Bạc như Nguyễn Phú Trọng!

Khi Mỹ có xả súng, Ông Trọng gửi điện chia buồn.

Phạm Minh Vũ|

Cho tới giờ phút này, với tư cách là Chủ tịch nước Ông Trọng hay văn phòng chủ tịch nước không có một thông báo chính thức nào về vụ 39 người Việt chết ở UK.

Khi Mỹ có xả súng, Ông Trọng gửi điện chia buồn.

Được tin cựu Tổng thống Pháp Jacques Chỉac qua đời, Ông Trọng gửi điện chia buồn.

Khi Được tin Quốc vương thứ 7 của Malaysia qua đời, Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện chia buồn.

Được tin các vụ đánh bom tại Sri Lanka làm nhiều người thiệt mạng và bị thương Ông Trọng gửi điện chia buồn....

Thế mà 39 đồng bào của Ông chết tức tưởi mà ông chẳng quan tâm chẳng đoái hoài.

Chủ tịch nước như Ông có xứng đáng không Ông Trọng?

Đảng quá bạc bẽo với đồng vào của mình, chắc là chia buồn Pháp Mỹ vì có đô la, chứ quan tâm đồng bào mình chỉ thêm tốn tiền Ông Trọng nhỉ?