sinh tại Nhật Bản, Hoa Kỳ
188. Nguyễn Quang Vinh, cán bộ Bộ Quốc phòng, Hà Nội
189. Trần Công Khánh, hưu trí, Hải Phòng
190. Lê Công Định, luật sư, cựu tù nhân lương tâm, TP HCM
191. Đỗ Toàn Quyền, kỹ sư, TP HCM
192. Trương Công Minh, kỹ sư, TP HCM
193. Doãn Mạnh Dũng, kỹ sư, TP HCM
194. Trần Việt Thắng, thạc sĩ, Hà Nội
195. Nguyễn Khánh Dương, kỹ sư, Bình Thuận
196. Nguyễn Kim Thái, cử nhân, doanh nhân, Bà Rịa-Vũng Tàu
197. Đào Nguyên Ngọc, cựu chiến binh, CHLB Đức
198. Ngô Thúy, họa sĩ tự do, Hà Nội
199. Trần Rạng, giáo viên, TP HCM
200. Trần Thiện Kế, dược sĩ, Hà Nội
201. Thân Hải Thanh, nguyên Tổng Giám đốc Benthanhtourist, TP HCM
202. Trần Quốc Lộc, kỹ sư đã nghỉ hưu TP HCM
203. Nguyễn Kim Bình, TS Y Khoa, đã nghỉ hưu, Brisbane, Australia
204. Chu Mạnh Chi, nguyên giảng viên đại học, Đà Lạt
205. Đặng Lê Hoàng, chuyên viên công nghệ thông tin, TP HCM
206. Nguyễn Tấn Lạc, California, Hoa Kỳ, phụ trách websites: diendancuachungta.com và tudotongiao.wordpress.com
207. Nguyễn Quốc Thản, kỹ sư, Tokyo, Nhật Bản
208. Trần Minh Khôi, kỹ sư điện toán, Berlin, CHLB Đức
209. Đỗ Thành Nhân, MBA, quản lý doanh nghiệp, TP Quảng Ngãi
210. Nguyễn Vũ, kỹ sư, hành nghề tự do, TP HCM
211. Ngô Thị Kim Cúc, nhà văn, nhà báo, TP HCM
212. Đặng Minh Điệp, thạc sĩ, giảng viên đại học, TP HCM
213. Nguyễn Xuân Nghĩa, TS, TP HCM
214. Nguyễn Văn Viên, nhân viên IT, Hà Nội
215. Vũ Văn Vân, kỹ sư, Hà Nội
216. Nguyễn Văn Nhượng, kỹ sư, đang nghỉ hưu, Lausanne, Thụy Sĩ
217. Hà Dương Tuấn, nguyên chuyên gia công nghệ thông tin, Pháp
218. Phạm Vương Ánh, kỹ sư kinh tế, cựu sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam, Vinh
219. Vũ Quốc Ngữ, thạc sĩ, Hà Nội
220. Trần Anh Đức, sinh viên Luật, Hà Nội
221. Nguyễn Trung Hiếu, cử nhân Xã hội học, du học sinh tại Tokyo, Nhật Bản
222. Trần Hữu Kham, thương binh mù, cựu tù chính trị Côn Đảo, TP HCM
223. Việt Ông, kinh doanh, TP HCM
224. Hoàng Dương Tuấn, GS Đại học Công nghệ Sydney, Australia
225. Nguyễn Xuân Bách, kỹ sư, CHLB Đức
226. Tạ Thị Vân, kinh doanh, CHLB Đức
227. Nguyễn Hữu Chuyên, giáo viên, Thái Bình
228. Trần Ngọc Tuấn, nhà báo, CH Czech
229. Tran Ke Dung, đảng viên Đảng Lao động Australia, Australia
230. Đoàn Lâm Tất Linh, Kiên Giang
231. Nguyễn Đức Việt, chuyên viên công nghệ thông tin, Sydney, Australia
232. Khúc Thị Tình (Blog thơ Tiếng Sóng Biển), doanh nhân, CHLB Đức
233. Vũ Thị Nhuận, TS/nội trợ, TP Cần Thơ
234. Trần Ngọc Báu, hưu trí, Fribourg, Thuỵ Sĩ
235. Phan Văn Tráng, kỹ sư xây dựng, TP HCM
236. Cao Thiện Phước, kỹ sư, Pháp
237. Trần Tuấn Dũng, hưu trí, Quebec, Canada
238. Đào Duy Chữ, TS Khoa học tự nhiên, TP HCM
239. Nguyễn Duy, TP HCM
240. Lê Minh Hằng, TS, Hà Nội
241. Lê Hữu Minh Tuấn, cử nhân Sử, Quảng Nam
242. Nguyễn Trường Toản, Thanh tra Công trường Xây dựng, Houston, Hoa Kỳ
243. Phạm Hữu Uyển, IT, CH Czech
244. Trịnh Hồng Kỳ, cựu chiến binh, An Giang
245. Nguyễn Quốc Vũ, IT, CH Czech
246. Dang Ngoc Quang, nghề tự do, Hà Nội
247. Dương Tùng, Bình Dương
248. Nguyễn Anh Phú, biên tập viên, Hà Nội
249. Nguyễn Văn Lịch, làm nghề tự do, TP HCM
250. Phan Đắc Lữ, nhà thơ, TP HCM
251. Nguyễn Văn Duyên, kỹ sư, Hà Nam
252. Phạm Đưc Quý, chuyên viên nghỉ hưu, Hà Nội
253. Le Hung Dung, kinh doanh, CH Czech
254. Vũ Trung Đồng, kỹ sư, TP HCM
255. Nguyễn Công Huân, biên tập viên trang Dân Luận, PGS Đại học Aaborg, Đan Mạch
256. Vũ Mạnh Hùng, Warszawa, Ba Lan
257. Hồ Trọng Đễ, kỹ sư cơ khí, TP HCM
258. Nguyen Hong Duc, kỹ sư, Hà Nội

Danh sách ký tên Đợt 3 – hưởng ứng Tuyên bố 23/9 (tổng cộng đợt 1, 2 và 3: 375 người) (đã xoá 7 người trùng tên)
259. Trần Đức Hào, cựu tù nhân, cựu sĩ quan Việt Nam Cộng Hoà, TP Đà Nẵng
260. Trịnh Xuân Thuỷ, kinh doanh, TP HCM
261. Đàm Quốc Khánh, kỹ sư Hàng hải, TP HCM
262. Chu Trọng Thu, cựu giảng viên Đại học Sư phạm, cựu chiến binh, TP HCM
263. Vũ Ngọc Thăng, dịch giả, Canada
264. Nguyễn Minh Khanh, kỹ sư Tin học, Paris, Pháp
265. Ngô Văn Hòa, thợ may, Hòa Vang, Đà Nẵng
266. Nguyễn Văn Phúc, kỹ sư, Bình Định
267. Nguyễn Đình Ấm, nhà báo, Hà Nội
268. Lê Mạnh Quang, thạc sĩ, nguyên là giảng viên Đại học Tây Bắc
269. Hoàng Quý Thân, PGS TS, Hà Nội
270. Bùi Trần Đăng Khoa, luật sư, TP HCM
271. Nguyễn Khánh Trung, TS, Pháp
272. Phan Bích Hoàng Thu, kỹ sư, TP HCM
273. Nguyễn Hồng Kiên, TS Sử học, Viện Khảo cổ học, Hà Nội
274. Đinh Huyền Hương, nhà giáo, đã nghỉ hưu, TP HCM
275. Nguyễn Ngọc Thạch, hưu trí, TP HCM
276. Bùi Quang Thắng, thạc sĩ quản trị kinh doanh, Hà Nội
277. Huỳnh Thục Vy, blogger bất đồng chính kiến, Quảng Nam
278. Vũ Sỹ Hoàng, phóng viên tự do, blogger Hành Nhân
279. Lưu Văn Minh, sinh viên, Hà Nội
280. Nguyễn Ngọc Sẵng, TS giáo dục, tiểu bang Arizona, Hoa Kỳ
281. Mai Nhật Đăng, học sinh, Tokyo, Nhật Bản
282. Nguyễn Quốc Quân, TS Toán, cựu tù nhân lương tâm, California, Hoa Kỳ
283. Đào Thanh Thủy, cán bộ hưu trí, Hà Nội
284. Đặng Đình Cung, kỹ sư tư vấn, Pháp
285. Phạm P Long, kỹ sư, Hoa Kỳ
286. Tho Lê, nghỉ hưu, Victoria, Australia
287. Hoàng Quốc Hùng, doanh nhân, Praha, CH Czech
288. Quang Tran, IT, Hoa Kỳ
289. Nguyen Quang Tuyen, nghệ sĩ thị giác, San Francisco, California, Hoa Kỳ
290. Bùi Văn Phú, GS Đại học Cộng đồng California, nhà báo tự do
291. Trương Lợi, kỹ sư, TP HCM
292. Lý Đăng Thạnh, người chép sử, TP HCM
293. Lê An Vi, cử nhân Luật, Hà Nội
294. Lê Dũng, blogger, Hà Nội
295. Trần Thị Thanh Tâm, nội trợ, Warzsawa, Ba Lan
296. Trần Xuân Sơn, Hà Nội
297. Nguyễn Khánh Hưng, thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA), Sacramento, California
298. Châu Kỳ, Chemical Engineer, Hoa Kỳ
299. Hồ Văn Tích, kỹ sư, TP HCM
300. Dinh Khac Luong, kỹ sư cơ khí, Hà Nội
301. Nguyễn Phúc Thọ, kỹ sư Tin học, Colombes, Pháp
302. Nguyễn Hồng Phi, họa sĩ, Bangkok, Thái Lan
303. Lê Văn Sinh, MBA, Vương Quốc Anh
304. Đỗ Minh Tuấn, nhà thơ, đạo diễn, Hà Nội
305. Phạm Thanh Lâm, kỹ sư điện tử, Copenhagen, Đan Mạch
306. Phạm Văn Điệp, Chủ nhiệm Câu lạc bộ những người Việt mong muốn Việt Nam hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ, Liên Bang Nga
307. Âu Dương Thệ, TS, Hiệp hội Dân chủ và Phát triển Việt Nam, Dortmund, Đức
308. Ngô Trừng Bình, An Giang
309. Nhâm Thiếu Bảo, kỹ sư cơ khí, Hà Nội
310. Vũ Tiến Nga, kỹ sư cơ khí, TP HCM
311. Nguyễn Trung Luân, Trưởng phòng, Sở Công Thương TP HCM
312. Ngọc Nam Phương, Cao Bằng
313. Châu Xuân Nguyễn, blogger, kỹ sư cơ khí, Melbourne, Australia
314. Phan Như Hiển, Núi Thành, Quảng Nam
315. Đỗ Đăng Liêu, Australia
316. Châu Kỳ, Engineer, Los Angeles, Hoa Kỳ
317. Huỳnh Bảo Đức, TP HCM
318. Nguyễn Văn Hưng, nghề tự do, cựu sĩ quan Việt Nam Cộng Hoà, California, Hoa Kỳ
319. Cao Tan-Lôc, Paris, Pháp
320. Pham Van Thanh, Hoa Kỳ
321. Nguyễn Thành Chiến, nghiên cứu sinh, Zweibrueken, CHLB Đức
322. Huỳnh Công Thuận, blogger, TP HCM
323. Đỗ Hữu Tuyến, học sinh, Vũ Thư, Thái Bình
324. Nguyễn Quốc Hưng, linh mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, hiện làm việc tại Roma, Italia
325. Mike Nguyễn, Engineering Manager, Michigan, Hoa Kỳ
326. Phạm Kỳ Đăng, làm thơ, dịch thuật, hành nghề tự do, Berlin, CHLB Đức
327. Trần Công Thắng, bác sĩ, Kristiansand, Na Uy
328. Đỗ Như Phương, kỹ sư, nguyên đảng viên Đảng Cộng sản, Hungary
329. Quan Vinh, chuyên viên tin học, Rome, Italia
330. Vũ Tuấn, TS điện tử, CHLB Đức
331. Bùi Tín, nhà báo tự do, Pháp
332. Nguyễn Trọng Hoàng, bác sĩ y khoa, Paris, Pháp
333. Trần Trung Sơn, TS, giảng viên trường Sĩ quan Không quân
334. Nguyễn Xuân Thọ, kỹ sư điện tử, CHLB Đức
335. Nguyễn Văn Hóa, Insurance Broker (California State), San Jose, California, Hoa Kỳ
336. Tran Mai Sinh, CHLB Đức
337. Le Thanh Hong, CPA, Melbourne, Australia
338. Lê Đặng Thụy, Na Uy
339. Hoàng Lan, nguyên giảng viên Đại học Sư phạm TP HCM, TP HCM
340. Lê Cường, Graphic Designer, Hoa Kỳ
341. Đại Nghĩa, cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hoà, Hoa Kỳ
342. Nguyễn Văn Cung, nhạc sĩ, thượng tá Quân đội Nhân dân Việt Nam, Hà Nội
343. Trần Đức Thạch, nhà thơ, Nghệ An
344. Nguyễn Lân Thắng, kỹ sư xây dựng, Hà Nội
345. Phan Văn Song, nguyên Quyền Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Bến Tre, Australia
346. Hoàng Minh Giám, linh mục, Nam Định
347. Vũ Minh Trí, kĩ sư cơ khí, Cầu Giấy, Hà Nội
