#StopTheCrackdownVN: Thư gửi các lãnh đạo quốc gia APEC

Ngày 7 tháng 11, 2017

Kính gửi các nhà lãnh đạo APEC,

Trong lúc quý vị đang chuẩn bị để đến dự buổi họp của diễn đàn APEC (Hợp Tác Kinh Tế Châu Á-Thái Bình Dương) tại Đà Nẵng, Việt Nam, vào hai ngày 11-12 tháng Mười Một sắp tới đây, chúng tôi muốn quý vị lưu tâm đến tình trạng nhân quyền ngày càng tồi tệ của quốc gia chủ nhà.

Trong năm vừa qua, Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã mở cuộc đàn áp chính trị to lớn đối với quyền biểu đạt ôn hòa. Theo các nguồn tin đã kiểm chứng, chính quyền đã bắt giữ hoặc lưu đày ít nhất 25 nhà hoạt động và blogger ôn hòa. Trong một loạt vụ xử án dối trá mà chính quyền Việt Nam đã dàn dựng để kết án vô lý và tuyên án tù dài hạn cho các nhà bảo vệ nhân quyền có tên tuổi như Trần Thị Nga, Nguyễn Văn Oai, blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Chính quyền Việt Nam đã viện dẫn mối quan tâm an ninh quốc gia không căn cứ để biện minh, kết tội bất hợp pháp, và hình sự hóa quyền tự do biểu đạt, phổ biến thông tin và tranh đấu ôn hòa.

Đợt đàn áp này đi ngược lại với mục tiêu “Tạo Động Lực Mới, Cùng Vun Đắp Tương Lai Chung” là chủ đề của diễn đàn APEC năm nay. Giam giữ tùy tiện, kiểm duyệt, dùng bạo lực nhà nước đối với giới hoạt động và bảo vệ nhân quyền chẳng những là một sự sỉ nhục đối với tính nhân bản chung mà còn là một vi phạm nghiêm trọng pháp luật và chuẩn mực nhân quyền quốc tế.

Chúng tôi tin rằng vì lợi ích lớn lao của APEC và của cộng đồng thế giới để lên tiếng phản đối việc đàn áp nhân quyền rộng lớn và có hệ thống tại Việt Nam. Nếu chính quyền Việt Nam không tuân thủ theo các nghĩa vụ nhân quyền quốc tế — như các điều khoản từ Công Ước Quốc Tế về Quyền Dân Sự và Chính Trị và Công Ước Chống Tra Tấn — thì làm sao quý vị có thể tin rằng chính quyền Việt Nam sẽ tôn trọng các thỏa thuận ký kết tại APEC?

Một trong những luật sư nhân quyền nổi tiếng của Việt Nam là ông Nguyễn Văn Đài, đã bị giam giữ tùy tiện gần hai năm mà không được xét xử, kể từ khi bị bắt vào ngày 16 tháng Mười Hai, 2015. Là một luật sư, blogger và người bảo vệ nhân quyền, ông Nguyễn Văn Đài cổ võ cải thiện pháp luật, dân chủ đa đảng và tôn trọng các quyền tự do căn bản được nêu trong Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và Tuyên Ngôn Nhân Quyền ASEAN [1]. Tôn trọng các quyền tự do được quốc tế công nhận và bảo vệ là nguyên tắc nền tảng cho mục tiêu của APEC “giữ vững sự tăng trưởng và phát triển của khu vực cho lợi ích chung của người dân…”

Các chữ ký của lá thư này đại diện cho nhiều tổ chức người Việt và quốc tế tranh đấu cho tự do biểu đạt. Chúng tôi xin kêu gọi quý vị thúc đẩy Việt Nam hãy ngưng ngay cuộc đàn áp và hợp tác với các thành viên APEC cho một “tương lai chung” với đặc điểm tôn trọng các quyền tự do và nhân quyền quốc tế.

Kính thư,

    Access
    Chấn Hưng Nước Việt
    Empowering Singaporeans
    English PEN
    Frontline Defenders
    Hội Anh Em Dân Chủ
    Hội Bầu Bí Tương Thân
    Hội Nhà Báo Độc Lập
    Phong Trào Lao Động Việt
    Lawyers for Lawyers
    Lawyers’ Rights Watch Canada
    Người Bảo vệ Nhân quyền
    Project 88
    Reporters Without Borders
    ReturnOurCPF
    Thai Netizen Network
    Việt Tân

Nguồn: Web Việt Tân