348. Tung Nguyen, Oklahoma City, Oklahoma, Hoa Kỳ
349. Ngô Đức Đoàn, kế toán, TP Bà Rịa, Bà Rịa-Vũng Tàu
350. Trần Đức Cung, TS, hưu trí, TP HCM
351. Nghiệp Nguyễn Duy, doanh nhân, Thừa Thiên Huế
352. Đinh Tấn Lực, blogger, BKK/VTE/PNH/KUL/MNL - SouthEast Asia
353. Le Xuan Quang, cựu chiến binh, TP HCM
354. Nguyễn Văn Sang, nông dân, Bắc Giang
355. Ngô Đức Thọ, PGS TS Ngữ văn, nghỉ hưu, Hà Nội
356. Đào Công Tiến, nguyên Hiệu trưởng Đại học Kinh tế, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, TP HCM
357. Trần Thọ Hưng, kỹ sư cầu đường, TP HCM
358. Nguyễn Minh Mẫn, kỹ sư Hoá học, Misissauga, Ontario, Canada
359. Vũ Thị Phương Anh, PhD, giảng viên, nghiên cứu giáo dục, TP HCM
360. Lê Văn, TS Vật lý, TP HCM
361. Nguyễn Anh Tuấn, GS TS, Hà Nội
362. Nguyễn Hữu Tế, TP HCM
363. Bùi Quang Lộc, giáo viên, TP HCM
364. Dương Sanh, cựu giáo viên, Khánh Hòa
365. Nguyễn Ánh Tuyết, cán bộ viễn thông, Hà Nội
366. Phi Vũ, công nhân, blogger, California, Hoa Kỳ
367. Nguyễn Phương Chi, nguyên biên tập viên chính Tạp chí Nghiên cứu Văn học, Viện Văn học (đã nghỉ hưu), Hà Nội
368. Nhật Tuấn, nhà văn, TP HCM
369. Vũ Hải Long, TSKH, cán bộ Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam, đã nghỉ hưu, TP HCM
370. Trần Quốc Hùng, cựu giáo viên, TP HCM
371. Nguyễn Steve, ngành IT, Sydney, Australia
372. Dao Kim Son, kinh doanh tự do, TP HCM
373. Phan Lê Tuấn, TP HCM
374. Phạm Kỳ Thụy, kỹ sư xây dựng, Cầu Giấy, Hà Nội
375. Lê Ngọc Xuân, TP HCM

Danh sách ký tên Đợt 4 – hưởng ứng Tuyên bố 23/9 (tổng cộng các đợt 1- 4: 497 người)
376. Nguyễn Trần Dũng, công ty cổ phần, Hà Nội
377. Đoàn Thanh Liêm, Costa Mesa, California, Hoa Kỳ
378. Đào Thu Huệ, giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội
379. Lê Hà, công nhân, Nuremberg, CHLB Đức
380. Tony Bùi, Pháp
381. Trương Văn Lợi, nghị viên Hội đồng thành phố Dandenong, tiểu bang Victoria, Australia
382. Nguyễn Ngọc Sơn, kinh doanh, cựu chiến binh, TP HCM
383. Nguyễn An Liên, công nhân, TP Đà Nẵng
384. Lê Tân, blogger, TP HCM
385. Ngô Thị Hồng Lâm, nhân viên nghiên cứu lịch sử Đảng, đã nghỉ hưu, TP Vũng Tàu
386. Đinh Thái Trung, Giám đốc Trung tâm Khai Trí (trường tư thục Việt- Mỹ), Houston,Texas, Hoa Kỳ
387. Trần Đình Thắng, cựu giảng viên, TP HCM
388. Nguyên Ân, nhà báo / nhà thơ, California, Hoa Kỳ
389. Nguyễn Đức Giang, cựu chiến binh, Hà Nội
390. Nguyễn Tường Tâm, luật gia, San Jose, Hoa Kỳ
391. Trần Tư Bình, giáo chức, Sydney, Australia
392. Nguyễn Văn Cường, kỹ sư xây dựng cầu đường, Hải Dương
393. Lê Văn Tuynh, blogger, Phan Thiết
394. Phạm Tư Thanh Thiện, nguyên Phó Trưởng ban Việt ngữ Đài RFI, Pháp
395. Dương Văn Nam, công nhân viễn thông, Nam Định
396. Nguyễn Thanh Bình, Sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, Hà Nội
397. Dương Hồng Lam, nguyên cán bộ Ban Tuyên huấn miền Nam, hưu trí, TP HCM
398. Rick Phan, kỹ sư, Canada
399. Nguyễn Đức Phổ, nông dân, Lâm Đồng
400. Nguyễn Thanh Xuân, công nghệ thông tin, TP HCM
401. Nguyễn Minh Nhựt, programer & designer, TP HCM
402. Trịnh Lê Thanh, kỹ sư vô tuyến điện, quận Lê Chân, Hải Phòng
403. Phùng Hoài Ngọc, thạc sĩ, cựu giảng viên đại học, An Giang
404. Lê Hồng Quang, kinh doanh, TP HCM
405. Lê Văn Oanh, kỹ sư, Hà Nội
406. Phạm Thị Lâm, cán bộ hưu trí, Hà Nội
407. Ngô Điều, sĩ quan nghỉ hưu, đảng viên lớp 6-1-1960, Hà Nội
408. Lê Anh Dũng, lao động tự do, Hải Phòng
409. Lương Văn Liệt, nguyên là cán bộ lực lượng Thanh niên Xung phong, cán bộ Chi cục Thuế TP HCM
410. Nguyễn Thành Nhân, kỹ sư, TP HCM
411. Nguyễn Đăng Lập, kỹ sư kinh tế, TP Bà Rịa, Bà Rịa-Vũng Tàu
412. Lương Đỗ Long, công nhân, Mỹ Đình, Hà Nội
413. Trần Phúc Thông, cựu chiến binh Việt-Campuchia-Lào, Hà Nội
414. Huỳnh Trung Hiếu, xã Phước Hưng, huyện Trà Cú, Trà Vinh
415. Bùi Kim Nhung, hưu trí, TP HCM
416. Phan văn Phong, kinh doanh tự do, Hoàn Kiếm, Hà Nội
417. Phạm Xuân Hưng, trình dược viên, Hà Nội
418. Nguyễn Minh Khang, nhân viên vi tính, TP HCM
419. Nguyễn Ngọc Hoài Ân, kỹ sư tin học, TP HCM
420. Lê Xuân Diệu, cử nhân Kinh tế, kinh doanh tự do, Đắk Lắk
421. Lưu Quý Định, kỹ sư, Munich, CHLB Đức
422. Trương Vĩnh Phúc, cử nhân, cựu chiến binh, Hà Nội
423. Bùi Thanh Thám, kế toán, TP HCM
424. Xà Quế Châu, đầu bếp, TP HCM
425. Trần Quang Thành, nhà báo, cựu phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Slovakia
426. Phạm Văn Giang, hướng dẫn viên du lịch, Hà Nội
427. Trần Văn Khoản, nguyên cựu chiến binh, nguyên đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (vào Đảng năm 1974, từ bỏ năm 1989), nghề tự do, TP Vũng Tàu
428. Trần Văn Terry, công nhân, Irvine CA, Hoa Kỳ
429. Hoang Dinh, System Engineer, Odense, Đan Mạch
430. Nguyen Van Trien, San Diego, California, Hoa Kỳ
431. Nguyễn Hoành Hùng, kỹ sư, Vũng Tàu
432. Hà Nguyễn, Đà Lạt, Lâm Đồng
433. Trọng Nghĩa, kỹ sư máy tàu biển, Hải Phòng
434. Nguyễn Quốc Lân, giáo viên, nghỉ hưu
435. Nguyễn Hữu Trường, công dân tự do, Bình Dương
436. Nguyễn Anh Tuấn, kiến trúc sư, Hà Nội
437. Trần Ngọc Sơn, kỹ sư, Pháp
438. Nguyễn Thanh Hằng, dược sĩ, Pháp
439. Võ Quang Luân, hưu trí, Hà Nội
440. Hoàng Lê Nam, kỹ sư Tin học, Hà Nội
441. Bui Quang Trung, kỹ sư xây dựng, Pháp
442. Nguyễn Kiến Phước, nhà báo, TP HCM
443. Hoàng Mười, cán bộ nghỉ hưu, Cầu Giấy, Hà Nội
444. Trần Văn Vinh, cử nhân luật, hướng dẫn du lịch, Hà Nội
445. Dao Quang Huy, doanh nhân, Praha, CH Czech
446. Khoa Nguyễn, COS, Virginia, Hoa Kỳ
447. Lanney Trần, Phụ tá Pháp lý/Giáo dục, California, Hoa Kỳ
448. Mai Văn Tuất, tức Facebooker Văn Ngọc Trà, kỹ sư, TP HCM
449. Trần Văn Tuyến, sinh viên, TP HCM
450. Nguyễn Sĩ Đáng, kiến trúc sư, Australia
451. Nguyễn Thị Tuyết Thanh, nhân viên phụ trách nhà cửa, London, Anh Quốc
452. Vũ Văn Thịnh, bác sĩ, đã nghỉ hưu, Thái Nguyên
453. Đặng Vũ Giang, TS, cán bộ nghiên cứu, Hà Nội
454. Hồng Sa Ngạn, giáo viên, Lai Châu
455. Nguyễn Trung Tôn, mục sư, Quảng Xương, Thanh Hóa
456. Nguyen Anh Tam, kỹ sư công trình, giám đốc công trình chuyên ngành về tự động hoá, Canada
457. Dương Văn Vinh, nguyên sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam, TP HCM
458. Võ Thanh Hà, giáo viên, Hà Nội
459. Đặng Nguyễn Hoài Mơ, TP HCM
460. Nguyễn Phương Quân, Xây dựng - Nội thất, Hà Nội
461. Lương Đình Cường, Tổng Biên tập Báo điện tử NguoiViet
462. Peter Nguyen Duc Hung, nhân viên bưu điện, Oslo, Na Uy
463. Nguyễn Zion, hưu trí, Philadelphia, Hoa Kỳ
464. Nguyễn Văn Nghiêm, lao động tự do, TP Hòa Bình, Hòa Bình
465. Phạm Thông, nghề tự do, Hà Nội
466. Nguyễn Kim Huân, kỹ sư xây dựng, Hà Nội
467. Nguyễn Duy Hải, giáo viên, Long An
468. Phan Đức Vinh, vi tính, Sydney, Australia
469. Nguyễn Mê Linh, TS, TP HCM
470. Lê Khánh Hùng, TS công nghệ thông tin, Hà Nội
471. Đặng Trường Lưu, hoạ sĩ, nhà phê bình Mỹ thuật, Hà Nội
472. Trần Quốc Túy, kỹ sư Hóa, hưu trí, Hà Nội
473. Bùi Chí Tâm, nghề tự do, Quảng Ngãi
474. Võ Văn Rân, hưu trí, Hoa Kỳ
475. Thùy Linh, nhà văn, Hà Nội
476. Đông Xuyến, Dr. Tâm lý Trị liệu, California, Hoa Kỳ
477. Hà Văn Thịnh, nhà giáo, Huế
478. Phạm Trung Kiên, thạc sĩ sử học, dạy học, Hà Nội
479. Trần Nhật Phương, công nhân, Nghệ An
480. Lê Thanh Quang, nguyên là cơ sở cách mạng Biệt Động Thành Đà Nẵng 1973 – 1975, chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia 1977 – 1981, làm nông, Đà Nẵng
481. Nguyễn Trọng Quyết, luật sư, Hải Dương
482. Bùi Như Giang, sinh viên y khoa, TP HCM
483. Ngô Thanh Nhã, Canada
484. Nguyễn Thành Trung, công nhân, Bình Dương
485. Nguyễn Mạnh Hùng, nhà giáo, cựu chiến binh, TP HCM
486. Ngô Văn Hiếu, nguyên Tổng Thư ký Ủy ban Đòi Nhân quyền cho Việt Nam, nguyên Tổng Thư ký Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, Hoa Kỳ
487. Tô Hoà, nhà báo, nguyên Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải phóng, TP HCM
488. Nguyễn Công Minh, linh mục, TP HCM
489. Phero Nguyễn Văn Khải, linh mục Dòng Chúa Cứu Thế, Hà Nội
490. Huỳnh Minh Tú, kinh doanh tự do, blogger, Berlin, CHLB Đức
491. Vũ Ngọc Tuyến, sĩ quan quân đội nghỉ hưu, Hà Nội
492. Nguyễn Quang Huy đã nghỉ hưu, Bắc Ninh
493. Nguyễn Huy Hoàng, kinh doanh, Hà Nội
494. Andy Vu, công nhân, Sydney, Australia
495. Nguyễn Việt Bách (bút danh Phan Thành Đạt), hướng dẫn viên du lịch, luật gia, Pháp
496. Phạm Minh Hoàng, nguyên giảng viên Đại học Bách Khoa TP HCM
497. Ngô Văn Phương, nguyên Đại biểu Hội đồng Nhân dân TP HCM, TP HCM

Danh sách ký tên Đợt 5 – hưởng ứng Tuyên bố 23/9 (tổng cộng các đợt 1- 5: 623 người)
498. Nguyễn Trung Dân, nhà báo, Giám đốc Chi nhánh Nhà Xuất bản Hội Nhà Văn, TP HCM
499. Nguyễn Trọng Tạo, nhà thơ - nhạc sĩ - nhà báo, Hà Nội
500. Huy Trần, Đại học Viên, Áo
501. Hoàng Xuân Sơn, luật sư, TP HCM
502. Võ Đăng Khoa, thạc sĩ công nghệ thông tin, Houston, Texas, Hoa Kỳ
503. Nguyễn Mạnh Cường, kinh doanh, CH Czech
504. Đạt Nguyễn, PhD, Virginia Commonwealth University, Hoa Kỳ
505. Phạm Duy Lương (Trí Dân), Aš, CH Czech
506. Nguyễn Nguyên Khôi, Perth, Australia
507. Vũ Đức Khanh, luật sư, Ottawa, Canada
508. Nguyễn Tiến Dũng, cử nhân công nghệ thông tin, trung tá Bộ đội Biên phòng, đã nghỉ hưu, Thanh Hoá
509. Trần Văn Tiến, kinh doanh, CH Czech
510. Nguyễn Ánh Tuyết, cử nhân kinh tế, London, Vương quốc Anh
511. Nguyễn Quế Hương, kiến trúc sư, HCM
512. Trần Văn Thiện, kỹ sư, Hà Nội
513. Nguyễn Hồng Quân, kỹ sư kết cấu, Hoa Kỳ
514. Toàn Khanh Hoàng, kỹ sư tin học, Frankfurt, CHLB Đức
515. Nguyen Dinh Thang, TS, kỹ sư cơ khí, Tổng Giám đốc, Hoa Kỳ
516. Ngô Trí, đã về hưu, Port Coquitlam, Canada
517. Ngo Bao Vinh, kỹ sư xây dựng, Australia
518. Hoàng Đức Vương, kỹ sư, TP HCM
519. Lê Quang, thạc sĩ giáo dục, Hà Nội
520. Đặng Lâm, nhân viên xã hội, Vancouver, Canada
521. Nguyễn Ái Chi, nguyên cán bộ phòng Tuyên huấn trường Đại học Thương Mại, TP HCM
522. Hoang Tam Tam, kỹ sư, nghề tự do, Australia
523. Lê Hồng Phong, cử nhân kinh tế, Hà Nội
524. Huỳnh Thị Thu, kế toán, FDI, Trảng Bom, Đồng Nai
525. Đỗ Thái Bình, kỹ sư đóng tàu, TP HCM
526. Đức Long, TS, bác sĩ, TP HCM
527. Đoàn Văn Cánh, nguyên giảng viên cao cấp trường đại học, Hà Nội
528. Đỗ Đình Oai, giáo viên Toán, Quảng Ngãi
529. Nguyễn Thanh Cường, kinh doanh, TP HCM
530. Pham Nguyen, kỹ sư tin học, Washington DC, Hoa Kỳ
531. Ta Thanh, công nhân, Hoa Kỳ
532. Phan Tấn Hải, nhà văn, Hoa Kỳ
533. Phung Thi Ly, cử nhân, TP HCM
534. Lê Bách Phong, kinh doanh, Bà Rịa-Vũng Tàu
535. Bùi Kiến Quốc, kiến trúc sư, thạc sĩ khoa học về Đô thị học, doanh nhân, Hà Nội
536. Dương N Ánh, kỹ sư dầu khí, chuyên viên dầu cát & khí đá, Houston, Hoa Kỳ
537. Đinh Quang Minh, cử nhân kinh tế, Hà Nội
538. Hàn Quang Vinh, kỹ sư tin học, Hà Nội
539. Trần Ngọc Thạch, cán bộ lâm nghiệp, Bình Định
540. Vũ Duy Thắng, kinh doanh tự do, Đông Anh, Hà Nội
541. Khổng Hy Thiêm, kỹ sư điện, Khánh Hòa
542. Nguyễn Quốc Minh, nhà thơ, Hà Nội
543. Ngô Đình Thục, nghỉ hưu, Hoa Kỳ
544. Nguyễn Đức Tùng, M.D., Vancouver, Canada
545. Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường, Hà Nội
546. Vũ Trí Đức, nghề tự do, Hà Nội
547. Vũ Bất Khuất, người làm thơ, TP Rạch Giá
548. Mai Sơn, viết văn, dịch thuật, TP HCM
549. Lê T Hong Hạnh, hưu trí, Hà Nội
550. Trần Thanh Trác, giảng viên, TP HCM
551. Nguyễn Vi Khải, TS, Hà Nội
552. Trần Tuấn Lộc, cử nhân Kinh tế, cử nhân Luật, TP HCM
553. Nguyễn Thị May, giáo viên, Điện Biên
554. Lê Mạnh Đức, kỹ sư hưu trí TP HCM
555. Nguyễn Hữu Giải, linh mục Công giáo, Tổng Giáo phận Huế
556. Phan Văn Lợi, linh mục Công giáo, Giáo phận Bắc Ninh
557. Trần Nam, sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã nghỉ hưu, Lâm Đồng
558. Nguyễn Văn Trường, kinh doanh, Đồng Nai
559. Lê Đăng Dung, kỹ sư thủy lợi, Hà Nội
560. Nguyễn Bá Toàn, kỹ sư, đã nghỉ hưu
561. Cao Vi Hiển, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Kon Tum
562. Hoàng Đức Doanh, nghỉ hưu, Hà Nam
563. Hoàng Cao Nhân, kỹ sư tin học, TP HCM
564. Nguyen Huu Hiep, tài xế, TP HCM
565. Nguyễn Hoàng Long, bác sĩ, cựu tù nhân chính trị, Đà Nẵng
566. Chu Quốc Khánh, kỹ sư điện tử, cử nhân kinh tế, Hà Nội
567. Nguyễn Văn Chinh, kỹ sư cơ khí, Hà Nội
568. Đặng Phương Bắc, nhà giáo, Thái Bình
569. Nguyễn Thị Xuân Phượng, nhà hoạt động văn hóa, TP HCM
570. Nguyễn Việt, doanh nhân, Vương quốc Anh
571. Phạm Hồng Thanh, cử nhân, Hà Nội
572. Lê Thăng Long, doanh nhân, kỹ sư viễn thông, cựu tù nhân lương tâm, TP HCM
573. Lại Đức Hưng Quốc, TS, Maryland, Hoa Kỳ
574. Nguyễn Hồng Việt, Giám đốc doanh nghiệp, TP HCM
575. Vũ Văn Hiền, viên chức, Hà Nội
576. Hoàng Ngọc Cầm, TSKH, Hà Nội
577. Trần Quang Ngọc, kỹ sư điện, đã nghỉ hưu, Stuttgart, CHLB Đức
578. Phạm Minh Đức, bỏ việc, Quảng Ngãi
579. Nguyễn Chí Cường, thông dịch viên Việt Nhật, Kanagawa, Nhật Bản
580. Hoàng Quang Thái, chuyên viên điện toán hồi hưu, Hannover, CHLB Đức
581. Nguyễn Thạch Cương, TS nông nghiệp, Hà Tây
582. Nguyen Thien Công, kỹ sư cơ khí, buôn bán, hãng Mercedes, Werk Duesseldorf, CHLB Đức
583. Hoàng Nguyên, kỹ sư xây dựng, Quảng Ngãi
584. Nguyễn Kim Quang, cựu giáo viên, TP Cần Thơ
585. Vũ Thi Bích, hưu trí, Paris, Pháp
586. Nguyễn Đức Toàn, thạc sĩ kỹ thuật môi trường, TP HCM
587. Nguyễn Tiến Dũng, kinh doanh, TP Vinh
588. Trương Thế Kỷ, kỹ sư, CHLB Đức
589. Trần Đình Phan Tiến, thường dân, TP HCM
590. Ngô Thái Văn, kỹ sư, Missouri, Hoa Kỳ
591. Nguyễn Khuê Tú, sinh viên, Vancouver, Canada
592. Nguyễn Đức Nhuận, hưu trí, GS TSKH, nguyên Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển SEDET CNRS/Université Paris 7, Pháp
593. Trương Minh Tịnh, Giám đốc Công ty Tithaco PTY LTD, Australia
594. Tuyet Ha, California, Hoa Kỳ
595. Minh Trinh Nguyen, cựu chiến binh, nguyên nghiên cứu viên Viện Mác-Lênin Hà Nội, Koblenz, CHLB Đức
596. Thi Bich Hang Nguyen, nội trợ, Koblenz, CHLB Đức
597. Phan Dang Khoi, LLB, J. D. Westminster, California, Hoa Kỳ
598. Nguyễn Văn Thân, kỹ sư điện toán, thành viên của "Tuyên bố của các Công dân Tự do", California, Hoa Kỳ
599. Vũ Thế Dũng, nhà văn, nhà thơ, Giám đốc NXB VIPEN, Berlin, CHLB Đức
600. Đào Tấn Anh Trúc, thợ điện, Pháp
601. Phạm Cường, đạo diễn, CHLB Đức
602. Hùng C Nguyễn, khoa học gia, Sydney, Australia
603. Lương Văn Điền, Graphic Designer, TP Huế
604. Lê Văn Hưng, kỹ sư lâm nghiệp, Đắk Lắk
605. Ky Dinh Pham, cựu thẩm phán Việt Nam Cộng Hoà, Australia
606. Lê Hữu Chính, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, Toronto, Canada
607. Vũ Công Giao, giảng viên đại học, Hà Nội
608. Mai Tiến Dũng, doanh nhân, T PHCM
609. Nguyễn Huy Tưởng, luật sư, Bình Dương
610. Lê Vĩnh Trương, nghề nghiệp vận tải tổng hợp, TP HCM
611. Bùi Đình Sệnh, công dân Việt Nam, Từ Liêm, Hà Nội
612. Trần Văn Lương, nghề tự do, Chương Mỹ, Hà Nội
613. Đỗ Quang Tuyến, kỹ sư, Seattle, Washington, Hoa Kỳ
614. Nguyễn Tấn Thành, doanh nhân, Nha Trang
615. Randy Vu, Los Angeles, Hoa Kỳ
616. Ken Nguyễn, thầu khoán (contractor), San Jose, California, Hoa Kỳ
617. Nguyễn Long Giang, kỹ sư đô thị, TP Vinh, Nghệ An
618. Phan Văn Thanh, đã nghỉ hưu, Hà Nội
619. Hồ Sỹ Lâm, kỹ sư xây dựng, Nghệ An
620. Phung Truong, cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hoà, Hoa Kỳ
621. Nguyễn Thanh Nga, MBA, Hà Nội
622. Lê Hà Phú, kỹ sư lâm nghiệp, Hà Đông, Hà Nội
623. Nguyễn Dương, công nhân, Orlando, Florida, Hoa Kỳ
Thứ bảy, ngày 28 tháng chín năm 2013
XÃ HỘI DÂN SỰ: DANH SÁCH TỪ ĐỢT 1 ĐẾN ĐỢT 5
Tuyên bố Về thực thi quyền Dân sự và Chính trị
(Danh sách từ đợt 1 đến đợt 5)
Hiến pháp hiện hành của nước ta quy định tại điều 69: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin, có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật”.
Công ước quốc tế về những quyền dân sự và chính trị (mà Nhà nước Việt Nam ký tham gia ngày 24/9/1982) quy định cụ thể về quyền bày tỏ quan điểm, quyền hội họp và lập hội: “Mọi người đều có quyền giữ vững quan niệm mà không bị ai can thiệp. Mọi người đều có quyền tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền tự do tìm kiếm, tiếp nhận, và phổ biến mọi tin tức và ý kiến bằng truyền khẩu, bút tự hay ấn phẩm, dưới hình thức nghệ thuật, hay bằng mọi phương tiện truyền thông khác, không kể biên giới quốc gia” (trích điều 19[1]); “Quyền hội họp có tính cách hoà bình phải được thừa nhận” (trích điều 21); “Ai cũng có quyền tự do lập hội, kể cả quyền thành lập và gia nhập các nghiệp đoàn để bảo vệ quyền lợi của mình” (trích điều 22). Những quy định tương tự cũng có trong Tuyên ngôn nhân quyền của Liên Hiệp Quốc được công bố ngày 10/12/1948 mà mọi quốc gia thành viên đếu phải tôn trọng [2].

Căn cứ vào những quy định đó, các ý kiến đóng góp cho việc sửa đổi Hiến pháp khác với quan điểm của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp do Quốc hội lập, đặc biệt là về những điều cơ bản của thể chế chính trị (như Kiến nghị do 72 người ký trực tiếp ngày 19-1-2013, thường được gọi tắt là Kiến nghị 72, Tuyên bố của Hội đồng Giám mục, Tuyên bố công dân tự do, ý kiến trên trang mạng Cùng viết Hiến pháp, và nhiều ý kiến của đồng bào trong và ngoài nước trên các trang thông tin điện tử) là hoàn toàn phù hợp với Hiến pháp và Công ước quốc tế về những quyền dân sự và chính trị (dưới đây gọi tắt là Công ước quốc tế). Điều đó cũng đúng với nhiều tiếng nói đòi dân chủ và thực hiện các quyền tự do đã được quy định trong Hiến pháp, gắn liền với yêu cầu bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia, hòa nhịp với các hình thức đấu tranh của nông dân bị mất đất, của công nhân đòi việc làm và cải thiện đời sống. Những tiếng nói đó của các tổ chức và nhóm như Hội đồng Giám mục, nhóm các chức sắc tôn giáo, nhóm công dân tự do, nhóm Tuyên bố 258, câu lạc bộ NoU, v.v., hoặc của nhiều cá nhân ở trong và ngoài nước mang tinh thần yêu nước và khát vọng dân chủ, đều được bày tỏ một cách ôn hòa, hợp pháp.
Chúng tôi, những người ký tên dưới đây hoan nghênh ý thức xây dựng của những tiếng nói đó và thấy rằng để phản ảnh yêu cầu của đông đảo nhân dân, cần khởi xướng một Diễn đàn trao đổi và tập hợp các ý kiến nhằm góp phần chuyển đổi thể chế chính trị của nước ta từ toàn trị sang dân chủ một cách ôn hòa. Đó là mục đích hoạt động của Diễn đàn, hoàn toàn phù hợp với hiến pháp của nước ta và Công ước quốc tế. Diễn đàn này mang tên “Diễn đàn xã hội dân sự” và có trang thông tin điện tử là nơi bày tỏ ý kiến của các tổ chức, các nhóm, các cá nhân cùng theo đuổi mục đích nêu trên, với mong muốn xã hội dân sự ở nước ta phát triển đúng với yêu cầu của một nước dân chủ.
Chúng tôi yêu cầu nhà cầm quyền tôn trọng quyền bày tỏ quan điểm của công dân, thẳng thắn tranh luận và đối thoại, từ bỏ cách đối xử không công bằng, không minh bạch và không đường hoàng như đã và đang áp dụng đối với những kiến nghị sửa đổi Hiến pháp và những tiếng nói đòi dân chủ khác với quan điểm của nhà cầm quyền. Ý kiến khác nhau cần được tranh luận thẳng thắn để tìm chân lý; còn dựa vào quyền lực để cản trở việc công bố, không đối thoại mà chỉ đơn phương phê phán, quy kết, thậm chí dùng nhiều cách ngăn cấm và trấn áp thì không những vi hiến và trái với Công ước quốc tế mà còn không đúng với tư cách chính đáng của một nhà cầm quyền.
Việc sửa đổi Hiến pháp đang còn ý kiến khác nhau về những vấn đề cơ bản của thể chế chính trị. Dự thảo Hiến pháp sửa đổi dự định trình Quốc hội thông qua trong kỳ họp cuối năm tuy có một số điều chỉnh chi tiết nhưng về cơ bản vẫn duy trì thể chế toàn trị của giới cầm quyền nhân danh Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN). Thực tế ở nước ta cho thấy rõ: thể chế này đã tạo nên một bộ máy cầm quyền có nhiều quyết sách sai trái và quan liêu, tham nhũng nặng; một “bộ phận không nhỏ” trong bộ máy lợi dụng quyền lực (cả quyền cai trị và quyền sử dụng, định đoạt đất đai, tài nguyên, tài sản công) cấu kết với một số nhà kinh doanh làm giàu bằng nhiều thủ đoạn bất minh (cả trong khu vực kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân), hình thành các nhóm lợi ích bất chính, xâm phạm quyền lợi của nhân dân, dẫn tới sự phân hóa giàu nghèo quá bất công ở nước ta. Không ít người trong giới cầm quyền các cấp cùng với các nhóm lợi ích và sự hậu thuẫn của thế lực bên ngoài đang dựa vào bạo lực cùng nhiều thủ đoạn không chính đáng để duy trì quyền thống trị đất nước theo thể chế toàn trị, có phần do tư duy giáo điều, bảo thủ, nhưng phần quan trọng hơn, phổ biến hơn là do muốn bảo vệ và giành thêm lợi ích riêng bất chấp lợi ích chung của đất nước, của dân tộc. Đó là nguyên nhân gốc rễ khiến nước ta lâm vào khủng hoảng trên nhiều mặt: kinh tế suy giảm nặng và không ổn định, văn hóa giáo dục suy đồi, đạo đức băng hoại, môi sinh bị tàn phá, trình độ phát triển và năng lực cạnh tranh thua kém nhiều nước trong khu vực, dân mất lòng tin đối với bộ máy cầm quyền; trong khi đó, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước ta đang bị thế lực bành trướng Trung Quốc gia tăng các hành động xâm phạm.
Để vượt qua những thách thức hiểm nghèo đối với đất nước và dân tộc, giải pháp cơ bản là phải cải cách thể chế chính trị, chuyển từ toàn trị sang dân chủ, qua đó phát huy sức mạnh hòa giải và đoàn kết dân tộc, mở ra thời kỳ phát triển mới cho đất nước và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia. ĐCSVN, với vị trí là đảng đang cầm quyền, tự nhận vì nước vì dân, có trách nhiệm thúc đẩy quá trình chuyển đổi đó một cách chủ động, mở đầu bằng việc sửa đổi Hiến pháp. Đó là mệnh lệnh của cuộc sống và cũng là phương án tối ưu cho sự chuyển đổi thể chế chính trị một cách ôn hòa ở nước ta.
Nếu Hiến pháp sửa đổi vẫn duy trì thể chế toàn trị được thông qua và ban hành chính thức thì các thách thức mà đất nước và dân tộc đang đối mặt càng thêm nghiêm trọng dẫn tới hệ quả khôn lường, dân càng thất vọng và bất bình, uy tín của nước ta trong quan hệ quốc tế càng giảm sút. Đó thật sự là tai họa cho đất nước mà trách nhiệm thuộc về giới cầm quyền.
Vì vậy, Diễn đàn xã hội dân sự yêu cầu Quốc hội dừng việc thông qua bản Hiến pháp sửa đổi trong đó thể chế chính trị hiện hành vẫn được duy trì về cơ bản, kéo dài thời gian thảo luận về Hiến pháp và thật lòng tổ chức nghiên cứu, tranh luận một cách thẳng thắn, nghiêm túc và công khai về những điều cơ bản của thể chế chính trị đang còn ý kiến khác nhau.
Tuyên bố này được gửi tới các thành viên cơ quan lãnh đạo ĐCS và Nhà nước; đồng thời được công bố trên mạng xã hội để phổ biến rộng rãi, mong đồng bào trong và ngoài nước biểu thị sự đồng tình, hưởng ứng.
Ngày 23 tháng 9 năm 2013
Những người khởi xướng Diễn đàn xã hội dân sự
Ghi chú:
- Ý kiến hưởng ứng Tuyên bố này
xin gửi về địa chỉ e-mail: diendanxahoidansu@gmail.com
- Cách thức tham gia Diễn đàn sẽ được thông báo sau.

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI KÝ TÊN TUYÊN BỐ THỰC THI QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ 23-9-2013

STT Họ và tên, chức danh (nghề nghiệp, nơi làm việc), thành phố/ nước
1. Nguyễn Đông Yên, GS TSKH, nhà toán học, Hà Nội
2. Phạm XuânYêm, GS Vật lý, Paris, Pháp
3. Nguyễn Đắc Xuân, nhà văn, nhà nghiên cứu Lịch sử Văn hoá Huế, Huế
4. Tô Nhuận Vỹ, nhà văn, Huế
5. Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, cựu Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, Hà Nội
6. JB Nguyễn Hữu Vinh, blogger, Hà Nội
7. Nguyễn Hữu Vinh, cử nhân luật, doanh nhân, Hà Nội
8. Vũ Quang Việt, nguyên chuyên viên cấp cao của Liên Hiệp Quốc, New York, Hoa Kỳ
9. Phan Thế Vấn, bác sĩ, TP HCM
10. Trần Thanh Vân, kiến trúc sư, Hà Nội
11. Lưu Trọng Văn, nhà báo, nhà nghiên cứu văn hóa, TP HCM
12. Hà Dương Tường, nguyên giáo sư Đại học Công nghệ Compiègne, Pháp
13. Trần Thị Tươi, cộng tác viên báo chí, TP. HCM
14. Hoàng Tụy, GS Toán học, nguyên Chủ tịch IDS, Hà Nội
15. Vũ Quốc Tuấn, nguyên trợ lý của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Hà Nội
16. Phạm Quang Tuấn, PGS, Đại học New South Wales, Sydney, Australia
17. Nguyễn Thế Trường, đại tá, cựu chiến binh, nguyên phóng viên báo Quân đội Nhân dân, nguyên Tổng biên tập báo Quân giải phóng Trung Trung Bộ, Hà Nội
18. Nguyễn Trung, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan, nguyên trợ lý cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nguyên thành viên IDS, Hà Nội
19. Phạm Đình Trọng, nhà văn, TP HCM
20. Nguyễn Thị Khánh Trâm, nghiên cứu viên, Phân viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam tại TP HCM, TP HCM
21. Nguyễn Thị Ngọc Trai, hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam, hội viên Hội Nhà Báo Việt Nam, nguyên Phó Tổng biên tập báo Văn nghệ, Hội Nhà Văn Việt Nam, Hà Nội
22. Nguyễn Thị Ngọc Toản, GS, bác sĩ, đại tá cựu chiến binh, TP HCM
23. Phạm Gia Toàn, cán bộ nghỉ hưu, Hà Nội
24. Phạm Toàn, nhà giáo, Hà Nội
25. Nguyễn Tường Thụy, blogger, cựu chiến binh, Hà Nội
26. Nguyễn Thị Thục, nhà báo, nguyên phóng viên đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng, Đà Lạt
27. Phan Văn Thuận, Giám đốc Công ty TNHH Phú An Định, TP HCM
28. Trần Quốc Thuận, luật sư, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, TP HCM
29. Võ Văn Thôn, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp TP HCM, TP HCM
30. Trần Văn Thọ, GS Kinh tế, Tokyo, Nhật Bản
31. Đào Tiến Thi, thạc sĩ Ngữ văn, Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Hà Nội
32. Lê Thân, cựu tù chính trị Côn Đảo trước 1975, nguyên Tổng Thư ký Lực lượng Nhân dân Tranh thủ Dân chủ Đà Lạt (1966), TP HCM
33. Giuse Maria Lê Quốc Thăng, linh mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, TP HCM
34. Nguyễn Quốc Thái, nhà báo, TP HCM
35. Nguyễn Văn Thạch, kỹ sư, TP Đà Nẵng
36. Trần Công Thạch, cán bộ hưu trí, TP HCM
37. Bùi Ngọc Tấn, nhà văn, Hải Phòng
38. Lê Văn Tâm, TS Hóa học, nguyên Chủ tịch Hội Người Việt Nam ở Nhật Bản, TP HCM
39. Nguyễn Văn Tạc, giáo học hưu trí, Hà Nội
40. Trần Đình Sử, GS TS, Hà Nội
41. Tô Lê Sơn, kỹ sư, TP HCM
42. Đào Xuân Sâm, nguyên thành viên Tổ Tư vấn của Thủ tướng, Hà Nội
43. André Menras - Hồ Cương Quyết, nhà giáo, cựu tù trước 1975, Pháp
44. Trần Thị Quyên, nghề nghiệp tự do, TP HCM
45. Bùi Minh Quốc, nhà thơ, Đà Lạt
46. Đỗ Trung Quân, nhà thơ, TP HCM
47. Nguyễn Đăng Quang, nguyên cán bộ Bộ Công an, Hà Nội
48. Đặng Bích Phượng, cán bộ nghỉ hưu, Hà Nội
49. Phạm Xuân Phương, đại tá, nguyên chuyên viên Tổng cục Chính trị, cựu chiến binh, Hà Nội
50. Đoàn Văn Phương, nguyên cán bộ Ban Giao bưu Trung ương Cục Miền Nam, TP HCM
51. Nguyễn Thị Hoài Phương, làm nghề tự do, Hà Nội
52. Huỳnh Sơn Phước, nhà báo, nguyên Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, nguyên thành viên Viện IDS, Hội An
53. Nguyễn Hữu Phước, nhà báo, nguyên cán bộ Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam, TP HCM
54. Hoàng Xuân Phú, GS TSKH Toán học, Hà Nội
55. Phan Thị Hoàng Oanh, TS, giảng viên đại học, TP HCM
56. Hồ Ngọc Nhuận, nguyên Giám đốc chính trị, Chủ bút nhật báo Tin sáng Sài Gòn TP Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam TP HCM, TP HCM
57. Nguyễn Quang Nhàn, cán bộ công đoàn hưu trí, Đà Lạt
58. Phạm Xuân Nguyên, Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội, Hà Nội
59. Nguyễn Thái Nguyên, TS, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, Hà Nội
60. Trần Đức Nguyên, nguyên Trưởng ban Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội
61. Phạm Đức Nguyên, PGS, giảng viên cao cấp Đại học Xây dựng Hà Nội, Hà Nội
62. Hạ Đình Nguyên, cử nhân giáo khoa Triết Đại học Sài Gòn, cựu tù chính trị Côn Đảo, TP HCM
63. Nguyên Ngọc, nhà văn, nguyên thành viên IDS, Hội An
64. Kha Lương Ngãi, nguyên Phó Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải phóng, TP HCM
65. Trần Tố Nga, nữ cựu tù chính trị, cán bộ hưu trí, TP HCM, Paris
66. Phạm Gia Minh, TS, Hà Nội
67. Huỳnh Công Minh, linh mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, TP HCM
68. Huỳnh Tấn Mẫm, bác sĩ, Đại biểu Quốc hội khóa 6, nguyên Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn trước 1975, TP HCM
69. Nguyễn Khắc Mai, nguyên Vụ trưởng Ban Dân vận Trung ương, Hà Nội
70. Nguyễn Văn Ly (Tư Kết), nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Sở Văn hóa Thông tin TP HCM, TP HCM
71. Trần Lương, nghệ sĩ thị giác, Hà Nội
72. Ngô Vĩnh Long, GS Sử học, University of Maine, Hoa Kỳ
73. Trần Văn Long, nguyên Phó Bí thư Thành đoàn Thanh niên Cộng sản TP HCM, nguyên Tổng Thư ký Uỷ ban cải thiện chế độ lao tù miền Nam Việt Nam trước 1975, TP HCM
74. Hồ Uy Liêm, nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, Hà Nội
75. Nguyễn Quang Lập, nhà văn, TP HCM
76. Cao Lập, cựu tù chính trị Côn Đảo, nguyên Giám đốc Làng Du lịch Bình Quới thuộc Tổng công ty Du lịch Sài Gòn, TP HCM
77. Phạm Chi Lan, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, nguyên Viện phó Viện IDS, Hà Nội
78. Tương Lai, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học, nguyên thành viên Tổ Tư vấn của Thủ tướng, nguyên thành viên Viện IDS, TP HCM
79. Nguyễn Khuê, cán bộ hưu trí, TP HCM
80. Lê Xuân Khoa, nguyên giáo sư thỉnh giảng, Viện Chính sách Đối ngoại, Đại học Johns Hopkins, Washington, DC, Hoa Kỳ
81. Nguyễn Vi Khải, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, Hà Nội
82. Lê Phú Khải, nhà báo, nguyên phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, TPHCM
83. Phạm Khiêm Ích, PGS, nguyên Phó Viện trưởng Viện Thông tin, Uỷ ban Khoa học Xã hội Việt Nam. Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, Hà Nội
84. Hà Thúc Huy, PGS TS, giảng viên đại học, TP HCM
85. Nguyễn Thị Hoài Hương, làm nghề tự do, Hà Nội
86. Hoàng Hưng, làm thơ - dịch sách - làm báo, TP HCM
87. Nguyễn Đăng Hưng, TSKH, GS Đại học Liège, Bỉ, đã hồi hương, TP HCM
88. Nguyễn Thế Hùng, GS Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng
89. Nguyễn Mạnh Hùng (Nam Dao), nguyên GS Kinh tế, Đại học Laval, Quebec, Canada
90. Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh, Nghệ An
91. Ngô Kim Hoa, nhà báo tự do, TPHCM
92. Hồ Hiếu, cựu tù Côn Đảo, nguyên Chánh văn phòng Ban Dân vận Mặt trận, Thành uỷ TP HCM, TP HCM
93. Phạm Duy Hiển, GS, nguyên Viện trưởng Viện Hạt nhân Đà Lạt, nguyên thành viên IDS, Hà Nội
94. Phạm Duy Hiển, kỹ sư, Vũng Tàu
95. Võ Thị Hảo, nhà văn, Hà Nội
96. Đặng Thị Hảo, TS, nguyên Phó Ban Văn học Cổ cận đại, Viện Văn học, Hà Nội
97. Nguyễn Gia Hảo, nguyên thành viên Tổ Tư vấn của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, Hà Nội
98. Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, nguyên thành viên IDS, Hà Nội
99. Trần Hải Hạc, TS, nguyên PGS Đại học Paris 13, Paris, Pháp
100. Hoàng Thị Hà, giáo viên về hưu, Hà Nội
101. Ngô Thanh Hà, cán bộ hưu trí, TP HCM
102. Lê Công Giàu, nguyên Tổng thư ký Tổng hội Sinh viên Sài Gòn (1966-1967), nguyên Phó Bí thư Thường trực Đoàn Thanh niên Cộng sản TP HCM (1975-1980), nguyên Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP HCM (ITPC), TP HCM
103. Nguyễn Ngọc Giao, nguyên Phó Tổng thư ký Hội Người Việt Nam tại Pháp, Chủ biên tạp chí Diễn Đàn, Paris
104. Trần Tiến Đức, nhà báo, nguyên vụ trưởng Vụ Giáo dục - Truyền thông, Uỷ ban Quốc gia dân số và kế hoạch hóa gia đình, Hà Nội
105. Huy Đức, nhà báo, TP HCM
106. Uông Đình Đức, kỹ sư cơ khí, TP HCM
107. Phạm Văn Đỉnh, TSKH, Toulouse, Pháp
108. Nguyễn Đình Đầu, nhà nghiên cứu, TP HCM
109. Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam TP HCM, đại biểu Hội đồng Nhân dân TP HCM khóa 4, khóa 5, TP HCM
110. Nguyễn Duy, nhà thơ, TP HCM
111. Nguyễn Văn Dũng, nhà giáo, TP Huế
112. Trần Hữu Dũng, GS, nhà giáo nghỉ hưu, Dayton, Hoa Kỳ
113. Hoàng Dũng, PGS TS, TP HCM
114. Phạm Chí Dũng, nhà báo, TP HCM
115. Nguyễn Anh Dũng, nhà giáo, cựu chiến binh, Hà Nội
116. Lê Đăng Doanh, TS, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, nguyên thành viên IDS, Hà Nội
117. Nguyễn Xuân Diện, TS, Viện Hán Nôm, Hà Nội
118. Nguyễn Đắc Diên, bác sĩ, TP HCM
119. Tống Văn Công, nhà báo, nguyên Tổng biên tập báo Lao Động, TP HCM
120. Nguyễn Huệ Chi, GS, nguyên Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Văn học, Hà Nội
121. Huỳnh Ngọc Chênh, nhà báo, TP HCM
122. Ngô Bảo Châu, GS Toán học, Hà Nội, Chicago
123. Bùi Chát, Nhà Xuất bản Giấy vụn, TP HCM
124. Thái Văn Cầu, chuyên gia về không gian, Hoa Kỳ
125. Nguyễn Trọng Bình, nguyên Hiệu trưởng Đại học tại chức Hải Phòng, TP HCM
126. Nguyễn Nguyên Bình, Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội, Hà Nội
127. Huỳnh Kim Báu, nguyên Tổng thư ký Hội Trí thức Yêu nước TP HCM, TP HCM
128. Đặng Thị Nguyệt Ánh, TS, Hà Nội
129. Bùi Tiến An, cựu tù chính trị chuồng cọp Côn Đảo, nguyên cán bộ Ban Dân vận Thành ủy TP HCM, TP HCM
130. Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện IDS, Hà Nội

[1] Điều 19 của Công ước này còn có khoản kế tiếp như sau: 3-Việc hành xử quyền tự do phát biểu quan điểm đòi hỏi đương sự phải có những bổn phận và trách nhiệm đặc biệt. Quyền này chỉ có thể bị giới hạn bởi pháp luật vì nhu cầu: a-Tôn trọng những quyền tự do và thanh danh của người khác. b-Bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng, sức khỏe công cộng hay đạo lý.
2 Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền quy định tại điều 19: “Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận và bày tỏ quan điểm. Quyền này bao gồm sự tự do quan điểm mà không bị xen vào quấy rầy và được tự do tìm kiếm, thu nhận và quảng bá tin tức và tư tưởng qua mọi phương tiện truyền thông bất kể biên giới” và điều 20: “Mọi người đều có quyền tự do hội họp và lập hội, một cách ôn hòa. Không một ai có thể bị cưỡng bách gia nhập vào một đoàn thể”.

Danh sách ký tên Đợt 2 – hưởng ứng Tuyên bố 23/9 (tổng cộng đợt 1 và 2: 258 người)
131. Doãn Kiều Anh, kỹ sư, TP HCM
132. Lã Việt Dũng, kỹ sư tin học, Hà Nội
133. Nguyễn Việt Hà, kỹ sư, TP HCM
134. Chientrantien, Schanzen str 25, 90478 Nürnberg, CHLB Đức
135. Lê Quốc Chơn, nghiên cứu sinh TS Hóa vật liệu, Pháp
136. Nguyễn Thị Hải Yến, TS, CHLB Đức
137. Lê Nguyên Long, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội
138. Nguyên Thi Thanh Van, phóng viên, Paris, Pháp
139. Phan Quốc Tuyên, kỹ sư tin học, Genève, Thuỵ Sĩ
140. Nguyễn Quyền, công nhân, München, CHLB Đức
141. Gerardo Nguyễn Nam Việt, linh mục Giáo phận Vinh, Hoa Kỳ
142. Trần Kim Thập, giáo chức, Perth, Australia
143. Nguyễn Công Hệ, thuyền trưởng viễn dương, TP HCM
144. Đặng Lợi Minh, giáo viên hưu trí, Hải Phòng
145. Trịnh Trọng Thủy, đảng viên đã bỏ sinh hoạt 3 năm, Hà Nội
146. Nguyễn Bá Dũng, kỹ sư, Hà Nội
147. Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Hội Người Hải Phòng tại CHLB Đức
148. Joseph Le, CPA, Sydney, Australia
149. Tô Oanh, giáo viên THPT, đã nghỉ hưu, TP Bắc Giang, Bắc Giang
150. Võ Văn Tạo, nhà báo, Nha Trang, Khánh Hòa
151. Trương Long Điền, công chức hưu trí, Long Xuyên, An Giang
152. Ngô Khiết, công dân tự do, TP HCM
153. Nguyễn Hòa, Cao-học hành-chánh Sài-Gòn, đã nghỉ hưu, Hoa Kỳ
154. Le Mai Linh, thi sĩ/nhà văn, Hoa Kỳ
155. Phạm Đỗ Chí, nguyên chuyên viên cấp cao Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Washington DC, Hoa Kỳ
156. Hà Văn Thùy, nhà văn, thành phố Hồ Chí Minh
157. Hà Văn Chiến, cựu chiến binh, Thái Bình
158. Vu Huy Do, công nhân, Seattle, Hoa Kỳ
159. Nguyễn Thái Hùng, kỹ sư xây dựng, Vinh
160. Nguyễn Trung Thành, kỹ sư giao thông vận tải, Phú Thọ
161. Nguyễn Đình Lộc, nguyên Bộ trưởng Tư pháp, Hà Nội
162. Chu Sơn, làm thơ viết văn tự do, TP HCM
163. Nguyễn Thị Kim Thoa, bác sĩ, TP HCM
164. Hồ Quang Huy, kỹ sư, Nha Trang
165. Dao Minh Chau, Hà Nội
166. Nguyễn Thượng Long, viết báo tự do, Hà Nội
167. Lê Anh Hùng, blogger, Hà Nội
168. Bùi Ngọc Mai, nội trợ, TP HCM
169. Lê Văn Xuân, Đắk Lắk
170. Nguyễn Văn Pháp, kỹ sư công nghệ sinh học, Thanh Hoá
171. Lê Văn Sinh, cựu giảng viên Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Hà Nội
172. Nguyễn Văn Trì, TP Biên Hòa, Đồng Nai
173. Nguyễn Chương, nhà báo tự do, TP HCM
174. Hoàng Bá Long, kinh doanh, Hải Phòng
175. Nguyễn Hồng Khoái, sĩ quan quân đội về hưu, Hà Nội
176. Nguyen Phuc Nguyen, kĩ sư, đã nghỉ hưu, Hà Nội
177. Đinh Hoàng Giang, doanh nhân, Hải Phòng
178. Bùi Phan Thiên Giang, chuyên viên mạng máy tính, TP HCM
179. Nguyễn Anh Tuấn, nhà làm phim độc lập, Hà Nội
180. Hà Huy Sơn, luật sư, Công ty Luật TNHH Hà Sơn, Hà Nội
181. Nguyễn Ngọc Cúc, kỹ sư, Thủ Dầu Một, Bình Dương
182. Lê Đoàn Thể, Hà Nội
183. Ngô Thanh Tú, blogger, Cam Ranh, Khánh Hòa
184. Nguyễn Hùng Sơn, họa sĩ, Hà Đông, Hà Nội
185. Hoang Nguyen Thuy Khe, nhân viên văn phòng, TP HCM
186. Phạm Ngọc Cảnh Nam, nhà văn, Đà Nẵng
187. Lương Đình Dzụ, TS, chuyên gia tại Hoa Kỳ, cựu du học sinh tại Nhật Bản, Hoa Kỳ
188. Nguyễn Quang Vinh, cán bộ Bộ Quốc phòng, Hà Nội
189. Trần Công Khánh, hưu trí, Hải Phòng
190. Lê Công Định, luật sư, cựu tù nhân lương tâm, TP HCM
191. Đỗ Toàn Quyền, kỹ sư, TP HCM
192. Trương Công Minh, kỹ sư, TP HCM
193. Doãn Mạnh Dũng, kỹ sư, TP HCM
194. Trần Việt Thắng, thạc sĩ, Hà Nội
195. Nguyễn Khánh Dương, kỹ sư, Bình Thuận
196. Nguyễn Kim Thái, cử nhân, doanh nhân, Bà Rịa-Vũng Tàu
197. Đào Nguyên Ngọc, cựu chiến binh, CHLB Đức
198. Ngô Thúy, họa sĩ tự do, Hà Nội
199. Trần Rạng, giáo viên, TP HCM
200. Trần Thiện Kế, dược sĩ, Hà Nội
201. Thân Hải Thanh, nguyên Tổng Giám đốc Benthanhtourist, TP HCM
202. Trần Quốc Lộc, kỹ sư đã nghỉ hưu TP HCM
203. Nguyễn Kim Bình, TS Y Khoa, đã nghỉ hưu, Brisbane, Australia
204. Chu Mạnh Chi, nguyên giảng viên đại học, Đà Lạt
205. Đặng Lê Hoàng, chuyên viên công nghệ thông tin, TP HCM
206. Nguyễn Tấn Lạc, California, Hoa Kỳ, phụ trách websites: diendancuachungta.com và tudotongiao.wordpress.com
207. Nguyễn Quốc Thản, kỹ sư, Tokyo, Nhật Bản
208. Trần Minh Khôi, kỹ sư điện toán, Berlin, CHLB Đức
209. Đỗ Thành Nhân, MBA, quản lý doanh nghiệp, TP Quảng Ngãi
210. Nguyễn Vũ, kỹ sư, hành nghề tự do, TP HCM
211. Ngô Thị Kim Cúc, nhà văn, nhà báo, TP HCM
212. Đặng Minh Điệp, thạc sĩ, giảng viên đại học, TP HCM
213. Nguyễn Xuân Nghĩa, TS, TP HCM
214. Nguyễn Văn Viên, nhân viên IT, Hà Nội
215. Vũ Văn Vân, kỹ sư, Hà Nội
216. Nguyễn Văn Nhượng, kỹ sư, đang nghỉ hưu, Lausanne, Thụy Sĩ
217. Hà Dương Tuấn, nguyên chuyên gia công nghệ thông tin, Pháp
218. Phạm Vương Ánh, kỹ sư kinh tế, cựu sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam, Vinh
219. Vũ Quốc Ngữ, thạc sĩ, Hà Nội
220. Trần Anh Đức, sinh viên Luật, Hà Nội
221. Nguyễn Trung Hiếu, cử nhân Xã hội học, du học sinh tại Tokyo, Nhật Bản
222. Trần Hữu Kham, thương binh mù, cựu tù chính trị Côn Đảo, TP HCM
223. Việt Ông, kinh doanh, TP HCM
224. Hoàng Dương Tuấn, GS Đại học Công nghệ Sydney, Australia
225. Nguyễn Xuân Bách, kỹ sư, CHLB Đức
226. Tạ Thị Vân, kinh doanh, CHLB Đức
227. Nguyễn Hữu Chuyên, giáo viên, Thái Bình
228. Trần Ngọc Tuấn, nhà báo, CH Czech
229. Tran Ke Dung, đảng viên Đảng Lao động Australia, Australia
230. Đoàn Lâm Tất Linh, Kiên Giang
231. Nguyễn Đức Việt, chuyên viên công nghệ thông tin, Sydney, Australia
232. Khúc Thị Tình (Blog thơ Tiếng Sóng Biển), doanh nhân, CHLB Đức
233. Vũ Thị Nhuận, TS/nội trợ, TP Cần Thơ
234. Trần Ngọc Báu, hưu trí, Fribourg, Thuỵ Sĩ
235. Phan Văn Tráng, kỹ sư xây dựng, TP HCM
236. Cao Thiện Phước, kỹ sư, Pháp
237. Trần Tuấn Dũng, hưu trí, Quebec, Canada
238. Đào Duy Chữ, TS Khoa học tự nhiên, TP HCM
239. Nguyễn Duy, TP HCM
240. Lê Minh Hằng, TS, Hà Nội
241. Lê Hữu Minh Tuấn, cử nhân Sử, Quảng Nam
242. Nguyễn Trường Toản, Thanh tra Công trường Xây dựng, Houston, Hoa Kỳ
243. Phạm Hữu Uyển, IT, CH Czech
244. Trịnh Hồng Kỳ, cựu chiến binh, An Giang
245. Nguyễn Quốc Vũ, IT, CH Czech
246. Dang Ngoc Quang, nghề tự do, Hà Nội
247. Dương Tùng, Bình Dương
248. Nguyễn Anh Phú, biên tập viên, Hà Nội
249. Nguyễn Văn Lịch, làm nghề tự do, TP HCM
250. Phan Đắc Lữ, nhà thơ, TP HCM
251. Nguyễn Văn Duyên, kỹ sư, Hà Nam
252. Phạm Đưc Quý, chuyên viên nghỉ hưu, Hà Nội
253. Le Hung Dung, kinh doanh, CH Czech
254. Vũ Trung Đồng, kỹ sư, TP HCM
255. Nguyễn Công Huân, biên tập viên trang Dân Luận, PGS Đại học Aaborg, Đan Mạch
256. Vũ Mạnh Hùng, Warszawa, Ba Lan
257. Hồ Trọng Đễ, kỹ sư cơ khí, TP HCM
258. Nguyen Hong Duc, kỹ sư, Hà Nội

Danh sách ký tên Đợt 3 – hưởng ứng Tuyên bố 23/9 (tổng cộng đợt 1, 2 và 3: 375 người) (đã xoá 7 người trùng tên)
259. Trần Đức Hào, cựu tù nhân, cựu sĩ quan Việt Nam Cộng Hoà, TP Đà Nẵng
260. Trịnh Xuân Thuỷ, kinh doanh, TP HCM
261. Đàm Quốc Khánh, kỹ sư Hàng hải, TP HCM
262. Chu Trọng Thu, cựu giảng viên Đại học Sư phạm, cựu chiến binh, TP HCM
263. Vũ Ngọc Thăng, dịch giả, Canada
264. Nguyễn Minh Khanh, kỹ sư Tin học, Paris, Pháp
265. Ngô Văn Hòa, thợ may, Hòa Vang, Đà Nẵng
266. Nguyễn Văn Phúc, kỹ sư, Bình Định
267. Nguyễn Đình Ấm, nhà báo, Hà Nội
268. Lê Mạnh Quang, thạc sĩ, nguyên là giảng viên Đại học Tây Bắc
269. Hoàng Quý Thân, PGS TS, Hà Nội
270. Bùi Trần Đăng Khoa, luật sư, TP HCM
271. Nguyễn Khánh Trung, TS, Pháp
272. Phan Bích Hoàng Thu, kỹ sư, TP HCM
273. Nguyễn Hồng Kiên, TS Sử học, Viện Khảo cổ học, Hà Nội
274. Đinh Huyền Hương, nhà giáo, đã nghỉ hưu, TP HCM
275. Nguyễn Ngọc Thạch, hưu trí, TP HCM
276. Bùi Quang Thắng, thạc sĩ quản trị kinh doanh, Hà Nội
277. Huỳnh Thục Vy, blogger bất đồng chính kiến, Quảng Nam
278. Vũ Sỹ Hoàng, phóng viên tự do, blogger Hành Nhân
279. Lưu Văn Minh, sinh viên, Hà Nội
280. Nguyễn Ngọc Sẵng, TS giáo dục, tiểu bang Arizona, Hoa Kỳ
281. Mai Nhật Đăng, học sinh, Tokyo, Nhật Bản
282. Nguyễn Quốc Quân, TS Toán, cựu tù nhân lương tâm, California, Hoa Kỳ
283. Đào Thanh Thủy, cán bộ hưu trí, Hà Nội
284. Đặng Đình Cung, kỹ sư tư vấn, Pháp
285. Phạm P Long, kỹ sư, Hoa Kỳ
286. Tho Lê, nghỉ hưu, Victoria, Australia
287. Hoàng Quốc Hùng, doanh nhân, Praha, CH Czech
288. Quang Tran, IT, Hoa Kỳ
289. Nguyen Quang Tuyen, nghệ sĩ thị giác, San Francisco, California, Hoa Kỳ
290. Bùi Văn Phú, GS Đại học Cộng đồng California, nhà báo tự do
291. Trương Lợi, kỹ sư, TP HCM
292. Lý Đăng Thạnh, người chép sử, TP HCM
293. Lê An Vi, cử nhân Luật, Hà Nội
294. Lê Dũng, blogger, Hà Nội
295. Trần Thị Thanh Tâm, nội trợ, Warzsawa, Ba Lan
296. Trần Xuân Sơn, Hà Nội
297. Nguyễn Khánh Hưng, thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA), Sacramento, California
298. Châu Kỳ, Chemical Engineer, Hoa Kỳ
299. Hồ Văn Tích, kỹ sư, TP HCM
300. Dinh Khac Luong, kỹ sư cơ khí, Hà Nội
301. Nguyễn Phúc Thọ, kỹ sư Tin học, Colombes, Pháp
302. Nguyễn Hồng Phi, họa sĩ, Bangkok, Thái Lan
303. Lê Văn Sinh, MBA, Vương Quốc Anh
304. Đỗ Minh Tuấn, nhà thơ, đạo diễn, Hà Nội
305. Phạm Thanh Lâm, kỹ sư điện tử, Copenhagen, Đan Mạch
306. Phạm Văn Điệp, Chủ nhiệm Câu lạc bộ những người Việt mong muốn Việt Nam hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ, Liên Bang Nga
307. Âu Dương Thệ, TS, Hiệp hội Dân chủ và Phát triển Việt Nam, Dortmund, Đức
308. Ngô Trừng Bình, An Giang
309. Nhâm Thiếu Bảo, kỹ sư cơ khí, Hà Nội
310. Vũ Tiến Nga, kỹ sư cơ khí, TP HCM
311. Nguyễn Trung Luân, Trưởng phòng, Sở Công Thương TP HCM
312. Ngọc Nam Phương, Cao Bằng
313. Châu Xuân Nguyễn, blogger, kỹ sư cơ khí, Melbourne, Australia
314. Phan Như Hiển, Núi Thành, Quảng Nam
315. Đỗ Đăng Liêu, Australia
316. Châu Kỳ, Engineer, Los Angeles, Hoa Kỳ
317. Huỳnh Bảo Đức, TP HCM
318. Nguyễn Văn Hưng, nghề tự do, cựu sĩ quan Việt Nam Cộng Hoà, California, Hoa Kỳ
319. Cao Tan-Lôc, Paris, Pháp
320. Pham Van Thanh, Hoa Kỳ
321. Nguyễn Thành Chiến, nghiên cứu sinh, Zweibrueken, CHLB Đức
322. Huỳnh Công Thuận, blogger, TP HCM
323. Đỗ Hữu Tuyến, học sinh, Vũ Thư, Thái Bình
324. Nguyễn Quốc Hưng, linh mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, hiện làm việc tại Roma, Italia
325. Mike Nguyễn, Engineering Manager, Michigan, Hoa Kỳ
326. Phạm Kỳ Đăng, làm thơ, dịch thuật, hành nghề tự do, Berlin, CHLB Đức
327. Trần Công Thắng, bác sĩ, Kristiansand, Na Uy
328. Đỗ Như Phương, kỹ sư, nguyên đảng viên Đảng Cộng sản, Hungary
329. Quan Vinh, chuyên viên tin học, Rome, Italia
330. Vũ Tuấn, TS điện tử, CHLB Đức
331. Bùi Tín, nhà báo tự do, Pháp
332. Nguyễn Trọng Hoàng, bác sĩ y khoa, Paris, Pháp
333. Trần Trung Sơn, TS, giảng viên trường Sĩ quan Không quân
334. Nguyễn Xuân Thọ, kỹ sư điện tử, CHLB Đức
335. Nguyễn Văn Hóa, Insurance Broker (California State), San Jose, California, Hoa Kỳ
336. Tran Mai Sinh, CHLB Đức
337. Le Thanh Hong, CPA, Melbourne, Australia
338. Lê Đặng Thụy, Na Uy
339. Hoàng Lan, nguyên giảng viên Đại học Sư phạm TP HCM, TP HCM
340. Lê Cường, Graphic Designer, Hoa Kỳ
341. Đại Nghĩa, cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hoà, Hoa Kỳ
342. Nguyễn Văn Cung, nhạc sĩ, thượng tá Quân đội Nhân dân Việt Nam, Hà Nội
343. Trần Đức Thạch, nhà thơ, Nghệ An
344. Nguyễn Lân Thắng, kỹ sư xây dựng, Hà Nội
345. Phan Văn Song, nguyên Quyền Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Bến Tre, Australia
346. Hoàng Minh Giám, linh mục, Nam Định
347. Vũ Minh Trí, kĩ sư cơ khí, Cầu Giấy, Hà Nội
348. Tung Nguyen, Oklahoma City, Oklahoma, Hoa Kỳ
349. Ngô Đức Đoàn, kế toán, TP Bà Rịa, Bà Rịa-Vũng Tàu
350. Trần Đức Cung, TS, hưu trí, TP HCM
351. Nghiệp Nguyễn Duy, doanh nhân, Thừa Thiên Huế
352. Đinh Tấn Lực, blogger, BKK/VTE/PNH/KUL/MNL - SouthEast Asia
353. Le Xuan Quang, cựu chiến binh, TP HCM
354. Nguyễn Văn Sang, nông dân, Bắc Giang
355. Ngô Đức Thọ, PGS TS Ngữ văn, nghỉ hưu, Hà Nội
356. Đào Công Tiến, nguyên Hiệu trưởng Đại học Kinh tế, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, TP HCM
357. Trần Thọ Hưng, kỹ sư cầu đường, TP HCM
358. Nguyễn Minh Mẫn, kỹ sư Hoá học, Misissauga, Ontario, Canada
359. Vũ Thị Phương Anh, PhD, giảng viên, nghiên cứu giáo dục, TP HCM
360. Lê Văn, TS Vật lý, TP HCM
361. Nguyễn Anh Tuấn, GS TS, Hà Nội
362. Nguyễn Hữu Tế, TP HCM
363. Bùi Quang Lộc, giáo viên, TP HCM
364. Dương Sanh, cựu giáo viên, Khánh Hòa
365. Nguyễn Ánh Tuyết, cán bộ viễn thông, Hà Nội
366. Phi Vũ, công nhân, blogger, California, Hoa Kỳ
367. Nguyễn Phương Chi, nguyên biên tập viên chính Tạp chí Nghiên cứu Văn học, Viện Văn học (đã nghỉ hưu), Hà Nội
368. Nhật Tuấn, nhà văn, TP HCM
369. Vũ Hải Long, TSKH, cán bộ Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam, đã nghỉ hưu, TP HCM
370. Trần Quốc Hùng, cựu giáo viên, TP HCM
371. Nguyễn Steve, ngành IT, Sydney, Australia
372. Dao Kim Son, kinh doanh tự do, TP HCM
373. Phan Lê Tuấn, TP HCM
374. Phạm Kỳ Thụy, kỹ sư xây dựng, Cầu Giấy, Hà Nội
375. Lê Ngọc Xuân, TP HCM

Danh sách ký tên Đợt 4 – hưởng ứng Tuyên bố 23/9 (tổng cộng các đợt 1- 4: 497 người)
376. Nguyễn Trần Dũng, công ty cổ phần, Hà Nội
377. Đoàn Thanh Liêm, Costa Mesa, California, Hoa Kỳ
378. Đào Thu Huệ, giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội
379. Lê Hà, công nhân, Nuremberg, CHLB Đức
380. Tony Bùi, Pháp
381. Trương Văn Lợi, nghị viên Hội đồng thành phố Dandenong, tiểu bang Victoria, Australia
382. Nguyễn Ngọc Sơn, kinh doanh, cựu chiến binh, TP HCM
383. Nguyễn An Liên, công nhân, TP Đà Nẵng
384. Lê Tân, blogger, TP HCM
385. Ngô Thị Hồng Lâm, nhân viên nghiên cứu lịch sử Đảng, đã nghỉ hưu, TP Vũng Tàu
386. Đinh Thái Trung, Giám đốc Trung tâm Khai Trí (trường tư thục Việt- Mỹ), Houston,Texas, Hoa Kỳ
387. Trần Đình Thắng, cựu giảng viên, TP HCM
388. Nguyên Ân, nhà báo / nhà thơ, California, Hoa Kỳ
389. Nguyễn Đức Giang, cựu chiến binh, Hà Nội
390. Nguyễn Tường Tâm, luật gia, San Jose, Hoa Kỳ
391. Trần Tư Bình, giáo chức, Sydney, Australia
392. Nguyễn Văn Cường, kỹ sư xây dựng cầu đường, Hải Dương
393. Lê Văn Tuynh, blogger, Phan Thiết
394. Phạm Tư Thanh Thiện, nguyên Phó Trưởng ban Việt ngữ Đài RFI, Pháp
395. Dương Văn Nam, công nhân viễn thông, Nam Định
396. Nguyễn Thanh Bình, Sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, Hà Nội
397. Dương Hồng Lam, nguyên cán bộ Ban Tuyên huấn miền Nam, hưu trí, TP HCM
398. Rick Phan, kỹ sư, Canada
399. Nguyễn Đức Phổ, nông dân, Lâm Đồng
400. Nguyễn Thanh Xuân, công nghệ thông tin, TP HCM
401. Nguyễn Minh Nhựt, programer & designer, TP HCM
402. Trịnh Lê Thanh, kỹ sư vô tuyến điện, quận Lê Chân, Hải Phòng
403. Phùng Hoài Ngọc, thạc sĩ, cựu giảng viên đại học, An Giang
404. Lê Hồng Quang, kinh doanh, TP HCM
405. Lê Văn Oanh, kỹ sư, Hà Nội
406. Phạm Thị Lâm, cán bộ hưu trí, Hà Nội
407. Ngô Điều, sĩ quan nghỉ hưu, đảng viên lớp 6-1-1960, Hà Nội
408. Lê Anh Dũng, lao động tự do, Hải Phòng
409. Lương Văn Liệt, nguyên là cán bộ lực lượng Thanh niên Xung phong, cán bộ Chi cục Thuế TP HCM
410. Nguyễn Thành Nhân, kỹ sư, TP HCM
411. Nguyễn Đăng Lập, kỹ sư kinh tế, TP Bà Rịa, Bà Rịa-Vũng Tàu
412. Lương Đỗ Long, công nhân, Mỹ Đình, Hà Nội
413. Trần Phúc Thông, cựu chiến binh Việt-Campuchia-Lào, Hà Nội
414. Huỳnh Trung Hiếu, xã Phước Hưng, huyện Trà Cú, Trà Vinh
415. Bùi Kim Nhung, hưu trí, TP HCM
416. Phan văn Phong, kinh doanh tự do, Hoàn Kiếm, Hà Nội
417. Phạm Xuân Hưng, trình dược viên, Hà Nội
418. Nguyễn Minh Khang, nhân viên vi tính, TP HCM
419. Nguyễn Ngọc Hoài Ân, kỹ sư tin học, TP HCM
420. Lê Xuân Diệu, cử nhân Kinh tế, kinh doanh tự do, Đắk Lắk
421. Lưu Quý Định, kỹ sư, Munich, CHLB Đức
422. Trương Vĩnh Phúc, cử nhân, cựu chiến binh, Hà Nội
423. Bùi Thanh Thám, kế toán, TP HCM
424. Xà Quế Châu, đầu bếp, TP HCM
425. Trần Quang Thành, nhà báo, cựu phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Slovakia
426. Phạm Văn Giang, hướng dẫn viên du lịch, Hà Nội
427. Trần Văn Khoản, nguyên cựu chiến binh, nguyên đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (vào Đảng năm 1974, từ bỏ năm 1989), nghề tự do, TP Vũng Tàu
428. Trần Văn Terry, công nhân, Irvine CA, Hoa Kỳ
429. Hoang Dinh, System Engineer, Odense, Đan Mạch
430. Nguyen Van Trien, San Diego, California, Hoa Kỳ
431. Nguyễn Hoành Hùng, kỹ sư, Vũng Tàu
432. Hà Nguyễn, Đà Lạt, Lâm Đồng
433. Trọng Nghĩa, kỹ sư máy tàu biển, Hải Phòng
434. Nguyễn Quốc Lân, giáo viên, nghỉ hưu
435. Nguyễn Hữu Trường, công dân tự do, Bình Dương
436. Nguyễn Anh Tuấn, kiến trúc sư, Hà Nội
437. Trần Ngọc Sơn, kỹ sư, Pháp
438. Nguyễn Thanh Hằng, dược sĩ, Pháp
439. Võ Quang Luân, hưu trí, Hà Nội
440. Hoàng Lê Nam, kỹ sư Tin học, Hà Nội
441. Bui Quang Trung, kỹ sư xây dựng, Pháp
442. Nguyễn Kiến Phước, nhà báo, TP HCM
443. Hoàng Mười, cán bộ nghỉ hưu, Cầu Giấy, Hà Nội
444. Trần Văn Vinh, cử nhân luật, hướng dẫn du lịch, Hà Nội
445. Dao Quang Huy, doanh nhân, Praha, CH Czech
446. Khoa Nguyễn, COS, Virginia, Hoa Kỳ
447. Lanney Trần, Phụ tá Pháp lý/Giáo dục, California, Hoa Kỳ
448. Mai Văn Tuất, tức Facebooker Văn Ngọc Trà, kỹ sư, TP HCM
449. Trần Văn Tuyến, sinh viên, TP HCM
450. Nguyễn Sĩ Đáng, kiến trúc sư, Australia
451. Nguyễn Thị Tuyết Thanh, nhân viên phụ trách nhà cửa, London, Anh Quốc
452. Vũ Văn Thịnh, bác sĩ, đã nghỉ hưu, Thái Nguyên
453. Đặng Vũ Giang, TS, cán bộ nghiên cứu, Hà Nội
454. Hồng Sa Ngạn, giáo viên, Lai Châu
455. Nguyễn Trung Tôn, mục sư, Quảng Xương, Thanh Hóa
456. Nguyen Anh Tam, kỹ sư công trình, giám đốc công trình chuyên ngành về tự động hoá, Canada
457. Dương Văn Vinh, nguyên sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam, TP HCM
458. Võ Thanh Hà, giáo viên, Hà Nội
459. Đặng Nguyễn Hoài Mơ, TP HCM
460. Nguyễn Phương Quân, Xây dựng - Nội thất, Hà Nội
461. Lương Đình Cường, Tổng Biên tập Báo điện tử NguoiViet
462. Peter Nguyen Duc Hung, nhân viên bưu điện, Oslo, Na Uy
463. Nguyễn Zion, hưu trí, Philadelphia, Hoa Kỳ
464. Nguyễn Văn Nghiêm, lao động tự do, TP Hòa Bình, Hòa Bình
465. Phạm Thông, nghề tự do, Hà Nội
466. Nguyễn Kim Huân, kỹ sư xây dựng, Hà Nội
467. Nguyễn Duy Hải, giáo viên, Long An
468. Phan Đức Vinh, vi tính, Sydney, Australia
469. Nguyễn Mê Linh, TS, TP HCM
470. Lê Khánh Hùng, TS công nghệ thông tin, Hà Nội
471. Đặng Trường Lưu, hoạ sĩ, nhà phê bình Mỹ thuật, Hà Nội
472. Trần Quốc Túy, kỹ sư Hóa, hưu trí, Hà Nội
473. Bùi Chí Tâm, nghề tự do, Quảng Ngãi
474. Võ Văn Rân, hưu trí, Hoa Kỳ
475. Thùy Linh, nhà văn, Hà Nội
476. Đông Xuyến, Dr. Tâm lý Trị liệu, California, Hoa Kỳ
477. Hà Văn Thịnh, nhà giáo, Huế
478. Phạm Trung Kiên, thạc sĩ sử học, dạy học, Hà Nội
479. Trần Nhật Phương, công nhân, Nghệ An
480. Lê Thanh Quang, nguyên là cơ sở cách mạng Biệt Động Thành Đà Nẵng 1973 – 1975, chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia 1977 – 1981, làm nông, Đà Nẵng
481. Nguyễn Trọng Quyết, luật sư, Hải Dương
482. Bùi Như Giang, sinh viên y khoa, TP HCM
483. Ngô Thanh Nhã, Canada
484. Nguyễn Thành Trung, công nhân, Bình Dương
485. Nguyễn Mạnh Hùng, nhà giáo, cựu chiến binh, TP HCM
486. Ngô Văn Hiếu, nguyên Tổng Thư ký Ủy ban Đòi Nhân quyền cho Việt Nam, nguyên Tổng Thư ký Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, Hoa Kỳ
487. Tô Hoà, nhà báo, nguyên Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải phóng, TP HCM
488. Nguyễn Công Minh, linh mục, TP HCM
489. Phero Nguyễn Văn Khải, linh mục Dòng Chúa Cứu Thế, Hà Nội
490. Huỳnh Minh Tú, kinh doanh tự do, blogger, Berlin, CHLB Đức
491. Vũ Ngọc Tuyến, sĩ quan quân đội nghỉ hưu, Hà Nội
492. Nguyễn Quang Huy đã nghỉ hưu, Bắc Ninh
493. Nguyễn Huy Hoàng, kinh doanh, Hà Nội
494. Andy Vu, công nhân, Sydney, Australia
495. Nguyễn Việt Bách (bút danh Phan Thành Đạt), hướng dẫn viên du lịch, luật gia, Pháp
496. Phạm Minh Hoàng, nguyên giảng viên Đại học Bách Khoa TP HCM
497. Ngô Văn Phương, nguyên Đại biểu Hội đồng Nhân dân TP HCM, TP HCM

Danh sách ký tên Đợt 5 – hưởng ứng Tuyên bố 23/9 (tổng cộng các đợt 1- 5: 623 người)
498. Nguyễn Trung Dân, nhà báo, Giám đốc Chi nhánh Nhà Xuất bản Hội Nhà Văn, TP HCM
499. Nguyễn Trọng Tạo, nhà thơ - nhạc sĩ - nhà báo, Hà Nội
500. Huy Trần, Đại học Viên, Áo
501. Hoàng Xuân Sơn, luật sư, TP HCM
502. Võ Đăng Khoa, thạc sĩ công nghệ thông tin, Houston, Texas, Hoa Kỳ
503. Nguyễn Mạnh Cường, kinh doanh, CH Czech
504. Đạt Nguyễn, PhD, Virginia Commonwealth University, Hoa Kỳ
505. Phạm Duy Lương (Trí Dân), Aš, CH Czech
506. Nguyễn Nguyên Khôi, Perth, Australia
507. Vũ Đức Khanh, luật sư, Ottawa, Canada
508. Nguyễn Tiến Dũng, cử nhân công nghệ thông tin, trung tá Bộ đội Biên phòng, đã nghỉ hưu, Thanh Hoá
509. Trần Văn Tiến, kinh doanh, CH Czech
510. Nguyễn Ánh Tuyết, cử nhân kinh tế, London, Vương quốc Anh
511. Nguyễn Quế Hương, kiến trúc sư, HCM
512. Trần Văn Thiện, kỹ sư, Hà Nội
513. Nguyễn Hồng Quân, kỹ sư kết cấu, Hoa Kỳ
514. Toàn Khanh Hoàng, kỹ sư tin học, Frankfurt, CHLB Đức
515. Nguyen Dinh Thang, TS, kỹ sư cơ khí, Tổng Giám đốc, Hoa Kỳ
516. Ngô Trí, đã về hưu, Port Coquitlam, Canada
517. Ngo Bao Vinh, kỹ sư xây dựng, Australia
518. Hoàng Đức Vương, kỹ sư, TP HCM
519. Lê Quang, thạc sĩ giáo dục, Hà Nội
520. Đặng Lâm, nhân viên xã hội, Vancouver, Canada
521. Nguyễn Ái Chi, nguyên cán bộ phòng Tuyên huấn trường Đại học Thương Mại, TP HCM
522. Hoang Tam Tam, kỹ sư, nghề tự do, Australia
523. Lê Hồng Phong, cử nhân kinh tế, Hà Nội
524. Huỳnh Thị Thu, kế toán, FDI, Trảng Bom, Đồng Nai
525. Đỗ Thái Bình, kỹ sư đóng tàu, TP HCM
526. Đức Long, TS, bác sĩ, TP HCM
527. Đoàn Văn Cánh, nguyên giảng viên cao cấp trường đại học, Hà Nội
528. Đỗ Đình Oai, giáo viên Toán, Quảng Ngãi
529. Nguyễn Thanh Cường, kinh doanh, TP HCM
530. Pham Nguyen, kỹ sư tin học, Washington DC, Hoa Kỳ
531. Ta Thanh, công nhân, Hoa Kỳ
532. Phan Tấn Hải, nhà văn, Hoa Kỳ
533. Phung Thi Ly, cử nhân, TP HCM
534. Lê Bách Phong, kinh doanh, Bà Rịa-Vũng Tàu
535. Bùi Kiến Quốc, kiến trúc sư, thạc sĩ khoa học về Đô thị học, doanh nhân, Hà Nội
536. Dương N Ánh, kỹ sư dầu khí, chuyên viên dầu cát & khí đá, Houston, Hoa Kỳ
537. Đinh Quang Minh, cử nhân kinh tế, Hà Nội
538. Hàn Quang Vinh, kỹ sư tin học, Hà Nội
539. Trần Ngọc Thạch, cán bộ lâm nghiệp, Bình Định
540. Vũ Duy Thắng, kinh doanh tự do, Đông Anh, Hà Nội
541. Khổng Hy Thiêm, kỹ sư điện, Khánh Hòa
542. Nguyễn Quốc Minh, nhà thơ, Hà Nội
543. Ngô Đình Thục, nghỉ hưu, Hoa Kỳ
544. Nguyễn Đức Tùng, M.D., Vancouver, Canada
545. Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường, Hà Nội
546. Vũ Trí Đức, nghề tự do, Hà Nội
547. Vũ Bất Khuất, người làm thơ, TP Rạch Giá
548. Mai Sơn, viết văn, dịch thuật, TP HCM
549. Lê T Hong Hạnh, hưu trí, Hà Nội
550. Trần Thanh Trác, giảng viên, TP HCM
551. Nguyễn Vi Khải, TS, Hà Nội
552. Trần Tuấn Lộc, cử nhân Kinh tế, cử nhân Luật, TP HCM
553. Nguyễn Thị May, giáo viên, Điện Biên
554. Lê Mạnh Đức, kỹ sư hưu trí TP HCM
555. Nguyễn Hữu Giải, linh mục Công giáo, Tổng Giáo phận Huế
556. Phan Văn Lợi, linh mục Công giáo, Giáo phận Bắc Ninh
557. Trần Nam, sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã nghỉ hưu, Lâm Đồng
558. Nguyễn Văn Trường, kinh doanh, Đồng Nai
559. Lê Đăng Dung, kỹ sư thủy lợi, Hà Nội
560. Nguyễn Bá Toàn, kỹ sư, đã nghỉ hưu
561. Cao Vi Hiển, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Kon Tum
562. Hoàng Đức Doanh, nghỉ hưu, Hà Nam
563. Hoàng Cao Nhân, kỹ sư tin học, TP HCM
564. Nguyen Huu Hiep, tài xế, TP HCM
565. Nguyễn Hoàng Long, bác sĩ, cựu tù nhân chính trị, Đà Nẵng
566. Chu Quốc Khánh, kỹ sư điện tử, cử nhân kinh tế, Hà Nội
567. Nguyễn Văn Chinh, kỹ sư cơ khí, Hà Nội
568. Đặng Phương Bắc, nhà giáo, Thái Bình
569. Nguyễn Thị Xuân Phượng, nhà hoạt động văn hóa, TP HCM
570. Nguyễn Việt, doanh nhân, Vương quốc Anh
571. Phạm Hồng Thanh, cử nhân, Hà Nội
572. Lê Thăng Long, doanh nhân, kỹ sư viễn thông, cựu tù nhân lương tâm, TP HCM
573. Lại Đức Hưng Quốc, TS, Maryland, Hoa Kỳ
574. Nguyễn Hồng Việt, Giám đốc doanh nghiệp, TP HCM
575. Vũ Văn Hiền, viên chức, Hà Nội
576. Hoàng Ngọc Cầm, TSKH, Hà Nội
577. Trần Quang Ngọc, kỹ sư điện, đã nghỉ hưu, Stuttgart, CHLB Đức
578. Phạm Minh Đức, bỏ việc, Quảng Ngãi
579. Nguyễn Chí Cường, thông dịch viên Việt Nhật, Kanagawa, Nhật Bản
580. Hoàng Quang Thái, chuyên viên điện toán hồi hưu, Hannover, CHLB Đức
581. Nguyễn Thạch Cương, TS nông nghiệp, Hà Tây
582. Nguyen Thien Công, kỹ sư cơ khí, buôn bán, hãng Mercedes, Werk Duesseldorf, CHLB Đức
583. Hoàng Nguyên, kỹ sư xây dựng, Quảng Ngãi
584. Nguyễn Kim Quang, cựu giáo viên, TP Cần Thơ
585. Vũ Thi Bích, hưu trí, Paris, Pháp
586. Nguyễn Đức Toàn, thạc sĩ kỹ thuật môi trường, TP HCM
587. Nguyễn Tiến Dũng, kinh doanh, TP Vinh
588. Trương Thế Kỷ, kỹ sư, CHLB Đức
589. Trần Đình Phan Tiến, thường dân, TP HCM
590. Ngô Thái Văn, kỹ sư, Missouri, Hoa Kỳ
591. Nguyễn Khuê Tú, sinh viên, Vancouver, Canada
592. Nguyễn Đức Nhuận, hưu trí, GS TSKH, nguyên Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển SEDET CNRS/Université Paris 7, Pháp
593. Trương Minh Tịnh, Giám đốc Công ty Tithaco PTY LTD, Australia
594. Tuyet Ha, California, Hoa Kỳ
595. Minh Trinh Nguyen, cựu chiến binh, nguyên nghiên cứu viên Viện Mác-Lênin Hà Nội, Koblenz, CHLB Đức
596. Thi Bich Hang Nguyen, nội trợ, Koblenz, CHLB Đức
597. Phan Dang Khoi, LLB, J. D. Westminster, California, Hoa Kỳ
598. Nguyễn Văn Thân, kỹ sư điện toán, thành viên của "Tuyên bố của các Công dân Tự do", California, Hoa Kỳ
599. Vũ Thế Dũng, nhà văn, nhà thơ, Giám đốc NXB VIPEN, Berlin, CHLB Đức
600. Đào Tấn Anh Trúc, thợ điện, Pháp
601. Phạm Cường, đạo diễn, CHLB Đức
602. Hùng C Nguyễn, khoa học gia, Sydney, Australia
603. Lương Văn Điền, Graphic Designer, TP Huế
604. Lê Văn Hưng, kỹ sư lâm nghiệp, Đắk Lắk
605. Ky Dinh Pham, cựu thẩm phán Việt Nam Cộng Hoà, Australia
606. Lê Hữu Chính, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, Toronto, Canada
607. Vũ Công Giao, giảng viên đại học, Hà Nội
608. Mai Tiến Dũng, doanh nhân, T PHCM
609. Nguyễn Huy Tưởng, luật sư, Bình Dương
610. Lê Vĩnh Trương, nghề nghiệp vận tải tổng hợp, TP HCM
611. Bùi Đình Sệnh, công dân Việt Nam, Từ Liêm, Hà Nội
612. Trần Văn Lương, nghề tự do, Chương Mỹ, Hà Nội
613. Đỗ Quang Tuyến, kỹ sư, Seattle, Washington, Hoa Kỳ
614. Nguyễn Tấn Thành, doanh nhân, Nha Trang
615. Randy Vu, Los Angeles, Hoa Kỳ
616. Ken Nguyễn, thầu khoán (contractor), San Jose, California, Hoa Kỳ
617. Nguyễn Long Giang, kỹ sư đô thị, TP Vinh, Nghệ An
618. Phan Văn Thanh, đã nghỉ hưu, Hà Nội
619. Hồ Sỹ Lâm, kỹ sư xây dựng, Nghệ An
620. Phung Truong, cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hoà, Hoa Kỳ
621. Nguyễn Thanh Nga, MBA, Hà Nội
622. Lê Hà Phú, kỹ sư lâm nghiệp, Hà Đông, Hà Nội
623. Nguyễn Dương, công nhân, Orlando, Florida, Hoa Kỳ